ORDIN nr. 3.216/C din 20 august 2018de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 1.940/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 22 august 2018
  Având în vedere Adresa nr. 6.007 din 14.08.2018 a Uniunii Naționale a Notarilor Publici, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 72.191 din 14.08.2018, prin care se solicită emiterea Ordinului ministrului justiției de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 1.940/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 100 din 13.08.2018, prin care se propune actualizarea numărului de posturi de notar public cu un post în localitatea Iași, circumscripția Judecătoriei Iași, Camera Notarilor Publici Iași, destinat unui fost judecător al Curții Constituționale,
  în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, precum și ale art. 69 alin. (4) din Legea privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale nr. 47/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului justiției nr. 1.940/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 și 471 bis din 7 iunie 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Numărul de 2.589 de posturi de notar public, din care 2.427 de notari publici în funcție, 162 de notari publici suspendați, se actualizează cu 2 posturi vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018 și 1 post vacant destinat unui judecător al Curții Constituționale, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  2. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Anexa nr. 16 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Serviciul profesii juridice conexe și Uniunea Națională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul justiției,
  Nicolae Liviu Popa,
  secretar de stat

  București, 20 august 2018.
  Nr. 3.216/C.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.940/C/2018)IX. Camera Notarilor Publici Iași

  Nr. crt.

  Județul

  Circumscripția judecătoriei

  Localitatea

  Numărul locurilor actualizate în anul 2018

  Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcție în anul 2018

  Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la ÎCCJ și judecătorilor de la Curtea Constituțională pentru anul 2018

  Numărul notarilor publici suspendați

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.

  Iași

  Iași

  Iași

  63^(1)

  60^(2)

  1

  1. Macovei Codrin
  2. Ochiroș Alexandru

   

   

   

  Andrieșeni

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Aroneanu

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Bârnova

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Bivolari

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Bosia

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Dobrovăț

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Holboca

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Lețcani

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Lunca Cetățuii-Ciurea

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Miroslava

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Mogoșești

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Podu Iloaiei

  -

  -

  -

  -

   

   

   

  Popricani

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Popești

  -

  -^(2)

  -

   

   

   

   

  Rediu

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Românești

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Schitu Duca

  2^(1)

  1^(2)

  -

  1. Grigoraș Ioan Nicolae

   

   

   

  Șcheia

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Tomești

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Tansa

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Țibănești

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Valea Lupului

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Victoria

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Vlădeni

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

  Hârlău

  Hârlău

  3

  3

  -

  -

   

   

   

  Deleni

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Focuri

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

  Pașcani

  Pașcani

  7

  7

  -

  -

   

   

   

  Bălțați

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Ciohorani

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Cristești

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Lespezi

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Mircești

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Răchiteni

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Ruginoasa

  1

  1

  -

  -

   

   

   

  Stolniceni Prăjescu

  -

  -

  -

  -

   

   

   

  Târgu Frumos

  3

  3

  -

  -

   

   

  Răducăneni

  Răducăneni

  2^(1)

  1

  -

  1. Urziceanu Renata

   

   

   

  Osoi

  1

  1

  -

  -

   

  Total județ

   

   

  92^(1)

  87^(2)

  1

  4

  2.

  Vaslui

  Bârlad

  Bârlad

  6

  6^(2)

  -

  -

   

   

   

  Alexandru Vlahuță

  1^(1)

  -

  -

  1. Ciobanu Ciprian Ionuț

   

   

   

  Ivești

  -

  -

  -

  -

   

   

   

  Tutova

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Murgeni

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Pogonești

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Șuletea

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Vinderei

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Zorleni

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

  Vaslui

  Vaslui

  9

  9

  -

  -

   

   

   

  Băcești

  1^(1)

  -

  -

  1. Bârzu Alexandru

   

   

   

  Codăești

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Costești

  1^(1)

  -

  -

  1. Irimia Bogdan Constantin

   

   

   

  Dumești

  1^(1)

  -

  -

  1. Ioniți Vlad

   

   

   

  Ivănești

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Muntenii de Jos

  1^(1)

  -

  -

  1. Irimia Gheorghe

   

   

   

  Solești

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Negrești

  2

  2

  -

  -

   

   

  Huși

  Huși

  5^(1)

  4

  -

  1. Macovei Radu-Ticu

   

   

   

  Arsura

  -

  -^(2)

  -

  -

   

   

   

  Bunești Averești

  1^(1)

  -

  -

  1. Gâlea Raluca Elena

   

  Total județ

   

   

  28^(1)

  21^(2)

  -

  7

   

  TOTAL CAMERĂ

   

   

  120^(1)

  108^(2)

  1

  11

  ^(1) Numărul actualizat cuprinde și notarii publici suspendați.
  ^(2) 1 notar public numit în Dobrovăț și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Topală Daniel din 16.03.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 15 din 10.03.2016;

