ORDIN nr. 450 din 31 martie 2016pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 12 aprilie 2016
  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Procedura prevăzută la art. 1 se aplică entităților aflate în aria de reglementare contabilă a Ministerului Finanțelor Publice, nu și celor prevăzute la art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu

  București, 31 martie 2016.
  Nr. 450.


  Anexă

  PROCEDURĂ din 31/03/2016