ORDIN nr. 244 din 25 februarie 2008
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 martie 2008  În temeiul prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.


  Articolul 4

  La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.230/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 4 august 2005, cu modificările ulterioare.
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Bucureşti, 25 februarie 2008.
  Nr. 244.


  Anexă

  NORMA 25/02/2008