ORDIN nr. 1.276 din 19 iunie 2020privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 29 iunie 2020
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției gestionarea deșeurilor nr. 130.024/DGD din 2.06.2020,
  în temeiul prevederilor:– art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;– art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă caracteristicile tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pungile de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, introduse pe piața națională înainte de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, se comercializează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2021.
  (la 29-07-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.448 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 28 iulie 2020 )


  Articolul 3

  Pungile de transport introduse pe piața națională fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002 se colectează împreună cu fracția biodegradabilă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 5

  Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat

  București, 19 iunie 2020.
  Nr. 1.276.

  ANEXĂ

  Caracteristicile tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002,
  pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

  Pungile de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, introduse pe piața națională, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe tehnice în vederea identificării și valorificării:
  a) substanțele folosite pentru obținerea culorii pungilor de transport, pentru inscripționarea elementelor de identificare și informare potrivit legii, precum și substanțele folosite pentru personalizare nu trebuie să modifice caracteristicile materialului care este utilizat la fabricarea pungilor de transport;
  b) vor fi marcate cu un/o cod/număr/siglă pentru identificarea organismului care a eliberat certificatul pentru acordarea și utilizarea mărcii de conformitate;
  c) vor fi marcate cu sintagma: «compostabil acasă» sau «compostabil industrial», după caz;
  d) vor fi marcate cu nume și cod unic de înregistrare pentru identificarea producătorului/manufacturierului și țării de origine - de exemplu: «Produs fabricat în România/Germania/ Spania/China

  (la 29-07-2020, ANEXA a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.448 din 24 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 28 iulie 2020 )

  ----