DECIZIE nr. 73 din 25 ianuarie 2021privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Finanțelor
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 25 ianuarie 2021
  Având în vedere propunerea Ministerului Finanțelor, formulată prin Adresa nr. 5.483 din 20 ianuarie 2021, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3.154/2021,
  în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Zinca, consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Direcției generale de inspecție economico-financiară, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Finanțelor, pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Dragoș Condrea

  București, 25 ianuarie 2021.
  Nr. 73.
  ----