LEGE nr. 228 din 6 octombrie 2015
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 octombrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 28 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 30 iunie 2014, cu următoarea completare:
  - La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
  "3. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:
  «Art. 61^1. - (1) În cazul acordurilor petroliere încetate prin expirarea duratei, pentru care sunt confirmate resurse geologice/rezerve de petrol în baza programelor operaţiunilor petroliere avizate de autoritatea competentă, activitatea titularilor care desfăşurau operaţiuni petroliere avizate la data intrării în vigoare a prezentei legi poate continua la obiectivele unde există în posesie infrastructura necesară extracţiei rezervelor de petrol, în baza programelor operaţiunilor petroliere avizate de autoritatea competentă, până la intrarea în vigoare a acordurilor petroliere, cu condiţia ca durata de 30 de ani să nu se fi împlinit.
  (2) Până la data de 1 noiembrie 2015, persoanele juridice în cazul cărora sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) pot solicita, prin cerere scrisă însoţită de dovada deţinerii infrastructurii necesare, încheierea de acorduri petroliere, prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (2).
  (3) În baza solicitărilor formulate potrivit alin. (2), autoritatea competentă poate încheia, prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (2), acorduri petroliere care intră în vigoare de la data aprobării prin hotărâre a Guvernului.»"

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 6 octombrie 2015.
  Nr. 228.
  -------