HOTĂRÂRE nr. 1.069 din 23 septembrie 2009privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) și 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 12 octombrie 2009
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, a unor bunuri imobile retrocedate în condițiile legii, identificate potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcțiune și demolării construcțiilor din compunerea bunurilor imobile prevăzute la art. 2.


  Articolul 4

  Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente scoaterii din funcțiune sau, după caz, casării, se fac venit la bugetul de stat.


  Articolul 5

  Instituțiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului și a documentelor de evidență cantitativ-valorică, în conformitate cu conținutul prezentei hotărâri, în termen de 30 zile de la publicarea acesteia.


  Articolul 6
  (1) Anexele nr. 2.a) pct. 1, 2.c) și 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea

  București, 23 septembrie 2009.
  Nr. 1.069.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în administrarea MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea
  de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, județul Mureș, care se scot din inventarul centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condițiile legii

  Nr. M.E.F.

  Locul unde este
  situat imobilul

  Denumirea imobilului

  Descrierea tehnică a imobilului

  Valoarea de
  inventar
  - lei -

  105217

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuință

  Suprafața construită - 23 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  1.737

  106133

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire stație pompa apă

  Suprafața construită - 36 mp; beton

  41.516

  106139

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuință

  Suprafața construită - 23 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  1.737

  106162

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Dormitor comun

  Suprafața construită - 40 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  2.132

  106165

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuință

  Suprafața construită - 89 mp;
  cărămidă

  2.116

  106168

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuință

  Suprafața construită - 172 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  2.043

  106171

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuință

  Suprafața construită - 32 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  1.737

  106175

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuință

  Suprafața construită - 83 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  1.968

  106178

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuit

  Suprafața construită - 47 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  2.022

  106180

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuințe

  Suprafața construită - 23 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  2.133

  106216

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuință

  Suprafața construită - 212 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  4.223

  106224

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuință

  Suprafața construită - 28 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  2.134

  106262

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Garaj

  Suprafața construită - 30 mp

  1.989

  106287

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Magazie semințe

  Suprafața construită - 50 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  1.133

  106307

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire pompă apa

  Suprafața construită - 4 mp

  718

  106309

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Atelier mecanic

  Suprafața construită -70 mp

  4.067

  106319

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Cantină sală mese

  Suprafața construită - 20 mp

  1.268

  106320

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Birou administrație

  Suprafața construită - 15 mp

  1.425

  106324

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire locuință

  Suprafața construită - 43 mp;
  cărămidă, acoperiș țiglă

  2.270

  106326

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Grajd cabaline

  Suprafața construită - 50 mp

  1.107

  106330

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Magazie pentru cereale

  Suprafața construită - 60 mp

  5.931

  106356

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Atelier fierărie

  Suprafața construită - 40 mp; cărămidă

  31.035

  106364
  (parțial)

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Total suprafață

  31,84 ha identificate prin parcelele:
  A1.495 (parțial) = 3,6 ha; A1.496 = 6,44 ha;
  A1.497 = 3,01 ha; A1.444 = 10,45 ha;
  A1.446 = 5,67 ha; De1.448 = 0,15 ha;
  De1.493 = 0,06 ha; Cc1. 368 (parțial) = 1,59 ha;
  Cc2.162 = 0,87 ha

  -


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Stațiunea
  de Cercetare-Dezvoltare pentruLegumicultură Iernut, județul Mureș, care trec din domeniul public al statului
  în domeniul privat al acestuia în vederea casării, în condițiile legii

  Nr.
  M.E.F.

  Locul unde este
  situat imobilul

  Denumirea imobilului

  Caracteristicile tehnice
  ale imobilului

  Valoarea de
  inventar
  - lei -

  105205

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Sistem de irigații câmp experimental

  180 m, conducte din oțel cu
  diametrul de 219 mm, hidranți

  67.429

  106157

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Drenaj sol irigații

  Tuburi din azbociment

  517

  106217

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Canal colector drenaj

  300 m, aerian

  1.821

  106221

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Birou fermă

  Suprafața construită - 55 mp

  2.893

  106254

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Drenaje coloană principală

  500 m, aerian, cu dale din beton

  3.336

  106261

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Rețele de distribuție irigații

  2.000 m, conducte din oțel cu
  diametrul de 219 mm, hidranți

  31.967

  106263

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Baracă din cărămidă

  Suprafața construită - 18 mp

  3.297

  106264

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Adăpost pentru animale

  Suprafața construită - 60 mp

  3.718

  106268

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Pivniță butași

  Depozit pentru semințe butași cu
  camere de lucru
  Suprafața construită - 163 mp

