HOTĂRÂRE nr. 473 din 4 iunie 2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 36 alin. (2) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru dialog social,
  Alexandra Patricia Braica,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Constantin Niţă
  Ministrul delegat pentru întreprinderi
  mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 4 iunie 2014.
  Nr. 473.


  Anexă

  NORMA 04/06/2014