HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 9 septembrie 2009
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora, potrivit legii.


  Articolul 3

  După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.


  Articolul 4

  Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Directorul Serviciului Român de Informaţii,
  George-Cristian Maior
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 9 septembrie 2009.
  Nr. 1.018.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale construcţiilor aflate în administrarea Serviciului
  Român de Informaţii, care trec din domeniul public al statului
  în domeniul privat al statului în vederea
  scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
  *Font 8*

  ┌─────────────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────┐
  │ Locul unde │ Persoana │ Construcţia din │ │ Număr de │ │
  │ este situat │ juridică │incinta imobilului,│ │identificare│ │
  │ imobilul │ care │ propusă pentru │ Caracteristicile tehnice │atribuit de │Valoarea │
  │ │administrează│ demolare │ ale construcţiei │ Ministerul │ de │
  │ │ imobilul │ │ │ Finanţelor │inventar │
  │ │ │ │ │ Publice │ - lei - │
  ├─────────────┼─────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────┤
  │Municipiul │Serviciul │1. Centrală termică│Suprafaţa construită = │ 153.301 │ 4.768 │
  │Bucureşti, │Român de │(corp C2) │= 704,59 mp │ (parţial) │ │
  │Str. │Informaţii │ │Suprafaţa desfăşurată = │ │ │
  │Graţioasă │ │ │= 836,84 mp │ │ │
  │nr. 15, │ ├───────────────────┼───────────────────────────┤ │ │
  │sectorul 1 │ │2. Construcţie │Suprafaţa construită = │ │ │
  │ │ │anexă (corp C3) │= 7,37 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = │ │ │
  │ │ │ │= 7,37 mp │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────┤ │ │
  │ │ │3. Construcţie │Suprafaţa construită = │ │ │
  │ │ │anexă (corp C4) │= 49,54 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = │ │ │
  │ │ │ │= 99,79 mp │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────┤ │ │
  │ │ │4. Construcţie │Suprafaţa construită = │ │ │
  │ │ │anexă (corp C5) │= 44,16 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = │ │ │
  │ │ │ │= 44,16 mp │ │ │
  │ │ ├───────────────────┼───────────────────────────┤ │ │
  │ │ │5. Construcţie │Suprafaţa construită = │ │ │
  │ │ │anexă (corp C6) │= 11,94 mp │ │ │
  │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată = │ │ │
  │ │ │ │= 11,94 mp │ │ │
  └─────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴─────────┘

  ------