LEGE nr. 236 din 16 mai 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 22 mai 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 128 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999, cu următoarea modificare:
  - La punctul 1 al articolului unic, articolul 6 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) de la data de 1 iulie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 şi 500 milioane lei."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ───────────────