ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 24 mai 2001
pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 25 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Articolul 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Până la organizarea alegerilor locale generale din anul 2004 numărul viceprimarilor municipiului Bucureşti şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti rămâne cel stabilit în urma alegerilor locale din anul 2000, fiind de 4 la municipiul Bucureşti, respectiv câte 2 la fiecare sector."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  -------