HOTĂRÂRE nr. 1.155 din 23 decembrie 2014
pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 12 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 aprilie 2015.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul justiţiei,
  Robert Marius Cazanciuc
  Ministrul finanţelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 23 decembrie 2014.
  Nr. 1.155.

  Anexă

  STRATEGIE 23/12/2014