HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 23 septembrie 2009
privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) şi 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 12 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, judeţul Mureş, a unor bunuri imobile retrocedate în condiţiile legii, identificate potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, judeţul Mureş, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării construcţiilor din compunerea bunurilor imobile prevăzute la art. 2.


  Articolul 4

  Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente scoaterii din funcţiune sau, după caz, casării, se fac venit la bugetul de stat.


  Articolul 5

  Instituţiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului şi a documentelor de evidenţă cantitativ-valorică, în conformitate cu conţinutul prezentei hotărâri, în termen de 30 zile de la publicarea acesteia.


  Articolul 6

  (1) Anexele nr. 2.a) pct. 1, 2.c) şi 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexelor nr. 1 şi 2.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 23 septembrie 2009.
  Nr. 1.069.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului
  Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Staţiunea de
  Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, judeţul Mureş,
  care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
  public al statului ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
  *Font 9*
  Nr. M.E.F. Locul unde este situat imobilul Denumirea imobilului Descrierea tehnică a imobilului Valoarea de inventar - lei -
  105217 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuinţă Suprafaţa construită - 23 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 1.737
  106133 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire staţie pompa apă Suprafaţa construită - 36 mp; beton 41.516
  106139 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuinţă Suprafaţa construită - 23 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 1.737
  106162 Comuna Cuci, judeţul Mureş Dormitor comun Suprafaţa construită - 40 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 2.132
  106165 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuinţă Suprafaţa construită - 89 mp; cărămidă 2.116
  106168 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuinţă Suprafaţa construită - 172 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 2.043
  106171 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuinţă Suprafaţa construită - 32 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 1.737
  106175 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuinţă Suprafaţa construită - 83 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 1.968
  106178 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuit Suprafaţa construită - 47 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 2.022
  106180 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuinţe Suprafaţa construită - 23 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 2.133
  106216 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuinţă Suprafaţa construită - 212 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 4.223
  106224 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuinţă Suprafaţa construită - 28 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 2.134
  106262 Comuna Cuci, judeţul Mureş Garaj Suprafaţa construită - 30 mp 1.989
  106287 Comuna Cuci, judeţul Mureş Magazie seminţe Suprafaţa construită - 50 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 1.133
  106307 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire pompă apa Suprafaţa construită - 4 mp 718
  106309 Comuna Cuci, judeţul Mureş Atelier mecanic Suprafaţa construită -70 mp 4.067
  106319 Comuna Cuci, judeţul Mureş Cantină sală mese Suprafaţa construită - 20 mp 1.268
  106320 Comuna Cuci, judeţul Mureş Birou administraţie Suprafaţa construită - 15 mp 1.425
  106324 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire locuinţă Suprafaţa construită - 43 mp; cărămidă, acoperiş ţiglă 2.270
  106326 Comuna Cuci, judeţul Mureş Grajd cabaline Suprafaţa construită - 50 mp 1.107
  106330 Comuna Cuci, judeţul Mureş Magazie pentru cereale Suprafaţa construită - 60 mp 5.931
  106356 Comuna Cuci, judeţul Mureş Atelier fierărie Suprafaţa construită - 40 mp; cărămidă 31.035
  106364 (parţial) Oraşul Iernut, judeţul Mureş Total suprafaţă 31,84 ha identificate prin parce- lele: A1.495 (parţial) = 3,6 ha; A1.496 = 6,44 ha; A1.497 = 3,01 ha; A1.444 = 10,45 ha; A1.446 = 5,67 ha; De1.448 = 0,15 ha; De1.493 = 0,06 ha; Cc1. 368 (parţial) = 1,59 ha; Cc2.162 = 0,87 ha -


