HOTĂRÂRE nr. 947 din 28 septembrie 2011
pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 4 octombrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 31 martie 2006, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul culturii
  şi patrimoniului naţional,
  Kelemen Hunor
  Bucureşti, 28 septembrie 2011.
  Nr. 947.
  ________