  88.278

  106271

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Pivniță din beton

  Suprafața construită - 100 mp

  1.079

  106285

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Castel de apă

  Suprafața construită - 4 mp,
  cărămidă

  623

  106298

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Drenaje irigații

  Tuburi din azbociment

  2.855

  106303

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Stație de pompare

  Suprafața construită - 79 mp

  71.693

  106315

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Clădire grup electric

  Suprafața construită - 6 mp

  912

  106331

  Comuna Cuci,
  județul Mureș

  Depozit carburanți

  Rezervor tablă

  1.668

  106333

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Platforma betonată

  Suprafața construită - 800 mp

  21.086

  106349

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Platforma tehnică semințe

  Suprafața construită - 350 mp

  8.868

  106360

  Orașul Iernut,
  județul Mureș

  Tunele solarii

  Suprafața construită - 1.600 mp

  4.199


  Anexa nr. 3

  A. Punctul 1 din anexa nr. 2.a) "Bunurile din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului și bunurile proprii ale Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă - Iernut, care trec în patrimoniul Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură-Iernut" la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:1. Bunurile din domeniul public al statului

  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

  Nr.
  M.F.

  Cod de
  clasificare

  Denumire

  Date de identificare

  Anul
  dobândirii
  (dării în
  folosință)

  Valoarea de
  inventar
  (lei)

  Situația juridică

  Situația
  juridică
  actuală
  concesiune/
  închiriat/dat
  cu titlul gratuit

  Tip bun

  Descrierea
  tehnică
  (pe scurt)

  Vecinătăți

  Adresa

  Baza legală

  În administrare/
  concesionare

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  106160

  8.29.06

  Terasamente

  Amenajări
  în terase

  în incinta
  stațiunii

  Țara: România,
  județul Mureș,
  orașul Iernut
  nr: Cuci

  1987

  3.218

  PVR 1632/iunie 1987,
  HG 509/1993

  în administrare


  imobil"

  B. Anexa nr. 2.c) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 2.c)

  Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul public al statului care se dau
  în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură - Iernut

  Locul unde este situat terenul

  Caracteristicile tehnice ale terenului

  Tarla, parcelă

  Categoria de folosință

  Suprafața
  - ha -

  Comuna Cuci, județul Mureș

  317/1/1

  Arabil

  9,70


  317/1

  Arabil

  7,96


  313/1

  Arabil

  0,49


  323

  Arabil

  0,40


  325

  Arabil

  10,98


  331

  Arabil

  6,69


  337/1

  Arabil

  1,20


  337/2

  Arabil

  1,89


  340

  Arabil

  6,67


  342

  Arabil

  0,56


  353

  Arabil

  0,92


  361/1

  Arabil

  0,32


  356

  Arabil

  0,28

  Total


  Arabil

  48,06

  Orașul Iernut, județul Mureș

  1396/1

  Arabil

  6,31


  1492/1

  Arabil

  1,05


  1495

  Arabil

  5,00


  1396/2

  Arabil

  3,69


  1396/3

  Arabil

  0,50

  Total


  Arabil

  16,55

  Comuna Cuci, județul Mureș

  306

  Fânețe

  1,08


  393/1

  Fânețe

  1,97


  393/2

  Fânețe

  0,02


  336

  Fânețe

  0,20


  394

  Fânețe

  0,99


  357

  Fânețe

  0,05

  Total


  Fânețe

  4,31

  TOTAL


  AGRICOL

  68,92

  Comuna Cuci, județul Mureș

  330

  Pădure

  0,68


  358

  Pădure

  0,06

  Total


  Pădure

  0,74


  324

  Ape, bălți

  0,25


  347

  Ape, bălți

  0,02

  Total


  Ape, bălți

  0,27

  Comuna Cuci, județul Mureș

  316/1

  Drumuri

  0,28


  315

  Drumuri

  0,08


  391

  Drumuri

  0,34


  332

  Drumuri

  0,22


  339

  Drumuri

  0,06


  341

  Drumuri

  0,12


  354

  Drumuri

  0,02

  Total


  Drumuri

  1,12

  Orașul Iernut, județul Mureș

  1494

  Drumuri

  0,10

  Total


  Drumuri

  0,10

  Comuna Cuci, județul Mureș

  326

  Neproductiv

  0,10

  Total


  Neproductiv

  0,10

  Comuna Cuci, județul Mureș

  322

  Curți, construcții

  1,45


  327

  Curți, construcții

  0,04


  329

  Curți, construcții

  0,13


  333

  Curți, construcții

  0,33


  334

  Curți, construcții

  0,17


  338

  Curți, construcții

  0,21

  Total


  Curți, construcții

  2,33

  Orașul Iernut, județul Mureș

  1397

  Curți, construcții

  0,04


  1489

  Curți, construcții

  0,10


  1490

  Curți, construcții

  0,02


  1491

  Curți, construcții

  0,53


  1395/4

  Curți, construcții

  1,5


  1492/2

  Curți, construcții

  0,92

  Total


  Curți, construcții

  3,11

  TOTAL


  NEAGRICOL

  7,77

  TOTAL GENERAL  76,69*)

  *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364.

