HOTĂRÂRE nr. 1.140 din 17 noiembrie 2010privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societății Române de Radiodifuziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2010
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societății Române de Radiodifuziune, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea părții din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  La încetarea activității Societății Române de Radiodifuziune, Ministerul Administrației și Internelor - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 urmează să redobândească dreptul de administrare asupra părții din imobilul transmis.


  Articolul 4

  Ministerul Administrației și Internelor își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Președintele Administrației Naționale
  a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Adrian Gurău
  Președintele Societății Române de Radiodifuziune,
  Andras Istvan Demeter
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu

  București, 17 noiembrie 2010.
  Nr. 1.140.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a părții dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației
  și Internelor - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350
  în administrarea Societății Române de Radiodifuziune

  Locul unde este situat
  imobilul

  Codul de clasificare
  și numărul de identificare
  din inventarul bunurilor
  care alcătuiesc
  domeniul public al statului

  Persoana juridică
  de la care se transmite
  imobilul

  Persoana juridică
  la care se transmite
  imobilul

  Caracteristicile tehnice
  ale imobilului

  Valoarea imobilului transmis

  Orașul Popești-
  Leordeni,
  str. Leordeni nr. 114,
  județul Ilfov –
  în incinta
  Administrației
  Naționale
  a Rezervelor de Stat
  și Probleme
  Speciale - Unitatea
  Teritorială 350

  - cod de clasificare:
  8.29.18
  - nr. de identificare
  M.F.P. - clădire
  98.596
  - nr. de identificare
  M.F.P. teren –
  98.684

  Statul român,
  din administrarea
  Ministerului
  Administrației
  și Internelor –
  Administrația
  Națională
  a Rezervelor de Stat
  și Probleme
  Speciale -Unitatea
  Teritorială 350

  Statul român,
  în administrarea
  Societății Române
  de Radiodifuziune

  - clădire tip P
  - se transmit numai
  9,091% din clădirea
  C 4, respectiv
  tronsonul nr. 2
  din "Magazia A 1
  termoizolată",
  în suprafață
  construită de
  1.105,36 mp,
  și terenul aferent
  în suprafață de
  1.105,36 mp

  Total:
  779.516,56 lei, din care:
  - construcții:
  373.440,46 lei
  - teren: 406.076,1 lei

  ----