HOTĂRÂRE nr. 183 din 10 martie 2020privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 23 martie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă închirierea de către Administrația Națională „Apele Române“ a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, reprezentând terenurile situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora și cuvetele lacurilor, imobilele construcții, precum și plajele cu destinație turistică ale Mării Negre, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitație publică, în condițiile legii.(3) Prețul minim al închirierii se actualizează anual cu indicele prețurilor de consum.


  Articolul 2
  (1) Administrația Națională „Apele Române“ are dreptul să rețină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestor bunuri, iar diferența de 50% se face venit la bugetul de stat.(2) Sumele încasate de către Administrația Națională „Apele Române“, potrivit alin. (1), reprezintă venituri proprii și se utilizează în scopuri de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de management cantitativ și calitativ al bazinelor hidrografice ale cursurilor de apă din România, respectiv plaja Mării Negre.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 10 martie 2020.
  Nr. 183.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, reprezentând terenurile situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora și cuvetele lacurilor, imobilele construcții, precum și plajele cu destinație turistică ale Mării Negre pentru care se aprobă închirierea

  Nr.
  crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Descrierea bunului propus spre închiriere

  Valoarea bunului care se închiriază
  (lei)

  Adresa

  Prețul minim de pornire mp/lună
  (lei)

  Durata

  Destinația

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA

  1

  63763 parțial

  8.03.01

  BH Vedea cu toți afluenții de ordinele I-VI
  Lungime 599 km, suprafața = 8 kmp

  8.000.000

  CF nr. 14693 UAT Ungheni, S = 253.808 mp, teren extravilan albia râului Teleorman, județul Argeș

  253.808

  Țara: România, județul Argeș

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 7 UAT Lunca Corbului, S = 15.935 mp, teren intravilan albia râului Cotmeana, județul Argeș

  15.935

  Țara: România, județul Argeș

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  2

  63845 parțial

  8.03.01

  BH Călmățui DAAV județele Teleorman și Olt L = 330 km, S = 45,2 kmp

  45.200.000

  CF nr. 22807 UAT Turnu Măgurele, S = 1.876 mp, teren extravilan, pârâul Călmățui, județul Teleorman

  1.876

  Țara: România, județul Teleorman

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  3

  64079 parțial

  8.17.02

  Lac acumulare Bascov și stație pompare râu Argeș, S = la NNR = 199.3 ha; S = la nivelul coronamentului = mc; S = expropriată = mp; CF = V = 1.5 mil. m

  21.936.846

  CF nr. 80391 UAT Budeasa, S = 8.696 mp, TDH, județul Argeș

  140.879

  Țara: România, județul Argeș, comuna Budeasa

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  4

  64080 parțial

  8.17.03

  Acumulare. Budeasa și clădire administrativă - râul Argeș S = expropriată = mp; S = la nivelul coronamentului = mp; CF = Stotală = 4.477.664 mp, St = 1.176.772 mp, Sconstr_C1dig = 95.132 mp, CF nr. 80.958, UAT Merișani, St = 31 mp, CF nr. 80956, UAT Merișani, St = 57 mp, CF nr. 80.957, UAT Merișani, St = 440 mp, CF nr. 84404, UAT Bascov, St = 32 mp, CF nr. 84.771, UAT Bascov, St = 1.602.862 mp, Sconstr_C1 dig_mal_drept = 127.030 mp, CF nr. 84.772, UAT Bascov, St = 1.697.470 mp, Sconstr_C1 dig = 26.891 mp, Sconstr_C2 dig = 29.164 mp, Sconstr_C3 magazie = 22 mp, Sconstr_C4 atelier_mecanic = 93 mp, Sconstr_C5-batardou = 321 mp, Sconstr_C6 priză_mal_stâng = 23 mp, Sconstr_C7 punct_comandă = 36 mp, Sdesf_C7 punct_comandă = 72 mp, clădire tip P + 1, Sconstr_C8 priză_mal_drept = 405 mp, CF nr. 81087, UAT Budeasa

  102.953.258

  CF nr. 80958 UAT Merișani, S = 1.176.772 mp, teren extravilan, județul Argeș

  27.057.080

  Țara: România, județul Argeș, comuna Merișani

  0,013

  10 ani

  piscicultură în regim natural nefurajat

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice

  CF nr. 84772 UAT Bascov, S = 1.602.862 mp, teren extravilan, județul Argeș

  36.854.008

  Țara: România, județul Argeș, comuna Bascov

  0,013

  10 ani

  piscicultură în regim natural nefurajat

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice

  CF nr. 84404 UAT Bascov, S = 440 mp, teren extravilan, județul Argeș

  10.117

  Țara: România, județul Argeș, comuna Bascov

  0,013

  10 ani

  piscicultură în regim natural nefurajat

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice

  5

  64082 parțial

  8.17.02

  Lac acumulare Prundu pe râul Argeș S = la NNR = 110 ha mc; S = la nivelul coronamentului = mc; S = expropriată = mp; CF = V = 3.3 mil mc, Steren = 1.502.685 mp, inclusiv construcțiile C16-C26; municipiul Pitești, localitatea Ștefănești

  38.383.352

  CF nr. 82246 UAT Ștefănești, S = 74.536 mp, teren extravilan, județul Argeș

  1.903.886

  Țara: România, județul Argeș, orașul Ștefănești, municipiul Pitești

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  CF nr. 81418 UAT Ștefănești, S = 90.991 mp, teren extravilan acumularea Pitești, județul Argeș

  2.324.199

  Țara: România, județul Argeș, orașul Ștefănești, municipiul Pitești

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  6

  64086 parțial

  8.17.03

  Acumulare Rusciori Suprafață = 74 ha, Vt = 3.85 mil. mc., Vat = 2.53 mil. mc.

  3.629.920

  CF nr. 50973 UAT Scornicești, S = 202.912 mp, teren extravilan aferent acumulare Rusciori, județul Olt

  996.298

  Țara: România, județul Olt, orașul Scornicești

  0,003

  10 ani

  piscicultură în regim natural nefurajat

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  CF nr. 51038 UAT Scornicești, S = 13.128 mp, teren extravilan, județul Olt

  64.458

  Țara: România, județul Olt, orașul Scornicești

  0,003

  10 ani

  piscicultură în regim natural nefurajat

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  CF nr. 50193 UAT Poboru, S = 165.554 mp, teren extravilan aferent acumulare Rusciori, județul Olt

  812.870

  Țara: România, județul Olt, orașul Scornicești

  0,003

  10 ani

  piscicultură în regim natural nefurajat

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  7

  64087 parțial

  8.17.03

  Baraj mobil Bilciurești și canton Bilciurești - râul Ialomița S = expropriată = mp; S = la nivelul coronamentului = mp; CF = 70211, UAT Cojasca, St-canton = 4.896 mp, Q = 8 mc/s, 2 stavile cilindrice, canton P + 1, cărămidă, suprafață = 70 mp, sd = 146 mp, Lderiv = 9,6 km, Stot = 0,48 ha

  31.791.296

  CF nr. 70211 UAT Cojasca, canton S = 4.896 mp, teren intravilan, localitatea Cojasca, județul Dâmbovița

  6.493

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Cojasca

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement, agrement și alte activități economice

  8

  64090 parțial

  8.17.03

  Acumulare Plumbuita Vt = 1.5 mil. mc., Vat = 0.4 mil. mc. S = 55 ha

  1.144.746

  CF nr. 231718 București, S = 417.100 mp, teren intravilan aferent acumulare Plumbuita, București, sectorul 2

  867.568

  Țara: România, municipiul București, sectorul 2, str. Petricani A.B.A. Argeș-Vedea

  0,013

  10 ani

  piscicultură,

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  9

  65001

  8.28.01

  Clădire sediu Potcoava (at. rep. depozit carb. magazie, gard, antenă), S = teren = 2.468 mp; S = construită = S_C1-canton = 109 mp, S_C3-atelier = 75 mp, S_C4-depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; S = desfășurată = S_C1 canton = 109 mp, S_C3 atelier = 75 mp, S_C4 depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; tip clădire = P ;CF = 50201, S = utilă = mp; UAT Potcoava

  18.690

  CF nr. 50201 UAT Potcoava, S = 2.468 mp, teren intravilan, S = construită = S_C1-canton = 109 mp, S_C3-atelier = 75 mp, S_C4-depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; S = desfășurată = S_C1 canton = 109 mp, S_C3 atelier = 75 mp, S_C4 depozit = 48 mp, S_C5 magazie = 30 mp; tip clădire = P; localitatea Potcoava, județul Olt