  C. Anexa nr. 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 2.d)

  Date de identificare a suprafețelor de teren din domeniul privat al statului,
  care trec în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare
  pentru Legumicultură - Iernut

  Locul unde este situat terenul

  Caracteristicile tehnice ale terenului

  Tarla, parcelă

  Categoria de folosință

  Suprafața
  - ha -

  Orașul Iernut, județul Mureș

  1297

  Arabil

  0,50


  1299

  Arabil

  0,50


  1301

  Arabil

  0,50


  1303

  Arabil

  0,50


  1305

  Arabil

  0,50


  1307

  Arabil

  0,50


  1309

  Arabil

  0,75


  1311

  Arabil

  0,75


  1313

  Arabil

  0,75


  1315

  Arabil

  0,75


  1317

  Arabil

  0,75


  1319

  Arabil

  0,75


  1321

  Arabil

  0,75


  1323

  Arabil

  0,75


  1325

  Arabil

  0,75


  1327

  Arabil

  0,75


  1329

  Arabil

  0,75


  1331

  Arabil

  0,75


  1333

  Arabil

  0,75


  1335

  Arabil

  0,75


  1337

  Arabil

  0,75


  1339

  Arabil

  0,75


  1341

  Arabil

  0,75


  1343

  Arabil

  0,75


  1345

  Arabil

  0,75


  1347

  Arabil

  0,75


  1349

  Arabil

  0,75


  1351

  Arabil

  0,75


  1353

  Arabil

  0,75


  1355

  Arabil

  0,75


  1357

  Arabil

  0,50


  1359

  Arabil

  0,50


  1361

  Arabil

  0,50


  1363

  Arabil

  0,50


  1365

  Arabil

  0,50


  1367

  Arabil

  0,50

  Total


  Arabil

  24,00

  Orașul Iernut, județul Mureș

  1369/3

  Fâneață

  0,56

  Total


  Fâneață

  0,56

  TOTAL


  AGRICOL

  24,56

  Orașul Iernut, județul Mureș

  1296

  Drumuri

  0,31


  1298

  Drumuri

  0,05


  1300

  Drumuri

  0,05


  1302

  Drumuri

  0,05


  1304

  Drumuri

  0,05


  1306

  Drumuri

  0,05


  1308

  Drumuri

  0,27


  1310

  Drumuri

  0,07


  1312

  Drumuri

  0,07


  1314

  Drumuri

  0,07


  1316

  Drumuri

  0,07


  1318

  Drumuri

  0,07


  1320

  Drumuri

  0,07


  1322

  Drumuri

  0,07


  1324

  Drumuri

  0,07


  1326

  Drumuri

  0,07


  1328

  Drumuri

  0,07


  1330

  Drumuri

  0,07


  1332

  Drumuri

  0,78


  1334

  Drumuri

  0,07


  1336

  Drumuri

  0,07


  1338

  Drumuri

  0,07


  1340

  Drumuri

  0,07


  1342

  Drumuri

  0,07


  1344

  Drumuri

  0,07


  1346

  Drumuri

  0,07


  1348

  Drumuri

  0,07


  1350

  Drumuri

  0,07


  1352

  Drumuri

  0,07


  1354

  Drumuri

  0,07


  1356

  Drumuri

  1,30


  1358

  Drumuri

  0,05


  1360

  Drumuri

  0,05


  1362

  Drumuri

  0,05


  1364

  Drumuri

  0,05


  1366

  Drumuri

  0,05

  Total


  Drumuri

  4,70

  Orașul Iernut, județul Mureș

  1295

  Curți, construcții

  3,32


  1332/1

  Curți, construcții

  0,78


  1368

  Curți, construcții

  1,14

  Total


  Curți, construcții

  5,24

  TOTAL


  NEAGRICOL

  12,40

  TOTAL GENERAL  34,50*)

  *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364.
  Notă *) Suprafață înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M.F. 106.364."
  -----------

  -----------