LEGE Nr. 46 din 4 iulie 1991
pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiatilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiatilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 17 iulie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  România adera la Convenţia privind statutul refugiatilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, precum şi la Protocolul privind statutul refugiatilor, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967.
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 1991.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 iulie 1991.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiatilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiatilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU

  CONVENTIE 28/07/1951
  PROTOCOL 31/01/1967