HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 februarie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015
  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la capitolul I "Componența Comisiei", punctul 4, domnul senator Vasile Nistor, aparținând Grupului parlamentar Liberal Conservator, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator Viorel Chiriac.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 9 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

  București, 9 februarie 2015.
  Nr. 7.
  ----