LEGE nr. 576 din 22 octombrie 2001pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127 din 10 septembrie 1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgenta va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ
  privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal pentru îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
  2. La capitolul I articolul I, punctele 1 și 2 se abrogă.3. La capitolul I, articolul III se abrogă.4. La capitolul II, articolele V, VII, IX și X se abrogă.


  Articolul 2

  Punctele 5 și 6 ale articolului unic din Legea nr. 204/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  -----