DECRET nr. 44 din 7 ianuarie 2019pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2019
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS


  București, 7 ianuarie 2019.
  Nr. 44.
  -----