  18.690

  Țara: România, județul Olt, comuna Potcoava

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii și alte activități economice

  10

  65002

  8.28.01

  Punct colectare date Costești (sediu, magazii, atelier, gard, antenă) S = teren = 2.048 mp; S = construită = C1 canton = 206 mp, C2 anexă = 68 mp, C3-wc = 5 mp; S = desfășurată = C1-canton = 206 mp, C2-anexă = 68 mp, C3wc = 5 mp; tip clădire = P; CF = 80946, UAT Costești; S = utilă = mp

  20.245

  CF nr. 80946 UAT Costești, S = 2.048 mp, teren intravilan, S = construită = C1 canton = 206 mp, C2 anexă = 68 mp, C3-wc = 5 mp; S = desfășurată = C1-canton = 206 mp, C2-anexă = 68 mp, C3 wc = 5 mp; tip clădire = P; localitatea Costești, județul Argeș

  20.245

  Țara: România, județul: Argeș, orașul Costești

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii și alte activități economice

  11

  65003

  8.28.01

  Canton Snagov și drum de acces canton S = teren = 9.517 mp; S = construită = C1 canton = 123 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; S = desfășurată = C1-canton = 246 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; tip clădire = P + 1 ; CF = 50991, UAT Gruiu ;S = utilă = mp

  122.977

  CF nr. 50991 UAT Gruiu, S = 9.517 mp , teren intravilan, S = construită = C1 canton = 123 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; S = desfășurată = C1-canton = 246 mp, C2 = 75 mp, C3 = 66 mp, C4 = 69 mp, C5 = 103 mp, C6 = 43 mp; tip clădire = P + 1 , localitatea Sântu Florești, județul Ilfov

  122.977

  Țara: România, județul Ilfov, comuna Gruiu

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii și alte activități economice

  12

  65004

  8.28.01

  Canton Căldărușani și drum de acces, canton tehnologic; S = teren = 1.326 mp; S = construită = C1 = 101 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; S = desfășurată = C1 = 202 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; tip clădire = P + 1 ;CF = 50248, UAT Grădiștea ; S = utilă = mp

  130.838

  CF nr. 50248 UAT Grădiștea, S = 1.326 mp, teren extravilan, S = construită = C1 = 101 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; S = desfășurată = C1 = 202 mp, C2 = 71 mp, C3 = 8 mp, C4 = 1 mp, C5 = 3 mp, C6 = 2 mp; tip clădire = P + 1, județul Ilfov

  130.838

  Țara: România, județul Ilfov, comuna Grădiștea

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii și alte activități economice

  13

  65006

  8.28.01

  Canton Cocani Steren = 1.020 mp; S = construită = C1canton = 123 mp, C2-anexă = 4 mp, C3-anexă = 14 mp, C4anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6-anexă = 16 mp, C7anexă = 10 mp; S = desfășurată = C1-canton = 351 mp, C2-anexă = 4 mp, C3anexă = 14 mp, C4-anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6 anexă = 16 mp, C7-anexă = 10 mp; tip clădire = P + 1 + M; CF = 73551, UAT Crevedia; S = utilă = mp

  69.484

  CF nr. 73551 UAT Crevedia, S = 1.020 mp, teren intravilan, S = construită = C1canton = 123 mp, C2-anexă = 4 mp, C3-anexă = 14 mp, C4 anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6-anexă = 16 mp, C7anexă = 10 mp; S = desfășurată = C1-canton = 351 mp, C2-anexă = 4 mp, C3anexă = 14 mp, C4-anexă = 18 mp, C5-anexă = 50 mp, C6 anexă = 16 mp, C7-anexă = 10 mp; tip clădire = P + 1 + M; localitatea Cocani, județul Dâmbovița

  69.484

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Crevedia

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii și alte activități economice

  14

  65018 parțial

  8.28.01

  Canton Ilfoveni S = teren = 17.600 mp; S = construită = 108 mp; S = desfășurată = mp; tip clădire = P ;CF = ; S = utilă = mp

  115.937

  CF nr. 70689 UAT Nucet, S = 1.761 mp, teren intravilan, localitatea Ilfoveni

  11.605

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Nucet

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii și alte activități economice

  15

  65025

  8.28.01

  Canton Tânganu și drum tehnologic S = teren = 1.380 mp; S = construită = C1 canton = 111 mp; S = desfășurată = C1-canton = 333 mp; tip clădire = P + 2; CF = 21353, UAT Fundeni; S = utilă = mp

  1.322.833

  CF nr. 21353 UAT Fundeni, S = 1.380 mp, teren extravilan, S = construită = C1 canton = 111 mp; S = desfășurată = C1-canton = 333 mp; tip clădire = P+2 ; județul Călărași

  1.322.833

  Țara: România, județul Călărași, comuna Fundeni

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii și alte activități economice

  16

  106167 parțial

  8.03.01

  BH Vedea și afluenții de ordinele I-VI, lungimea = 954 km, suprafață lucii de apă = 37.7 kmp

  37.700.000

  CF nr. 22019 UAT Peretu, S = 60.563 mp, teren extravilan, râul Vedea, județul Teleorman

  60.563

  Țara: România, județul Teleorman

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 20545 UAT Vedea, S = 19.743 mp, teren extravilan, curs râu Vedea, județul Teleorman

  19.743

  Țara: România, județul Teleorman

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 15010 UAT Mârzănești, S = 487.909 mp, teren extravilan, râul Teleorman, județul Teleorman

  487.909

  Țara: România, județul Teleorman

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 15011 UAT Mârzănești, S = 10.674 mp, teren extravilan, râul Viștea, județul Teleorman

  10.674

  Țara: România, județul Teleorman

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 15012 UAT Mârzănești, S = 18.138 mp, teren extravilan, râul Gabru, județul Teleorman

  18.138

  Țara: România, județul Teleorman

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 15013 UAT Mârzănești, S = 6.200 mp, teren extravilan, râul Valea lui Mihalache, județul Teleorman

  6.200

  Țara: România, județul Teleorman

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  17

  106170 parțial

  8.03.01

  BH Vedea cu afluenții de ordinele I-VI, lungimea = 471 km, suprafața = 10,5 kmp

  10.500.000

  CF nr. 50684 UAT Poboru, S = 370 mp, teren extravilan, râul Plapcea, județul Olt

  370

  Țara: România, județul Olt

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare , agrement , agrement și alte activități economice

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  18

  106182 parțial

  8.03.01

  BH Ialomița și afluenți I-V, l = 177 km, suprafața = 153 kmp

  169.526.179

  CF nr. 114758 UAT Corbeanca, S = 55.774 mp, teren extravilan, ape curgătoare, județul Ilfov

  61.909

  Țara: România, județul Ilfov

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  19

  106214 parțial

  8.03.01

  BH Dunăre aferent DAAV, l = 138 km, suprafața = 41,8 kmp

  41.800.000

  CF nr. 30708 UAT Oinacu, S = 440 mp, teren extravilan, pârâul Oncești, județul Giurgiu

  440

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31639 UAT Putineiu, S = 165 mp, teren extravilan, pârâul Ciuvica, județul Giurgiu

  165

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31637 UAT Putineiu, S = 240 mp, teren intravilan, pârâul Ciuvica, județul Giurgiu

  240

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  20

  106222 parțial

  8.03.01

  BH Argeș cu afluenții I-VI, l = 1.863 km, suprafața = 53,5 kmp

  26.614.900

  CF nr. 81367 UAT Mălureni, S = 45.359 mp, teren extravilan, râul Valea Cheii, județul Argeș

  22.680

  Țara: România, județul Argeș

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 81932 UAT Mihăești, S = 293.424 mp, teren extravilan, râul Târgului

  146.712

  Țara: România, județul Argeș

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 80011 UAT Cetățeni, S = 1.675 mp, teren intravilan, localitatea Cetățeni, județul Argeș

  838

  Țara: România, județul Argeș

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 81125 UAT Albeștii de Argeș, S = 2.306 mp, teren extravilan, județul Argeș

  1.153

  Țara: România, județul Argeș

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 81124 UAT Albeștii de Argeș, S = 1.884 mp, teren extravilan, județul Argeș

  942

  Țara: România, județul Argeș

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 81126 UAT Albeștii de Argeș, S = 1.663 mp, teren intravilan, localitatea Dobrotu, județul Argeș

