HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 9 noiembrie 2000
privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 16 noiembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se scutesc de la plata taxelor vamale, în limita unui contingent tarifar valoric de 550.000 dolari S.U.A., bunurile din import prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Administrarea contingentului tarifar se efectuează prin licenţe eliberate de Ministerul Industriei şi Comerţului cu avizul Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la data de 31 decembrie 2000 inclusiv.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministru de stat, ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  Ministrul industriei şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă


                                     LISTA
                   cuprinzând reactivii proveniţi din import,
            scutiţi de la plata taxelor vamale, în limita unui
  contingent tarifar valoric de 550.000 dolari S.U.A.
       
    Poziţia tarifarăDenumirea produsului
    3822.00.00Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport şi reactivi de diagnostic sau de laborator preparaţi, chiar prezentaţi pe un suport, alţii decât cei de la poziţia nr. 30.02 sau 30.06 (pentru testarea HIV/SIDA)

  -------