ORDIN nr. 2.082 din 15 septembrie 2020privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.093 din 15 septembrie 2020
  • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI Nr. 2.082 din 11 septembrie 2020
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 15 septembrie 2020
    ORDIN nr. 1.093 din 15 septembrie 2020