HOTĂRÎRE Nr. 1443 din 23 decembrie 1996
privind eliberarea din funcţie a prefectului judeţului Olt
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 349 din 27 decembrie 1996  În temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Domnul Marin Diaconescu se eliberează din funcţia de prefect al judeţului Olt începând cu data de 23 decembrie 1996.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului
  şi a Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Remus Opris
  -----------------