  1 notar public numit în Deleni și asociat pe durată nedeterminată în Hârlău: Berzentu Roxana Alexandra din 11.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 23 din 14.03.2015;
  1 notar public numit în Roman, Camera Notarilor Publici Bacău, și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Vlad Cerasela din 12.12.2014;
  1 notar public numit în Pogonești și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Lungu Loredana din 12.12.2014;
  1 notar public numit în Răchiteni și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Toader Ionuț Alexandru din 5.12.2014;
  1 notar public numit în Bălțați și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Pintilie Lăcrămioara din 24.04.2013;
  1 notar public numit în Codăești și asociat pe durată nedeterminată în Vaslui: Simin Ionuț din 19.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 22 din 30.03.2013;
  1 notar public numit în Solești și asociat pe durată nedeterminată în Vaslui: Simin Eduard Constantin din 19.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 22 din 30.03.2013;
  1 notar public numit în Românești și asociat pe 5 ani în Iași: Costin Răzvan Ionuț din 5.04.2016;
  1 notar public numit în Bivolari și asociat pe 5 ani în Iași: Șurpănelu Ilinca din 5.04.2016;
  1 notar public numit în Vlădeni și asociat pe 5 ani în Iași: Coste Alexandru Dan din 5.04.2016;
  1 notar public numit în Mircești și asociat pe 5 ani în Iași: Vieriu Moțoc Ancuța Petronela din 5.04.2016;
  1 notar public numit în Bivolari și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Andriescu Raluca conform certificatului Curții de Apel din 6.02.2001;
  1 notar public numit în Ivănești și asociat pe durată nedeterminată în Vaslui: Bulumac Cătălin Ovidiu din 18.08.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 47 din 23.07.2015;
  1 notar public numit în Tutova și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Stoica Cristina Cremona din 12.04.2017;
  1 notar public numit în Schitu Duca și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Toma I. Ioan din 18.02.2016;
  1 notar public numit în Sibiu, Camera Notarilor Publici Alba Iulia și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Toma Mihai din 18.02.2016;
  1 notar public numit în Aroneanu și asociat până în 19.04.2021 în Iași: Dublea Andreea din 19.04.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 28 din 13.04.2016;
  1 notar public numit în Bosia și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Cristia Avram Cerasela din 21.06.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 36 din 7.06.2016;
  1 notar public numit în Victoria și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Blaj Avram Evelina din 21.06.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 36 din 7.06.2016;
  1 notar public numit în Cristești și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Isachi Dragoș din 16.03.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 13 din 10.03.2016;
  1 notar public numit în Tansa și asociat pe 5 ani în Iași: Avasiloae Claudia din 15.03.2017 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 26 din 6.03.2017;
  1 notar public numit în Vinderei și asociat pe durată nedeterminată în Huși: Macovei Ștefan Alexandru din 24.04.2013;
  1 notar public numit în Iași și asociat pe 2 ani în Camera Notarilor Publici București: Turcu Doina din 27.03.2018;
  1 notar public numit în Mogoșești și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Jescu Otilia Elena din 20.08.2012;
  1 notar public numit în Ciohorani și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Antohie Răzvan din 17.12.2014;
  1 notar public numit în Movila Miresii, Camera Notarilor Publici Galați și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Ciolpan Doru Constantin din 2.12.2014;
  1 notar public numit în Arsura și asociat pe durată nedeterminată în Huși: Gheorghiu Mircea Raoul din 22.04.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 20 din 6.03.2015;
  1 notar public numit în Popești și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Dascălu Alexandra din 21.02.2017;
  1 notar public numit în Delani și asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici București: Marinescu Florentina din 4.02.2016;
  1 notar public numit în Bârnova și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Pătrășcanu Mihail Radu din 12.05.2016;
  1 notar public numit în Bârlad și asociat pe durată nedeterminată în București: Fînaru Lulu din 2.05.2017;
  1 notar public numit în Murgeni și asociat pe durată nedeterminată în Bârlad: Izvoranu Roxana din 9.03.2017 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 77 din 6.12.2016;
  1 notar public numit în Focuri și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Budurcă Magda Eugenia din 21.02.2017;
  1 notar public numit în Andrieșeni și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Mahu Maria Cristina din 9.05.2017 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iași nr. 44 din 3.05.2017;
  1 notar public numit în Zorleni și asociat pe durată nedeterminată în București: Fînaru Alexandru Noru din 2.05.2017;
  1 notar public numit în Șcheia și asociat pe durată nedeterminată în Iași: Fandache Andreea din 4.01.2018;
  1 notar public numit în Șuletea și asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Ielciu Doina Alexandrina din 2.03.2018.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 1.940/C/2018)
  SITUAȚIE
  privind actualizarea numărului posturilor de notar public
  destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2018


  Nr. crt.

  Camera Notarilor Publici

  Nr. locuri actualizate în anul 2018

  Nr. locurilor ocupate de notari în funcție în anul 2018

  Posturi destinate judecătorilor de la ÎCCJ și judecătorilor de la Curtea Constituțională pentru anul 2018

  Nr. notari suspendați

  1

  Alba

  141

  132

  -

  9

  2

  Bacău

  104

  96

  -

  8

  3

  Brașov

  121

  111

  -

  10

  4

  București

  680

  640

  2

  38

  5

  Cluj

  199

  195

  -

  4

  6

  Constanța

  151

  142

  -

  9

  7

  Craiova

  140

  137

  -

  3

  8

  Galați

  142

  134

  -

  8

  9

  Iași

  120

  108

  1

  11

  10

  Oradea

  102

  95

  -

  7

  11

  Pitești

  107

  92

  -

  15

  12

  Ploiești

  157

  144

  -

  13

  13

  Suceava

  83

  75

  -

  8

  14

  Târgu Mureș

  112

  103

  -

  9

  15

  Timișoara

  233

  223

  -

  10

  Total

  2.592

  2.427

  3

  162

  ----