LEGE nr. 181 din 9 octombrie 1998
pentru modificarea art. 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 octombrie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - Personalul operativ al Serviciului Roman de Informaţii îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranţei naţionale.
  Serviciul Roman de Informaţii va asigura protecţia şi încadrarea în alte unităţi sau compartimente de muncă a personalului operativ care, lucrand acoperit, este deconspirat în împrejurări ce exclud culpa acestuia."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  ------