  832

  Țara: România, județul Argeș

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 81540 UAT Lerești, S = 499 mp, teren extravilan, râul Bătrâna

  250

  Țara: România, județul Argeș

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  21

  106223 parțial

  8.03.01
  8.03.01

  BH Argeș cu afluenții de ordinele I-VI, județul Dâmbovița, L = 1.086 km, S = 44 kmp

  31.309.600

  CF nr. 71157 UAT Nucet, S = 87.961 mp, teren extravilan, județul Dâmbovița

  62.452

  Țara: România, județul Dâmbovița

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  CF nr. 71620 UAT Gura Șuții, S = 14.234 mp, teren extravilan, râul Dâmbovița, județul Giurgiu

  10.106

  Țara: România, județul Dâmbovița

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  CF nr. 71630 UAT Gura Șuții, S = 13.254 mp, teren extravilan, râul Dâmbovița

  9.410

  Țara: România, județul Dâmbovița

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  22

  106226 parțial

  BH Argeș și afluenții I-VI, l = 714 km, S = 50,8 kmp

  50.800.000

  CF nr. 31729 UAT Grădinari, S = 950 mp, teren extravilan, râul Sabar, județul Giurgiu

  950

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 35426 UAT Bolintin-Deal, S = 1.189 mp, teren extravilan, derivație Argeș-Dâmbovița, județul Giurgiu

  1.189

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 35427 UAT Bolintin-Deal, S = 1.294 mp, teren intravilan, râul Sabar

  1.294

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31128 UAT Găiseni, S = 2.823 mp, teren extravilan, derivația Brezoaele, județul Giurgiu

  2.823

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 33263 UAT Ulmi, S = 1.288 mp, teren intravilan, râul Ciorogârla, județul Giurgiu

  1.288

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 33950 UAT Florești-Stoenești, S = 1.599 mp, teren intravilan, râul Sabar, județul Giurgiu

  1.599

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 32444 UAT Izvoarele, S = 2.054 mp, teren extravilan, râul Ismar

  2.054

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 32440 UAT Izvoarele, S = 2.238 mp, teren extravilan, râul Ismar, județul Giurgiu

  2.238

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 32442 UAT Izvoarele, S = 2.376 mp, teren extravilan, râul Ismar, județul Giurgiu

  2.376

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 30837 UAT Răsuceni, S = 2.161 mp, teren extravilan, pârâul Valea Porumbenilor, județul Giurgiu

  2.161

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 35375 UAT Joița, S = 1.124 mp, teren extravilan, râul Dâmbovița

  1.124

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 33782 UAT Săbăreni, S = 1.580 mp, teren extravilan, râul Ilfov, județul Giurgiu

  1.580

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 33783 UAT Săbăreni, S = 679 mp, teren extravilan, râul Bâldana, județul Giurgiu

  679

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 32546 UAT Bucșani, S = 4.142 mp, teren extravilan, râul Dâmbovnic, județul Giurgiu

  4.142

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31956 UAT Singureni, S = 376 mp, teren extravilan, râul Bălăria, județul Giurgiu

  376

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31955, UAT Singureni, S = 6.579 mp, teren extravilan, râul Neajlov, județul Giurgiu

  6.579

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 34962 UAT Comana, S = 3.817 mp, teren extravilan, râul Neajlov, județul Giurgiu

  3.817

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 34961 UAT Comana, S = 325 mp, teren intravilan, râul Gurban, județul Giurgiu

  325

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31742 UAT Hotarele, S = 10.388 mp, teren extravilan, râul Argeș, județul Giurgiu

  10.388

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 32869 UAT Vărăști, S = 911 mp, teren extravilan, râul Cocioc, județul Giurgiu

  911

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 30599 UAT Isvoarele, S = 160.149 mp, teren extravilan, județul Giurgiu

  160.149

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31564 UAT Bulbucata, S = 11.420 mp, teren extravilan și intravilan, localitatea Făcău, județul Giurgiu

  11.420

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31879 UAT Stănești, S = 199 mp, teren extravilan, pârâul Ismar

  199

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31666 UAT Toporu, S = 1.143 mp, teren extravilan, pârâul Valea lui Damian

  1.143

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 32214 UAT Izvoarele, S = 497 mp, teren extravilan, pârâul Siliștea

  497

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31660 UAT Toporu, S = 1.680 mp, teren intravilan, pârâul Valea Porumbenilor

  1.680

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 33644 UAT Ghimpați, S = 1.544 mp, teren extravilan, râul Ismar

  1.544

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31153 UAT Schitu, S = 1.151 mp, teren extravilan, râul Ismar

  1.151

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 30777 UAT Crevedia Mare, S = 1.217 mp, teren extravilan, râul Neajlov

  1.271

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 30620 UAT Mârșa, S = 348 mp, teren extravilan, râul Bratilov

  348

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 31950 UAT Stoenești, S = 239 mp, teren intravilan, pârâul Racu, localitatea Stoenești

  239

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 32320 UAT Călugăreni, S = 226 mp, teren intravilan, râul Iordana

  226

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 30883 UAT Mihai Bravu, S = 273 mp, teren intravilan, râul Dadilovăț

  273

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 33501 UAT Roata de Jos, S = 1.652 mp, teren extravilan, râul Dâmbovnic

  1.652

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 33367 UAT Bolintin-Vale, S = 1.206 mp, teren intravilan, râul Sabar

  1.206

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 33364 UAT Bolintin-Vale, S = 4.024 mp, teren extravilan, râul Argeș

  4.024

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 30617 UAT Mârșa, S = 588 mp, teren extravilan, râul Milcovăț

  588

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 30834 UAT Răsuceni, S = 1. 275 mp, teren extravilan, Valea lui Damian, județul Giurgiu

  1.275

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 38539 UAT Mihăilești, S = 60.187 mp, teren extravilan, județul Giurgiu

  60.187

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 34362 UAT Buturugeni, S = 1.021 mp, teren extravilan, râul Ilfovăț, județul Giurgiu

  1.021

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 32153 UAT Băneasa, S = 427 mp, teren extravilan, râul Gurban, județul Giurgiu

  427

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 33574 UAT Roata de Jos, S = 1.217 mp, teren extravilan, râul Dâmbovnic, județul Giurgiu

  1.217

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 33067 UAT Ulmi, S = 917 mp, teren extravilan, râul Ciorogârla, județul Giurgiu

  917

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  CF nr. 32301 UAT Letca Nouă, S = 931 mp, teren extravilan, râul Milcovăț

  931

  Țara: România, județul Giurgiu

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  23

  106232 parțial

  8.03.01

  BH Argeș cu afluenții I-VI, l = 151 km, S = 25 kmp

  25.103.261

  CF nr. 22720 UAT Fundeni, S = 109.543 mp, teren extravilan, județul Călărași

  109.543

  Țara: România, județul Călărași

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  24

  106234 parțial

  8.03.01

  BH Argeș cu afluenții I-VI, l = 331 km, S = 11,8 kmp

  11.800.000

  CF nr. 61 UAT Frăsinet, S = 360.421 mp, teren extravilan HB 312, județul Teleorman

  360.421

  Țara: România, județul Teleorman

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,005

  10 ani

  acvacultură în ape dulci

  25

  112841

  8.03.02

  Insula Lacul Morii, S_teren = 32.723 mp, inclusiv construcțiile: S_C1_anexa = 17 mp; S_C2_anexa = 15 mp; S_C3_anexa = 13 mp; S_C4_anexa = 252 mp (fântână); S_C5_anexa = 60 mp (foișor)

  1.521.564

  CF nr. 216012 București, sectorul 6, S = 32.723 mp, teren intravilan, construcțiile: S_C1_anexa = 17 mp; S_C2_anexa = 15 mp; S_C3_anexa = 13 mp; S_C4_anexa = 252 mp (fântână); S_C5_anexa = 60 mp (foișor); sectorul 6 București

  1.521.564

  Țara: România, municipiul București, sectorul 6

  0,016

  10 ani

  piscicultură

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  26

  145273 parțial

  8.17.03

  Iazuri decantare nămol Stația tratare Roșu, 2 iazuri, S = 12,15 ha, h dig = 2,5 m, Ldig = 778 m