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii,
  Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
  Legumicultură Iernut, judeţul Mureş, care trec din domeniul public al
  statului în domeniul privat al acestuia în vederea casării, în
  condiţiile legii
  *Font 9*
  Nr. M.E.F. Locul unde este situat imobilul Denumirea imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar - lei -
  105205 Comuna Cuci, judeţul Mureş Sistem de irigaţii câmp experimental 180 m, conducte din oţel cu diametrul de 219 mm, hidranţi 67.429
  106157 Comuna Cuci, judeţul Mureş Drenaj sol irigaţii Tuburi din azbociment 517
  106217 Comuna Cuci, judeţul Mureş Canal colector drenaj 300 m, aerian 1.821
  106221 Oraşul Iernut, judeţul Mureş Birou fermă Suprafaţa construită - 55 mp 2.893
  106254 Comuna Cuci, judeţul Mureş Drenaje coloană principală 500 m, aerian, cu dale din beton 3.336
  106261 Comuna Cuci, judeţul Mureş Reţele de distribuţie irigaţii 2.000 m, conducte din oţel cu diametrul de 219 mm, hidranţi 31.967
  106263 Oraşul Iernut, judeţul Mureş Baracă din cărămidă Suprafaţa construită - 18 mp 3.297
  106264 Oraşul Iernut, judeţul Mureş Adăpost pentru animale Suprafaţa construită - 60 mp 3.718
  106268 Oraşul Iernut, judeţul Mureş Pivniţă butaşi Depozit pentru seminţe butaşi cu camere de lucru Suprafaţa construită - 163 mp 88.278
  106271 Oraşul Iernut, judeţul Mureş Pivniţă din beton Suprafaţa construită - 100 mp 1.079
  106285 Oraşul Iernut, judeţul Mureş Castel de apă Suprafaţa construită - 4 mp, cărămidă 623
  106298 Comuna Cuci, judeţul Mureş Drenaje irigaţii Tuburi din azbociment 2.855
  106303 Oraşul Iernut, judeţul Mureş Staţie de pompare Suprafaţa construită - 79 mp 71.693
  106315 Comuna Cuci, judeţul Mureş Clădire grup electric Suprafaţa construită - 6 mp 912
  106331 Comuna Cuci, judeţul Mureş Depozit carburanţi Rezervor tablă 1.668
  106333 Oraşul Iernut, judeţul Mureş Platforma betonată Suprafaţa construită - 800 mp 21.086
  106349 Oraşul Iernut, judeţul Mureş Platforma tehnică seminţe Suprafaţa construită - 350 mp 8.868
  106360 Oraşul Iernut, judeţul Mureş Tunele solarii Suprafaţa construită - 1.600 mp 4.199


  Anexa 3
  A. Punctul 1 din anexa nr. 2.a) "Bunurile din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului şi bunurile proprii ale Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă - Iernut, care trec în patrimoniul Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură-Iernut" la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul legumiculturii, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Bunurile din domeniul public al statului
  *Font 7*

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
  ├──────┬────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────────────┬───────────┬───────┤
  │ │ │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridică │ Situaţia │ │
  │ │ │ ├────────────┬───────────┬───────────────┤ │ ├───────────┬─────────────┤ juridică │ │
  │ │ Cod │ │ │ │ │ Anul │Valoarea│ │ │ actuală │ Tip │
  │ Nr. │ de │ Denumire │ Descrierea │ │ │dobândirii│ de │ Baza │ În │concesiune/│ bun │
  │ M.F. │clasifi-│ │ tehnică │Vecinătăţi │ Adresa │(dării în │inventar│ legală │administrare/│închiriat/ │ │
  │ │ care │ │ (pe scurt) │ │ │folosinţă)│ (lei) │ │concesionare │ dat cu │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ titlul │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ gratuit │ │
  ├──────┼────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
  ├──────┼────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────┤
  │106160│ 8.29.06│Terasamente│Amenajări │în incinta │Ţara: România, │ 1987 │ 3.218 │PVR 1632/ │în │ │imobil"│
  │ │ │ │în terase │staţiunii │judeţul Mureş, │ │ │iunie 1987,│administrare │ │ │
  │ │ │ │ │ │oraşul Iernut │ │ │HG 509/1993│ │ │ │
  │ │ │ │ │ │nr: Cuci │ │ │ │ │ │ │
  └──────┴────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────┘

