ORDIN nr. 42 din 23 martie 2020privind stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 și pentru aprobarea prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 25 martie 2020
  Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 15 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020,
  în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se stabilește venitul unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 aferent activității de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.


  Articolul 3

  Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 26 iunie 2019.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și este valabil până la data de 30 iunie 2020.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 23 martie 2020.
  Nr. 42.

  Anexa nr. 1

  Venitul unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 aferent activității de furnizare a gazelor naturale
  în regim reglementat realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.


  Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

  Cantitatea estimată a fi furnizată în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020

  MWh

  14.119

  Venitul unitar

  Lei/MWh

  17,22


  Anexa nr. 2

  Prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
  realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate

   
  Consum anual de gaze naturale (MWh)

  Lei/MWh

  Categorie de clienți

  Minim

  Maxim
   

  C.1
   
  ≤ 280

  130,95

  ----