HOTĂRÎRE nr. 180 din 5 mai 1997
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Turnu Roşu, judeţul Sibiu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 8 mai 1997  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Turnu Roşu, judeţul Sibiu", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
  ------------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru delegat pe lângă primul-ministru
  pentru coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului şi a Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Radu Stroe
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  ----------------