HOTĂRÂRE nr. 216 din 25 martie 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999  În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Departamentul pentru
  Reforma Administraţiei
  Publice Centrale
  Petrica Diaconu,
  secretar de stat
  Ministrul industriei
  şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Ioan Avram Muresan
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei
  mediului,
  Romica Tomescu
  Ministrul lucrărilor
  publice şi amenajării
  teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului
  pentru Administraţie
  Publică Locală,
  Vlad Rosca


  Anexă

  NORMA 25/03/1999