ORDIN nr. 534 din 1 octombrie 2001(*actualizat*)
privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
(actualizat până la data de 7 decembrie 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 21 noiembrie 2001  -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 21 noiembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 7 decembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 349 din 1 septembrie 2004; ORDINUL nr. 634 din 13 octombrie 2006; ORDINUL nr. 211 din 28 mai 2007; ORDINUL nr. 259 din 29 noiembrie 2010.
  **) NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Potrivit pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 259 din 29 noiembrie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010, în tot cuprinsul normelor tehnice următoarele denumiri vor fi înlocuite astfel:
  a) Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie - O.N.C.G.C. se va înlocui cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - A.N.C.P.I.;
  b) Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie - O.J.C.G.C. se va înlocui cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - O.C.P.I.;
  c) Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru - I.G.F.C.C. se va înlocui cu Centrul Naţional de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie - C.N.C.G.F.T.;
  d) Comisie de delimitare cadastrală se va înlocui cu comisie de delimitare.
  Având în vedere Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,
  în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice,
  ministrul administraţiei publice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 452/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data publicării.
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca


  Anexă

  NORMA 01/10/2001