HOTĂRÂRE nr. 119 din 16 martie 2017privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Satu Mare de către domnul Filip Darius-Graţian
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 17 martie 2017
  Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Domnul Filip Darius-Graţian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Satu Mare.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  Bucureşti, 16 martie 2017.
  Nr. 119.
  ----