  B. Anexa nr. 2.c) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. 2.c)
  Date de identificare a suprafeţelor de teren din domeniul
  public al statului care se dau în administrarea Staţiunii de
  Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură - Iernut
  ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
  │ Locul unde este ├─────────────────┬─────────────────────┬───────────────┤
  │ situat terenul │ Tarla, parcelă │ Categoria de │ Suprafaţa │
  │ │ │ folosinţă │ - ha - │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Comuna Cuci, judeţul │ 317/1/1 │ Arabil │ 9,70 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 317/1 │ Arabil │ 7,96 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 313/1 │ Arabil │ 0,49 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 323 │ Arabil │ 0,40 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 325 │ Arabil │ 10,98 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 331 │ Arabil │ 6,69 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 337/1 │ Arabil │ 1,20 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 337/2 │ Arabil │ 1,89 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 340 │ Arabil │ 6,67 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 342 │ Arabil │ 0,56 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 353 │ Arabil │ 0,92 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 361/1 │ Arabil │ 0,32 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 356 │ Arabil │ 0,28 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Arabil │ 48,06 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │Oraşul Iernut, judeţul│ 1396/1 │ Arabil │ 6,31 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1492/1 │ Arabil │ 1,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1495 │ Arabil │ 5,00 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1396/2 │ Arabil │ 3,69 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1396/3 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Arabil │ 16,55 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Comuna Cuci, judeţul │ 306 │ Fâneţe │ 1,08 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 393/1 │ Fâneţe │ 1,97 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 393/2 │ Fâneţe │ 0,02 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 336 │ Fâneţe │ 0,20 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 394 │ Fâneţe │ 0,99 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 357 │ Fâneţe │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Fâneţe │ 4,31 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ TOTAL │ │ AGRICOL │ 68,92 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Comuna Cuci, judeţul │ 330 │ Pădure │ 0,68 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 358 │ Pădure │ 0,06 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Pădure │ 0,74 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 324 │ Ape, bălţi │ 0,25 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 347 │ Ape, bălţi │ 0,02 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Ape, bălţi │ 0,27 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Comuna Cuci, judeţul │ 316/1 │ Drumuri │ 0,28 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 315 │ Drumuri │ 0,08 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 391 │ Drumuri │ 0,34 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 332 │ Drumuri │ 0,22 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 339 │ Drumuri │ 0,06 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 341 │ Drumuri │ 0,12 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 354 │ Drumuri │ 0,02 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Drumuri │ 1,12 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Oraşul Iernut, │ 1494 │ Drumuri │ 0,10 │
  │ judeţul Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Drumuri │ 0,10 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Comuna Cuci, judeţul │ 326 │ Neproductiv │ 0,10 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Neproductiv │ 0,10 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Comuna Cuci, judeţul │ 322 │ Curţi, construcţii │ 1,45 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 327 │ Curţi, construcţii │ 0,04 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 329 │ Curţi, construcţii │ 0,13 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 333 │ Curţi, construcţii │ 0,33 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 334 │ Curţi, construcţii │ 0,17 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 338 │ Curţi, construcţii │ 0,21 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Curţi, construcţii │ 2,33 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │Oraşul Iernut, judeţul│ 1397 │ Curţi, construcţii │ 0,04 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1489 │ Curţi, construcţii │ 0,10 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1490 │ Curţi, construcţii │ 0,02 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1491 │ Curţi, construcţii │ 0,53 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1395/4 │ Curţi, construcţii │ 1,5 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1492/2 │ Curţi, construcţii │ 0,92 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Curţi, construcţii │ 3,11 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ TOTAL │ │ NEAGRICOL │ 7,77 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ TOTAL GENERAL │ │ │ 76,69*) │
  └──────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴───────────────┘

  -------- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 106.364."
  C. Anexa nr. 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ANEXA Nr. 2.d)
  Date de identificare a suprafeţelor de teren din domeniul privat al
  statului, care trec în domeniul public al statului şi în administrarea
  Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură - Iernut
  ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ Caracteristicile tehnice ale terenului │
  │ Locul unde este ├─────────────────┬─────────────────────┬───────────────┤
  │ situat terenul │ Tarla, parcelă │ Categoria de │ Suprafaţa │
  │ │ │ folosinţă │ - ha - │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │Oraşul Iernut, judeţul│ 1297 │ Arabil │ 0,50 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1299 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1301 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1303 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1305 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1307 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1309 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1311 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1313 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1315 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1317 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1319 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1321 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1323 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1325 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1327 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1329 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1331 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1333 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1335 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1337 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1339 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1341 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1343 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1345 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1347 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1349 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1351 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1353 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1355 │ Arabil │ 0,75 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1357 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1359 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1361 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1363 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1365 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1367 │ Arabil │ 0,50 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Arabil │ 24,00 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │Oraşul Iernut, judeţul│ 1369/3 │ Fâneaţă │ 0,56 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Fâneaţă │ 0,56 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ TOTAL │ │ AGRICOL │ 24,56 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │Oraşul Iernut, judeţul│ 1296 │ Drumuri │ 0,31 │
  │ Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1298 │ Drumuri │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1300 │ Drumuri │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1302 │ Drumuri │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1304 │ Drumuri │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1306 │ Drumuri │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1308 │ Drumuri │ 0,27 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1310 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1312 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1314 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1316 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1318 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1320 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1322 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1324 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1326 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1328 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1330 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1332 │ Drumuri │ 0,78 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1334 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1336 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1338 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1340 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1342 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1344 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1346 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1348 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1350 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1352 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1354 │ Drumuri │ 0,07 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1356 │ Drumuri │ 1,30 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1358 │ Drumuri │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1360 │ Drumuri │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1362 │ Drumuri │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1364 │ Drumuri │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1366 │ Drumuri │ 0,05 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Drumuri │ 4,70 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Oraşul Iernut, │ 1295 │ Curţi, construcţii │ 3,32 │
  │ judeţul Mureş │ │ │ │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1332/1 │ Curţi, construcţii │ 0,78 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ │ 1368 │ Curţi, construcţii │ 1,14 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ Total │ │ Curţi, construcţii │ 5,24 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ TOTAL │ │ NEAGRICOL │ 12,40 │
  ├──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
  │ TOTAL GENERAL │ │ │ 34,50*) │
  └──────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴───────────────┘

  ----------- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 106.364."
  -----------