  856.508

  CF nr. 54139 UAT Chiajna, S = 58.547 mp, teren intravilan, localitatea Chiajna

  412.756

  Țara: România, județul Ilfov, comuna Chiajna

  0,230

  10 ani

  activități economice

  27

  149927 parțial

  8.17.02

  Lac de acumulare Mihăilești (inclusiv diguri de contur), râul Argeș , Vat = 72,20 mil. mc, SNNR = 1.030 ha, Ldig m stg. = 11,5 km, Ldig m dr. = 2 km, Ldig m dr. (chiuveta) = 2 km Suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp; CF =

  2.080.745

  CF nr. 31604 UAT Grădinari, S = 24.787 mp, teren extravilan, județul Giurgiu

  38.668

  Țara: România, județul Giurgiu, Grădinari

  0,005

  10 ani

  piscicultură

  0,230

  10 ani

  construcții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice, sport

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  Nr.
  crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Descrierea bunului propus spre închiriere

  Valoarea bunului care se închiriază
  (lei)

  Adresa

  Prețul minim de pornire mp/lună
  (lei)

  Durata

  Destinația

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU - IALOMIȚA

  28

  63747 parțial

  8.03.01

  BH Dunăre aferent DA Ialomița - Buzău Călmățui cu toți afluenții de ordinele I-VI; lungime rețea hidrografică = 341,5 km, S = luciu de apă = 6.051.97 ha, (Dunăre+Călmățui), râul Călmățui 135 km; 237,9 ha

  16.067.234

  CF. nr. 76502 Vădeni; S = 16.000 mp; teren extravilan

  4.247

  Țara: România, județul Brăila

  0,34

  10 ani

  ponton

  29

  101425 parțial

  8.03.01

  BH Siret - subbazinul Buzău cu toți afluenții de ordinele I-VI,
  lungime curs de apă codificat = 1.182 km, suprafață lucii de apă = 5.822,84 ha

  393.723.566

  CF nr. 23013, UAT Săgeata, S = 749.636 mp; teren extravilan

  5.068.821

  Tara: România; județul: Buzău; -; -; nr.: -; DABI

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 21586, UAT Pârscov; S = 335.554 mp; teren extravilan

  2.268.919

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 23002, UAT Berca; S = 432.698 mp; teren extravilan

  2.925.778

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 71023, UAT Buzău; teren S = 718.093 mp

  4.855.537

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20235, UAT Chiliile; S = 12.318 mp; teren extravilan

  83.291

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20232, UAT Chiliile, suprafața - 10.260 mp; teren extravilan

  69.375

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20233, UAT Chiliile; teren S = 14.183 mp;

  95.901

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20234, UAT Chiliile; S = 30.650 mp; teren extravilan, râul Sărățel

  207.246

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20231, UAT Chiliile, S = 60.015 mp; teren extravilan

  405.804

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20135, UAT Cănești; S = 12.612 mp teren extravilan

  85.279

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20131, UAT Cănești; S = 20.312 mp; teren extravilan

  137.344

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20132, UAT Cănești; S = 11.810 mp; teren extravilan

  79.856

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20134 UAT Cănești; teren S = 118.258 mp

  799.626

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20133 UAT Cănești; S = 12.227 mp; Teren extravilan, râul Sărățel

  82.675

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20805, UAT Scorțoasa; teren S = 68.787 mp

  465.118

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20804, UAT Scorțoasa; teren S = 43.619 mp

  294.939

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20789, UAT Scorțoasa, S = 26.282 mp; teren extravilan

  177.711

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr .20790, UAT Scorțoasa, teren suprafață -139.630 mp

  944.138

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  30

  101426 parțial

  8.03.01

  BH Ialomița cu toți afluenții de ordinele I-VI; lungime curs de apă codificat = 667 km, suprafață luciu de apă = 2.211,37 ha

  149.350.990

  CF nr. 72150, UAT I. L. Caragiale; S = 575.422 mp; teren extravilan

  3.886.271

  Țara: România, județul Dâmbovița

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 73507, UAT Bucșani; S = 554.680 mp; teren extravilan

  3.746.185

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 72656, UAT Comișani; S = 380.403 mp; teren extravilan

  2.569.157

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 79428, UAT Dobra; S = 1.070.411 mp; teren extravilan râul Ialomița

  7.229.317

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 79551, UAT Dobra; S = 46.394 mp; teren extravilan râul Piscov

  313.335

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 79552 UAT Dobra; S = 98 mp; teren intravilan, localitatea Marcești, râul Piscov

  662

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 5731, UAT Bilciurești; teren extravilan râul Ialomița, S = 482.878 mp

  3.261.250

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 6741, UAT Vulcana-Băi; S = 113.154 mp; teren extravilan - pârâul Vulcana

  764.217

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  31

  101435 parțial

  8.03.01

  BH Ialomița cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 1.786 km, suprafață lucii de apă = 6.076,96 ha, resursă teoretică = 490,1 mil. mc

  410.424.305

  CF, nr. 23861, UAT Cocorăștii Colț; S = 415.298 mp; teren extravilan ape curgătoare, HR18

  2.804.830

  Tara: România; județul: Prahova; -; -; nr.: -

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 25031, UAT Ariceștii Rahtivani; S = 115.453 mp; teren extravilan

  779.744

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 25080, UAT Ariceștii Rahtivani; S = 496.853 mp; teren extravilan

  3.355.634

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 21206, UAT Ștefești; S = 102.106 mp; teren extravilan

  689.601

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 21552, UAT Aluniș; S = 28.857 mp; teren extravilan ape curgătoare

  194.894

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20753, UAT Bertea; S = mp; teren extravilan

  33.114

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20754, UAT Bertea; S = 11.695 mp; teren extravilan ape curgătoare

  78.985

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 24627, UAT Boldești-Scăeni; S = 11.878 mp; teren extravilan ape curgătoare

  80.221

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 24629, UAT Boldești-Scăeni; S = 258.273; teren extravilan ape curgătoare

  1.744.318

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 25293, UAT Brazi; S = 155.805 mp; teren extravilan ape curgătoare

  1.052.272

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  Cf nr. 29906, UAT Păulești - S = 40.189 mp; teren extravilan

  271.428

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 21203, UAT Ștefești; S = 35.039 mp; teren extravilan ape curgătoare

  236.646

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 28916, UAT Blejoi; teren S = 192.936 mp; teren extravilan ape curgătoare

  1.303.047

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20756, UAT Bertea; S = 2.449 mp; teren extravilan ape curgătoare

  16.540

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 20755, UAT Bertea; S = 1.204 mp; teren extravilan ape curgătoare

  8.132

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 23886, UAT Cocorăștii Colț; S = 151.503 mp; teren extravilan ape curgătoare

  1.023.217

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 25320, UAT Brazi; S = 40.244 mp; teren extravilan ape curgătoare

  271.799

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 23860, UAT Cocorăști Colț ; S = 66.438 mp; teren extravilan ape curgătoare

  448.707

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  CF nr. 23169, UAT Filipeștii de Târg; S = 645.433 mp; teren extravilan ape curgătoare

  4.359.110

  0,052

  3 ani

  îndepărtare material aluvionar

  32

  101462 parțial

  8.03.01

  BH Dunăre aferent DABI (Dunăre + Mostiștea) cu toți afluenții de ordinele I-VI; lungime curs de apă codificat județul Călărași = 510 km, suprafață luciu de apă - 6.403,83 ha Dunăre + R. Mostiștea+R. Argeș (lungime = 75 km +
  331 km+42 km), suprafață = 3.847,65 ha brațul Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braț râu, L = 10 km, S = 436, 48 ha

  432.500.375

  CF nr. 23432, UAT Tămădău Mare; S = 35.897 mp; teren extravilan, baltă, ghiula, izvoare

  242.440

  Țara: România, județul Călărași

  0,03

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 91, UAT Frumușani; S = 95.222 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29783; Hb 586 - Frumușani II; Balta Câlnău (satul Frumușani)

  643.108

  0,02

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 100, UAT Frumușani; S = 114.469 mp; teren extravilan - Balta Câlnău (satul Pasărea)

  773.098

  0,02

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 97, UAT Frumușani; S = 208.481 mp; teren extravilan - Balta Câlnău

  1.408.034

  0,02

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 95, UAT Frumușani; S = 77.271 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29773; Hb 832 - Pasărea II; Balta Câlnău (satul Pasărea)

  521.871

  0,02

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 13091, UAT Frumușani; S = 28.826 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29774; Hb 594 - Frumușani I; Balta Câlnău (satul Frumușani)

