HOTĂRÂRE nr. 900 din 20 august 2008
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 27 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor înregistrate la poziţiile cu nr. MEF 105.959 şi 105.856, aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.


  Articolul 2

  Serviciul Român de Informaţii împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Directorul Serviciului
  Român de Informaţii,
  George-Viorel Voinescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 20 august 2008.
  Nr. 900.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în administrarea Serviciului
  Român de Informaţii, care se scad din inventarul centralizat
  al bunurilor din domeniul public al statului, ca
  urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite
  *Font 9*
   
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scade imobilul Numărul de identificare atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Bucureşti, str. General Ernest Broşteanu nr. 4, sectorul 1 Serviciul Român de Informaţii 105.959 Imobil compus din teren şi două construcţii: -suprafaţa construită totală = 280 mp -suprafaţa desfăşurată totală = 446 mp -suprafaţa terenului = 444 mp
  Oraşul Deta, Str. Victoriei nr. 23, judeţul Timiş Serviciul Român de Informaţii 105.856 Suprafaţa construită = 18,20 mp Suprafaţa desfăşurată = 34,47 mp Suprafaţa terenului = 175,82 mp (cotă indiviză)

  -----------