HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 20 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 6 octombrie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Muncii și Justiției Sociale*) va monitoriza, în anul 2006 și în trimestrul I al anului 2007, aplicarea dispozițiilor din normele metodologice prevăzute la art. 1 și va putea face propuneri de modificare și completare a acestora.


  Articolul 3

  Valoarea sumei lunare de 440 lei, acordată sub formă de tichete de creșă, se indexează semestrial, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, și se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale*).
  -------------
  Art. 3 a fost modificat conform art. 1 din ORDINUL nr. 699 din 12 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 16 mai 2014. A se vedea pct. 6.1.-6.5. din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.


  Articolul 4

  Criteriile privind autorizarea funcționării unităților emitente care pot desfășura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, se aprobă în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanțelor publice.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 20 septembrie 2006.
  Nr. 1.317.


  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a
  tichetelor de creșă