  194.684

  0,03

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 82, UAT Frumușani; S = 62.233 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29775; Hb 39 - Postăvari II; Balta Câlnău (satul Postăvari)

  420.308

  0,02

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 86, UAT Frumușani; S = 149.434 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29777; Hb 123 - Pădurișu; Balta Câlnău (satul Orăști)

  1.009.244

  0,02

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 84, UAT Frumușani; S = 153.500 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29780; Hb 43 - Orăști; Balta Câlnău (satul Orăști)

  1.036.705

  0,02

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 13090, UAT Frumușani; S = 115.278 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29778; Hb 123 - Pădurișu II; Balta Câlnău (satul Orăști)

  778.562

  0,02

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 89, UAT Frumușani; S = 55.650 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29782; Hb 669 - Pădurișu III; Balta Câlnău (satul Pădurișu)

  375.848

  0,03

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 80, UAT Frumușani; S = 55.476 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29776; Hb 19 - Postăvari I; Balta Câlnău (satul Postăvari)

  374.673

  0,03

  10 ani

  acvacultură

  CF nr. 93, UAT Frumușani; S = 103.310 mp; teren extravilan - imobil înscris în CF sporadic 29774; Hb 594 - Frumușani I; Balta Câlnău (satul Frumușani)

  697.733

  0,02

  10 ani

  acvacultură

  33

  64117

  8.17.02

  Baraj Bolboci, acumularea Bolboci, lac, drum auto Plai cu Flori, drum contur lac Bolboci, S = la NNR = mc; S = la nivelul coronamentului = mc; S = expropriată = mp; CF = 71046, UAT Moroeni, anrocamente, desc. lateral, golire de fund, v = 19,4 mil. mc., St = 987565 mp

  320.893.173

  CF nr. 71046, UAT Moroeni; St = 987.565; teren extravilan, UAT Moroeni, județul Dâmbovița

  320.893.173

  Țara: România, județul Dâmbovița, comuna Moroeni

  0,027

  10 ani

  agrement

  0,027

  10 ani

  pescuit sportiv

  0,027

  10 ani

  acvacultură

  0,027

  10 ani

  construcții provizorii

  34

  64116

  8.17.03

  Acumularea Pucioasa, baraj, lac, diguri de contur; S = expropriată = mp; S = la nivelul coronamentului = mp; CF = 70990, UAT Pucioasa, beton, pământ, descărcător frontal, V = 6,9 mil. mc., St = 1073449 mp

  118.827.296

  CF nr. 70990, UAT Pucioasa; S = 1.073.449 mp; teren extravilan, județul Dâmbovița

  118.827.296

  Țara: România, județul Dâmbovița, orașul Pucioasa

  0,039

  10 ani

  agrement

  0,039

  10 ani

  pescuit sportiv

  0,039

  10 ani

  acvacultură

  0,039

  10 ani

  construcții provizorii

  Nr.
  crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Descrierea bunului propus spre închiriere

  Valoarea bunului care se închiriază
  (lei)

  Adresa

  Prețul minim de pornire mp/lună
  (lei)

  Durata

  Destinația

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA

  35

  64021 parțial

  8.17.02

  Acumulare Gilău
  Suprafață la NNR = Stotală = 639.991 mp,
  St = 632.740 mp, CF nr. 56021; UAT Gilău, St = 7.251 mp,
  Sconstr_C1-baraj_mixt = 5.618 mp, Sconstr_C2- casa_barajist = 46 mp Sconstr_C3-casa_vanelor = 44 mp, Sconstr_C4- casa_vanelor2 = 59 mp, CF nr. 56019, UAT Gilău, vol. total = 3,914 mil. mc., vol. de atenuare = 1,2 mil. mc. mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp; CF =

  28.506.171

  CF nr. 56021; acumulare Gilău - S totală = 632.740 mp, S ape stătătoare = 632.740 mp, UAT - Gilău

  28.183.189

  Țara: România; județul Cluj; comuna Gilău

  1,18

  10 ani

  amplasare construcții plutitoare

  0,05

  10 ani

  activitatea de piscicultură

  36

  101328 parțial

  8.03.01

  Bazin hidrografic Someș cu toți afluenții de ordinele I-VI lungime curs de apă codificată = 1.067,5 km, suprafață luciu de apă = 2.398.1 ha, resursă teoretică de apă = 3.658 mil. mc

  23.981.000

  CF nr. 51319; S albie minoră râu Someș = 466.294 mp, UAT - Ardusat

  466.294

  Țara: România; județul Maramureș

  0,05

  10 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,38

  10 ani

  amplasare construcții plutitoare

  Nr.
  crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Descrierea bunului propus spre închiriere

  Valoarea bunului care se închiriază
  (lei)

  Adresa

  Prețul minim de pornire mp/lună
  (lei)

  Durata

  Destinația

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ

  37

  63737 parțial

  8.03.01

  Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificată = 1.233,09 km, S ocupată de luciu de apă = 1.201,09 ha, resursa teoretică de apă = 891,19 mil. mc

  13.326.370

  CF nr. 305, teren extravilan ape curgătoare râul Teleșag, S teren = 4.622 mp, UAT Satu Mare, județul Harghita

  5.084

  Țara: România, județul Harghita

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 53302, teren extravilan ape curgătoare, S teren = 2.428 mp, localitatea Tămașu, UAT Dealu, județul Harghita

  2.671

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 58217, teren extravilan ape curgătoare râul Corund, S teren = 29.286 mp, UAT Praid , județul Harghita

  32.215

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 51969, teren extravilan ape curgătoare râul Brădești, S teren = 5.424 mp, UAT Brădești, județul Harghita

  5.966

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 54434, teren extravilan ape curgătoare râul Brădești, S teren = 1.488 mp, UAT Satu Mare, județul Harghita

  1.637

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  38

  101354 parțial

  8.03.01

  Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.727 km, suprafață luciu de apă = 3.396,09 mil. mc, resursa teoretică de apă = 1.179,68 mil. mc

  37.677.266

  CF nr. 135691, teren intravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 14.092 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș

  15.501

  Țara: România, județul Mureș

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 53569, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 62.219 mp, UAT Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș

  68.441

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 55001, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 116.221 mp, UAT Sântana de Mureș

  127.843

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7466, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 1.276 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  1.404

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7464, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 4.196 mp, UAT Saschiz , județul Mureș

  4.616

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7485, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 6.319 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  6.951

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7501, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 4.890 mp, UAT Saschiz , județul Mureș

  5.379

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7450, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 641 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  705

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7526, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 788 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  867

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7479, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 688 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  757

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7506, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 2.052 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  2.257

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7461, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 4.080 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  4.488

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7471, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 1.264 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  1.390

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7482, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 648 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  713

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7452, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 1.642 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  1.806

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7514, teren extravilan ape curgătoare râul Archita, S teren = 2.121 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  2.333

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7449, teren extravilan ape curgătoare râul Scroafa, S teren = 6.109 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  6.720

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7448, teren extravilan ape curgătoare râul Scroafa, S teren = 26.490 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  29.139

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7625, teren extravilan ape curgătoare râul Scroafa, S teren = 414.057 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  455.463

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7808, teren extravilan ape curgătoare râul Cimaș, S teren = 63.507 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  69.858

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7664, teren extravilan ape curgătoare râul Flosa, S teren = 21.807 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  23.988

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 7546, teren extravilan ape curgătoare râul Cărbunarilor, S teren = 6.817 mp, UAT Saschiz, județul Mureș

  7.499

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 139326, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 1.499 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș

  1.649

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 139330, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 4.396 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș

  4.836

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 139592, teren intravilan pe curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 2.551 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș

  2.806

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 139694 teren intravilan ape curgătoare, S teren = 3.764 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș

  4.140

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 51320, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gălăoaia, S teren = 486 mp, UAT Răstolița, județul Mureș

  535

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 51323, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gălăoaia Mică, S teren = 1.791 mp, UAT Răstolița, județul Mureș

  1.970

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 50816, teren extravilan ape curgătoare pârâul Bistra, pârâul Valea din Mijloc, pârâul Valea Stegii, S teren = 3.015, pârâul Bistra S teren = 1.889 mp, UAT Vătava, județul Mureș

  3.317

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 140052, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 4.766 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș

  5.243

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 51319 teren extravilan ape curgătoare pârâul Tih, S teren = 12.839 mp, pârâul Mijlou, S teren = 9.772 mp, pârâul Răstolița, S teren = 29.428 mp, UAT Răstolița, județul Mureș

