LEGE nr. 8 din 17 februarie 2009
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 20 februarie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 19 martie 2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, cu următoarea modificare:
  - La articolul unic, alineatul 3 al articolului 482 se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 17 februarie 2009.
  Nr. 8.
  -------