HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 martie 1992 (*actualizată*)
privind Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
(actualizată pînă la data de 1 iulie 2013*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ pînă la data de 1 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 13 din 29 iunie 1995; HOTĂRÂREA nr. 55 din 26 iunie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 62 alin. (1) din Constituţia României,
  Parlamentul României adopta prezenta hotărîre.
  Se aprobă Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.
  Aceasta hotărîre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 3 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  OLIVIU GHERMAN
  REGULAMENT 03/03/1992