  57.243

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 140090, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 2.326 mp, UAT Târgu Mureș , județul Mureș

  2.814

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 140157 teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 2.712 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș

  2.983

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 55544, teren intravilan ape curgătoare pârâul Sovata, S teren = 16.423 mp, UAT Sovata, județul Mureș

  18.065

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 55487, teren intravilan ape curgătoare pârâul Sovata, S teren = 21.638 mp, UAT Sovata, județul Mureș

  23.802

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 55611, teren intravilan ape curgătoare pârâul Sovata, S teren = 6.765 mp, UAT Sovata, județul Mureș

  7.442

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 140521, teren intravilan ape curgătoare pârâul Pocloș, S teren = 1.838 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș

  2.022

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 52087, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 138.536 mp, UAT Gornești, județul Mureș

  152.390

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  39

  101357 parțial

  8.03.01

  Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI lungime curs de apă codificat = 841 km, suprafață luciu de apă = 1.294,46 ha, resursa teoretică de apă = 94,67 mil. mc

  14.361.137

  CF nr. 101776, teren extravilan ape curgătoare râul Târnava Mare, S teren = 7.206 mp UAT Axente Sever, județul Sibiu

  7.927

  Țara: România, județul Sibiu

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 101050, teren extravilan ape curgătoare râul Târnava Mare, S teren = 11.777 mp, UAT Copșa Mică, județul Sibiu

  12.955

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  40

  101360 parțial

  8.03.01

  Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI lungime curs de apă codificat = 546 km, suprafață luciu de apă = 889,76 ha, resursa teoretică de apă = 176,72 mc/an

  9.871.271

  CF nr. 56179, teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 3.039 mp, UAT Luna, județul Cluj

  3.343

  Țara: România, județul Cluj

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 56180, teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 19.157 mp, UAT Luna, județul Cluj

  21.073

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 50723, teren extravilan ape curgătoare râul Iara, S teren = 25.178 mp, UAT Valea Ierii, județul Cluj

  27.696

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  41

  101362 parțial

  8.03.01

  Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI lungime curs de apă codificat = 2.490 km, suprafață luciu de apă = 4.001 ha, resursa teoretică de apă = 1.470,9 mil. mc

  44.388.323

  CF nr. 71352, teren extravilan ape curgătoare râul Ampoi, S teren = 36.928 mp, UAT Meteș, județul Alba

  40.621

  Țara: România, județul Alba

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70527, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 313.973 mp, UAT Lunca Mureșului, județul Alba

  345.370

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70626, teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 358 mp, UAT Lunca Mureșului, județul Alba

  393

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70633, teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 14.699 mp, UAT Lunca Mureșului, județul Alba

  16.168

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 16013, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 1.082.688 mp, UAT Vințu de Jos, jud. Alba

  1.190.956

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 127, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cenade, S teren = 34.218 mp, UAT Cenade, județul Alba

  37.639

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 93192, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 408.009 mp, UAT Aiud, județul Alba

  448.809

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 93262, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 6.175 mp, UAT Aiud, județul Alba

  6.792

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 110015, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 18.043 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba

  19.847

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 110213, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 419.629 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba

  461.591

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 110283, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 1.448 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba

  1.592

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 110285, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 63.623 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba

  69.985

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 110284, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 11.083 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba

  12.191

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 110172, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 36.100 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba

  39.710

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 110171, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 189.383 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba

  208.321

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 110170, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 291.360 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba

  320.496

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 73639, teren extravilan ape curgătoare râul Cioara, S teren = 2.156 mp, UAT Șibot, județul Alba

  2.371

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 72716, teren extravilan ape curgătoare pârâul Băcăinți, S teren = 18.349 mp, UAT Șibot, județul Alba

  20.183

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 71988, teren extravilan ape curgătoare râul Craiva, S teren = 21.672 mp, UAT Cricău, județul Alba

  23.839

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 71779, teren extravilan ape curgătoare pârâul Craiva, S teren = 11.456 mp, UAT Cricău, județul Alba

  12.601

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 71307, teren extravilan ape curgătoare râul Arieș, S teren = 393.469 mp, UAT Sălciua, județul Alba

  432.815

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 71794, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cioara, S teren = 36.017 mp, UAT Săliștea, județul Alba

  39.618

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 71719, teren extravilan ape curgătoare pârâul Câlnic, S teren = 375 mp, UAT Câlnic, județul Alba

  412

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 72147, teren extravilan ape curgătoare pârâul Câlnic, S teren = 38.201 mp, UAT Câlnic, județul Alba

  42.021

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 71781, teren extravilan ape curgătoare râul Secaș, S teren = 900 mp, UAT Câlnic, județul Alba

  990

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 71772, teren extravilan ape curgătoare râul Secaș, S teren = 42.181 mp, UAT Câlnic, județul Alba

  46.399

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 71789, teren extravilan ape curgătoare râul Secaș, S teren = 6.807 mp, UAT Câlnic, județul Alba

  7.487

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  42

  101364 parțial

  8.03.01

  Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.070 km, suprafață luciu de apă = 3.293 ha, resursa teoretică de apă = 1.609,44 mil. mc

  36.181.087

  CF nr. 61273, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gurasada, S teren = 106 mp, UAT Gurasada, județul Hunedoara

  117

  Țara: România; județul: Hunedoara; -; -; nr.: -;

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 61275, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gurasada, S teren = 55 mp, UAT Gurasada, județul Hunedoara

  61

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 62835, teren extravilan ape curgătoare pârâul Gurasada, S teren = 10.936 mp, UAT Brănișca, județul Hunedoara

  12.030

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 64579, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 924.639 mp, UAT Gurasada, județul Hunedoara

  1.017.103

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70216, teren extravilan ape curgătoare pârâul Govăjdie, S teren = 34.791 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  38.270

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70373, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 254 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  279

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70374, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 155 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  171

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70375, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 155 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  171

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70376, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 756 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  832

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70377, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 3.358 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  3.694

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70381, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 975 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  1.073

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70382, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 1.985 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  2.184

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70551, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 1.055 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  1.161

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70552, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 21 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  23

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70553, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 95 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  105

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70554, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 64 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  70

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70555, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 166 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  183

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70195, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 8.387 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  9.226

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70797, teren extravilan ape curgătoare pârâul Nădrab, S teren = 1.841 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  2.025

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 70208, teren extravilan ape curgătoare pârâul Rițișoara, S teren = 32.352 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara

  35.587

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  43

  101366 parțial

  8.03.01

  Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 815 km, suprafață luciu de apă = 3.587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc

  39.802.713

  CF nr. 308653, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 601.378 mp, UAT Fântânele, județul Arad

  661.516

  Țara: România; județul: ARAD; -; -; nr: -;

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 4800, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 137.969 mp, UAT Frumușeni, județul Arad

  151.766

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 302543, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 375.861 mp, UAT Bârzava, județul Arad

  413.447

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 303793, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 59.944 mp, UAT Conop, județul Arad

  65.938

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 306499, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 63.335 mp, UAT Zăbrani, județul Arad

  69.669

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 306501, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 36.713 mp, UAT Zăbrani, județul Arad

  40.384

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 303063, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 1.410.020 mp, UAT Felnac, județul Arad

  1.551.022

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 305404 , teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 4.357 mp, UAT Conop, județul Arad

  4.793

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 305132, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 5.217 mp, UAT Conop, județul Arad

  5.739

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 305430, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 8.212 mp, UAT Conop, județul Arad

  9.033

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 352831, teren intravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 413.607 mp, UAT Arad, județul Arad

  454.968

  0,052

  5 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,28

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,28

  10 ani

  valorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ

  0,28

  10 ani

  agrement nautic

  44

  64170 parțial

  8.17.02

  Acumularea Zetea - Stotală = 1.532.240 mp, S_lac = 1.370.000 mp, S_fâneață = 160.106 mp, S_drum = 1.751 mp, S_drum = 383 mp, S_C1_baraj_cu_grup_
  exploatare = 91.332 mp, S_C2_transformator = 85 mp, S_C3_casa_vanelor 2 = 23 mp, S_C4_casa-vanelor 1 = 52 mp, S_C5_canal_golire_fund = 3.875 mp, S_C6_evacuator_ape_
  mari = 13.338 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668 UAT Zetea

