HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 8 decembrie 1999
privind organizarea modului de colaborare şi de asigurare a legăturilor României cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 decembrie 1999  În temeiul Decretului nr. 124/1957 privind ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica, semnat la New York la 26 octombrie 1956, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) În vederea îmbunătăţirii colaborării României cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica se înfiinţează comisia interministeriala compusa din ministrul industriei şi comerţului, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.
  (2) Atribuţiile comisiei interministeriale sunt:
  a) analizează şi avizează propunerile privind activităţile prioritare ale României în domeniul nuclear;
  b) analizează şi avizează propunerile de program-cadru al României în domeniul nuclear;
  c) analizează şi avizează procedura privind întocmirea şi transmiterea documentelor către Ministerul Afacerilor Externe, în vederea trimiterii acestora către Agenţia Internationala pentru Energie Atomica;
  d) propune măsuri corective în cazul sesizării unor deficiente în desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear.
  (3) Hotărârile comisiei interministeriale se iau prin vot cu majoritate simpla.
  (4) Avizele comisiei interministeriale se transmit ministrului industriei şi comerţului, în vederea emiterii actului de autoritate.


  Articolul 2

  (1) Centralizarea propunerilor de programe în domeniul nuclear, elaborarea materialului trimis spre analiza comisiei interministeriale prevăzute la art. 1, precum şi urmărirea îndeplinirii programelor aprobate, inclusiv a programelor de asistenţa tehnica acordate României de Agenţia Internationala pentru Energie Atomica, sunt asigurate de un colectiv format din câte 2 reprezentanţi ai Ministerului Industriei şi Comerţului, Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.
  (2) Regulamentul de funcţionare a colectivului prevăzut la alin. (1) este avizat de comisia interministeriala prevăzută la art. 1.


  Articolul 3

  În cazul unor deficiente în derularea programelor din domeniul nuclear, inclusiv al celor de asistenţa tehnica cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica, colectivul prevăzut la art. 2 va informa operativ comisia interministeriala prevăzută la art. 1.


  Articolul 4

  Ministerul Afacerilor Externe reprezintă România în relaţiile cu Agenţia Internationala pentru Energie Atomica.


  Articolul 5

  Corespondenta primită de Ministerul Afacerilor Externe de la Agenţia Internationala pentru Energie Atomica se transmite operativ de către direcţia de specialitate din Ministerul Afacerilor Externe şefului colectivului prevăzut la art. 2, în vederea distribuirii ei factorilor interesaţi, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de funcţionare a colectivului.


  Articolul 6

  Programul-cadru al României în domeniul nuclear, aprobat de ministrul industriei şi comerţului potrivit art. 1 alin. (4), este transmis de Ministerul Afacerilor Externe Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica.


  Articolul 7

  (1) Anual delegaţia României la Conferinţa generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica va fi compusa din şeful delegaţiei şi din câte un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Industriei şi Comerţului, Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi al Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.
  (2) Şeful delegaţiei României la Conferinţa generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica va fi, anual, prin rotaţie, reprezentantul cu rang de demnitar al fiecărui organ al administraţiei publice centrale prevăzut la alin. (1); ordinea rotatiei va fi aleasă de comisia interministeriala prevăzută la art. 1.
  (3) Declaraţia oficială a României la Conferinţa generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica va fi întocmită de colectivul prevăzut la art. 2, va fi avizată de comisia interministeriala prevăzută la art. 1 şi va fi aprobată de Ministerul Afacerilor Externe.
  (4) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Industriei şi Comerţului, Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare vor suporta din bugetele proprii participarea reprezentanţilor lor în delegaţia României la Conferinţa generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica.


  Articolul 8

  Orice dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Ion Pascu,
  secretar de stat
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
  Dan Cutoiu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Preşedintele Agenţiei
  Naţionale pentru Ştiinţa,
  Tehnologie şi Inovare,
  Mircea Pusca
  ----------