HOTĂRÂRE nr. 974 din 15 iunie 2004 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile
(actualizată pânâ la data de 13 iunie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 342 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 13 iunie 2013, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, cu modificările ulterioare, sintagma "streptococi fecali" se înlocuieşte cu termenul "enterococi".
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 7 alin. (2), al art. 8 alin. (5) şi al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Procedura de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Speranţa Maria Ianculescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 15 iunie 2004.
  Nr. 974.


  Anexa 1

  NORMA 15/06/2004


  Anexa 2

  PROCEDURA 15/06/2004