HOTĂRÎRE nr. 277 din 26 mai 1992
privind unele măsuri pentru corelarea pensiilor cu salariile şi corectarea raporturilor între unele categorii de pensii de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R.
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 8 iunie 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Începînd cu 1 iunie 1992, pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., rezultate după aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 219/1992, se majorează după cum urmează:
  a) cu 25%, pensiile pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime integrală;
  b) cu 10%, pensiile pentru munca depusa şi limita de vîrsta cu vechime incompleta, pensiile de invaliditate de toate gradele, pensiile de urmaş, ajutoarele sociale plătite din fondurile de asigurări sociale de stat şi drepturile cuvenite nevazatorilor, potrivit art. 1 alin. (1) din Hotărîrea Guvernului nr. 610/1990.
  (2) Cu procentul prevăzut la alin. (1) lit. b) se majorează şi pensiile de invaliditate de toate gradele şi cele de urmaş stabilite conform Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare.


  Articolul 2

  Prevederile art. 1 se aplică şi pensiilor ce se vor stabili după 1 iunie 1992, dacă în baza de calcul sînt cuprinse numai venituri anterioare datei de 1 iunie 1992.


  Articolul 3

  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor emite, în termen de 5 zile, norme tehnice pentru aplicarea prezentei hotărîri.


  Articolul 4

  Se recomanda sectoarelor cu sisteme proprii de asigurări sociale să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărîri.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  -------------------
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescu
  Ministrul bugetului, veniturilor statului
  şi controlului financiar,
  Florian Bercea
  ------------------