ORDONANTA nr. 105 din 30 august 1999
pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art.1 lit. N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul UNIC

  Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - La articolul 1 alineatul (2), după litera a) se introduce litera a^1) cu următorul cuprins:
  "a^1) a fost persecutata sau deportata de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale;"
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru
  pentru minorităţi naţionale,
  Peter Eckstein-Kovacs
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -------------