  216.997.987

  CF nr. 51668, teren extravilan acumularea Zetea, St = 1.372.400 mp compus din S_lac = 1.370.000 mp, S_fâneață = 160.106 mp, S_drum = 1.751 mp, S_drum = 383 mp, CF nr. 52383, CF nr. 51668 UAT Zetea, județul Harghita

  194.361.209

  Țara: România, județul Harghita, comuna Zetea

  0,019

  10 ani

  valorificare luciu de apă în scop piscicol

  0,3

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,3

  10 ani

  agrement nautic

  45

  64177 parțial

  8.17.02

  Acumularea Rediu - Vtot = 2,20 mil. mc, vol. aten. = 1,98 mil. mc, sup. coron. = 26,2 ha, baraj din materiale locale, lungime coron. = 249 m, lățime coron. = 5 m pe pârâul Mărtinești, H = 15,5 m

  4.512.873

  CF nr. 52572, teren extravilan ape stătătoare, acumularea Rediu, S teren ape stătătoare = 63.302 mp, S teren fâneață = 3.091 mp, UAT Tureni

  1.143.580

  Țara: România, județul Cluj

  0,023

  10 ani

  valorificare luciu de apă în scop piscicol

  0,43

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,43

  10 ani

  agrement nautic

  CF nr. 52471, teren extravilan ape stătătoare, acumularea Rediu, S teren ape stătătoare = 1.810 mp, UAT Aiton, județul Cluj

  31.177

  0,023

  10 ani

  valorificare luciu de apă în scop piscicol

  0,43

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,43

  10 ani

  agrement nautic

  46

  149923 parțial

  8.17.02

  Acumularea Cinciș - Stotală = 1.978.117 mp, St_lac = 1.959.860 mp, CF nr. 60652 UAT Teliucu Inferior, St_curți_construcții = 18.257 mp, Sconstr_C2_casa_vanelor = 142 mp, Sconstr_C3_baraj_și_clădire administrativă = 1.536 mp, CF nr. 60661, UAT Teliucu Inferior, Vtot = 35,87 mil. mc, Vat = 8,66 mil. mc

  100.048.090

  CF nr. 60652, teren extravilan ape stătătoare, acumularea Cinciș, S teren ape stătătoare = 1.959.860 mp, UAT Teliucu Inferior, județul Hunedoara

  99.124.623

  Țara: România, județul Hunedoara, comuna Teliucu Inferior

  0,018

  10 ani

  valorificare luciu de apă în scop piscicol

  0,3

  10 ani

  amplasare de construcții plutitoare

  0,3

  10 ani

  agrement nautic

  Nr.
  crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Descrierea bunului propus spre închiriere

  Valoarea bunului care se închiriază
  (lei)

  Adresa

  Prețul minim de pornire mp/lună
  (lei)

  Durata

  Destinația

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI

  47

  64217 parțial

  8.17.03

  Baraj atenuare Cristur, St = 1.062.792 mp, S_C1-dig_de_pământ_dalat = 8.207 mp, CF nr. 50153, UAT Buduslău

  382.736

  CF nr. 50153; UAT Buduslău; Steren = 1.062.792 mp, extravilan, ape stătătoare, neproductiv

  379.818

  Țara: România; județul: Bihor; comuna Buduslău; -; nr: -; Bihor

  0,003

  10 ani

  agrement


  0,0055

  10 ani

  piscicultură

  48

  64219 parțial

  8.17.02

  Baraj și acumulare Miersig S_teren = 48.217 mp, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecție = 8.272 mp, S_C1-baraj_din_pământ_și_canal_ deversor_dalat = 1.148 mp, CF nr. 51196, UAT Husasău de Tinca

  80.845

  CF nr. 51196 UAT Husasău de Tinca; Steren = 48.217 mp, teren extravilan, S_lac_de_acumulare = 39.945 mp, S_zonă_de_protecție = 8.272 mp

  66.975

  Țara: România; județul: Bihor; satul Miersig; -; nr: -; Bihor

  0,13

  10 ani

  agrement/ piscicultură

  49

  64227 parțial

  8.17.03

  Baraj Tauț, S_teren = 2.691.510 mp, S_C1-bazin_colectare = 7.005 mp, S_C2-canal deversor = 1.069 mp, S_C3-taluz_aval = 30.766 mp, S_C4-canal_golire_fund = 756 mp, S_C5-casa_de_pompe = 17 mp, S_C6-canal_colectare = 1.029 mp, S_C7-coronament_baraj = 4.669 mp, S_C8-deversor lateral = 204 mp, S_C9-taluz_amonte = 4.315 mp, S_C10-pasarelă_acces = 59 mp, S_C11-deversor_central_turn = 46 mp, S_C12-taluz_amonte = 17.250 mp, S_C13-dig_coadă_lac = 1.118 mp, S_C14-golire_fund = 169 mp, S_C15-golire_fund = 171 mp, CF nr. 300900, UAT Tăuț

  17.210.846

  CF nr. 300900 UAT Tauț; Steren = 2.691.510 mp, teren extravilan, ape stătătoare

  16.771.909

  Țara: România; județul: Arad; comuna Tauț; Arad

  0,003

  10 ani

  piscicultură/ agrement

  50

  65189

  8.28.01

  Canton Boiu, suprafață teren = 4.318 mp; suprafață construită = C1-canton_vechi = 134 mp, C2-canton_nou = 95 mp, C3-magazie = 80 mp; suprafață desfășurată = C1- canton_vechi = 134 mp, C2-canton_nou = 95 mp, C3-magazie = 80 mp; tip clădire = P; CF = 51962, UAT Ciumeghiu; suprafață utilă = mp

  65.702

  CF nr. 51962; UAT Ciumeghiu; teren extravilan, Steren = 4.318 mp, Sconstr_C1-canton_vechi = 134 mp, Sdesf_C1-canton_vechi = 134 mp, Sconstr_C2-canton_nou = 95 mp, Sdesf_C2-canton_nou = 95 mp, Sconstr_C3-magazie =
  80 mp, Sdesf_C3-magazie = 80 mp, tip clădire P

  65.702

  Țara: România; Județ: Bihor; -; satul Boiu; nr.: -; Bihor

  0,84

  10 ani

  activități economice

  51

  65191

  8.28.01

  Canton Ant, suprafață teren = 1.125 mp; suprafață construită = C1-canton = 66 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 66 mp;
  tip clădire = P; CF = 51011, UAT Avram Iancu; suprafață utilă = mp

  6.687

  CF nr. 51011 UAT Avram Iancu, teren extravilan, Steren = 1.125 mp, Sconstr_C1-canton = 66 mp, Sdesf_C1-canton = 66 mp; tip clădire P

  6.687

  Țara: România; județul: Bihor; satul Ant; -; nr.: -; Bihor

  0,84

  10 ani

  activități economice

  52

  65192

  8.28.01

  Canton Iermata, suprafață teren = totală = 8.562 mp, Steren_mal_drept = 6.083 mp, Steren_mal_stâng = 2.479 mp; suprafață construită = C1_canton_mal_drept = 99 mp, Sconstr_C2-magazie = 66 mp, Sconstr_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sconstr_C2-grajd = 54 mp; suprafață desfășurată = C1_canton_mal_drept = 99 mp, Sdesf_C2-magazie = 66 mp, Sdesf_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sdesf_C2-grajd = 54 mp; tip clădire = P; CF = 301597, UAT Zerind, CF nr. 301596, UAT Zerind, suprafață utilă = mp

  97.911

  CF nr. 301597; UAT Zerind; teren extravilan
  cu construcții, Steren_mal_drept = 6.083 mp, Sconstr_C1-canton_mal_drept = 99 mp, Sdesf_C1-canton_mal_drept = 99 mp, Sconstr_C2-magazie = 66 mp, Sdesf_C2-magazie = 66 mp, tip clădire P

  69.562

  Țara: România; județul: Arad; comuna Zerind;
  satul Iermata Neagră

  0,84

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 301596 UAT Zerind; teren extravilan
  cu construcții, Steren_mal_stâng = 2.479 mp, Sconstr_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sdesf_C1-canton_mal_stâng = 106 mp, Sconstr_C2-grajd = 54 mp, Sdesf_C2-grajd =
  54 mp, tip clădire P

  28.349

  0,84

  10 ani

  activități economice

  53

  65198

  8.28.01

  Canton Șomonta, suprafață teren = 1.751 mp; suprafață construită = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 74 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 74 mp; tip clădire = P; CF = 50608, UAT Avram Iancu; suprafață utilă = mp

  19.165

  CF nr. 50608; UAT Avram Iancu; teren extravilan cu construcții, Steren = 1.751 mp, Sconstr_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-anexă = 74 mp, Sconstr_C2-anexă = 74 mp, tip clădire P

  19.165

  Țara: România; județul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: -;

  0,84

  10 ani

  activități economice

  54

  65199

  8.28.01

  Canton Niuved, suprafață teren = 6.427 mp; suprafață construită = C1-canton = 105 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 105 mp;
  tip clădire = P; CF = 51058, UAT Tămășeu; suprafață utilă = mp

  8.000

  CF nr. 51058; UAT Tămășeu; teren extravilan
  cu construcții, Steren = 6.427 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp,
  tip clădire P

  8.000

  Țara: România; județul: Bihor; satul Niuved; -;
  nr.: -; Bihor

  0,84

  10 ani

  activități economice

  55

  65201

  8.28.01

  Canton Abrămuț, suprafață teren = 12.018 mp; suprafață construită = S_C1-clădire_administrativă = 68 mp, S_C2-magazie = 40 mp, S_C3-pivniță = 21 mp; suprafață desfășurată = S_C1-cladire_administrativă = 68 mp, S_C2-magazie = 40 mp, S_C3-pivniță = 21 mp tip clădire = clădire tip P; CF = 50317,
  UAT Abrămuț; suprafață utilă = mp

  6.538

  CF nr. 50317; UAT Abrămuț; teren extravilan
  cu construcții, Steren = 12.018 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 68 mp, Sconstr_C2-magazie = 40 mp, Sdesf_C2-magazie = 40 mp, Sconstr_C3-pivniță = 21 mp, Sdesf_C3-pivniță = 21 mp, tip clădire P

  6.538

  Țara: România; județul: Bihor; comuna Abrămuț

  0,84

  10 ani

  activități economice

  56

  65203

  8.28.01

  Canton Frunziș, suprafață teren = 1.159 mp; suprafață construită = C1-canton = 88 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 88 mp;
  tip clădire = P; CF = 301748, UAT Mișca; suprafață utilă = mp

  72.447

  CF nr. 301748; UAT Mișca; teren extravilan cu construcții, Steren = 1.159 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, Sdesf_C1-canton = 88 mp,
  tip clădire P

  72.447

  Țara: România; județul: Arad; comuna Mișca; -; nr.: -; Frunziș

  0,84

  10 ani

  activități economice

  57

  65210

  8.28.01

  Canton Ineu, suprafață teren = 847 mp;
  suprafață construită = C1-stație_hidro = 111 mp; suprafață desfășurată = C1-stație_hidro = 222 mp;
  tip clădire = P+M; CF = 303991,
  UAT Ineu; suprafață utilă = mp

  130.824

  CF nr. 303991; UAT Ineu; teren intravilan cu construcții, Steren = 847 mp, Sconstr_C1-stație_hidro = 111 mp, Sdesf_C1-stație_hidro = 222 mp, tip clădire P+M

  130.824

  Țara: România; județul: Arad; orașul Ineu; -;
  nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  58

  65216

  8.28.01

  Canton Horingea, suprafață teren = 3.036 mp; suprafață construită = C1-canton = 163 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 163 mp,
  tip clădire = P; CF = 51959, UAT Ciumeghiu; suprafață utilă = mp

  26.898

  CF nr. 51959 UAT Ciumeghiu; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.036 mp, Sconstr_C1-canton = 163 mp, Sdesf_C1-canton = 163 mp, tip clădire P

  26.898

  Țara: România; județul: Bihor; comuna Ciumeghiu; -; nr.: -; DA Crișuri

  0,84

  10 ani

  activități economice

  59

  65218

  8.28.01

  Stația hidrologică Beiuș, suprafață teren = 345 mp; suprafață construită = C1-stație_hidro = 108 mp; suprafață desfășurată = C1-stație_hidro = 216 mp; tip clădire = P+E; CF = 102204, UAT Beiuș; suprafață utilă = mp

  162.790

  CF nr. 102204; UAT Beiuș; teren intravilan cu construcții, Steren = 345 mp, Sconstr_C1-stație_hidro = 108 mp, Sdesf_C1-stație_hidro = 216 mp, tip clădire P+E

  162.790

  Țara: România; județul: Bihor; municipiul Beiuș;
  str. Burgundia Mică; nr.: 6; Bihor

  0,84

  10 ani

  activități economice

  60

  65221

  8.28.01

  Canton Talpoș, suprafață teren = 3.262 mp; suprafață construită = C1-canton = 131 mp,
  C2-grajd = 37 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 131 mp, C2-grajd = 37 mp;
  tip clădire = P; CF = 51537, UAT Batăr;
  Suprafață utilă = mp

  41.376

  CF nr. 51537; UAT Batăr; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.262 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp, Sconstr_C2-grajd = 37 mp, Sconstr_C2-grajd = 37 mp, tip clădire P

  41.376

  Țara: România; județul: Bihor; satul Talpoș; -;
  nr.: -; Talpoș

  0,84

  10 ani

  activități economice

  61

  65222 parțial

  8.28.01

  Canton Tămașda, suprafață teren = totală = 8.369 mp, Steren_mal_stâng = 3.336 mp, Steren_mal_drept = 5.033 mp; suprafață construită = C1-canton_mal_stâng = 105 mp,
  C2-anexă = 77 mp, C3-grajd = 109 mp,
  C1-canton_mal_drept = 163 mp, C2-grajd =
  61 mp; suprafață desfășurată = C1-canton_mal_stâng = 105 mp, C2-anexă = 77 mp, C3-grajd = 109 mp, C1-canton_mal_drept = 163 mp, C2-grajd = 61 mp; tip clădire = P; CF = 51013, UAT Avram Iancu, CF nr. 50966,
  UAT Avram Iancu; S = utilă = mp

  26.237

  CF nr. 51013; UAT Avram Iancu; teren extravilan cu construcții, Steren_mal_stâng = 3.336 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, Sconstr_C2-anexă = 77 mp, Sdesf_C3-anexă = 77 mp, Sconstr_C3-grajd = 109 mp, Sdesf_C3-grajd = 109 mp, tip clădire P

  10.458

  Țara: România; județul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: -

  0,84

  10 ani

  activități economice

  62

  65223

  8.28.01

  Canton Șilindia, suprafață teren = 1.717 mp; S = construită = C1-canton = 62 mp, C2-anexă =
  85 mp, C3-anexă = 64 mp; S = desfășurată =
  C1-canton = 62 mp, C2-anexă = 85 mp,
  C3-anexă = 64 mp; tip clădire = P;
  CF = 301343, UAT Șilindia; S = utilă = mp

  100.330

  CF nr. 301343 UAT Șilindia; teren intravilan cu construcții, Steren = 1.717 mp, Sconstr_C1-canton = 62 mp, Sdesf_C1-canton = 62 mp, Sconstr_C2-anexă = 85 mp, Sdesf_C2-anexă = 85 mp, Sconstr_C3-anexă = 64 mp, Sdesf_C3-anexă = 64 mp, tip clădire P

  100.330

  Țara: România; județul: Arad; comuna Șilindia; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  63

  65224

  8.28.01

  Canton Zărand, suprafață teren = 2.789 mp; suprafață construită = C1-canton = 133 mp,
  C2-grajd = 35 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 133 mp, C2-grajd = 35 mp;
  tip clădire = P; CF = 301433, UAT Zărand;
  suprafață utilă = mp

  8.284

  CF nr. 301433 UAT Zărand; teren extravilan cu construcții, Steren = 2.789 mp, Sconstr_C1-canton = 133 mp, Sdesf_C1-canton = 133 mp, Sconstr_C2-anexă = 35 mp, Sdesf_C2-anexă = 35 mp, clădire tip P

  8.284

  Țara: România; județul: Arad; comuna Zărand; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  64

  65225

  8.28.01

  Canton Pilu, suprafață teren = totală = 11.883 mp, Steren_Pilu_I = 4.095 mp, Steren_Pilu_II = 2.204 mp, Steren_Pilu_III = 5.584 mp;
  suprafață construită = C1-canton_Pilu_I = 95 mp, C2-magazie = 95 mp, C1-canton_Pilu_II =
  117 mp, C1-canton_Pilu_III = 151 mp;
  suprafață desfășurată = C1-canton_Pilu_I = 95 mp, C2-magazie = 95 mp, C1-canton_Pilu_II = 117 mp, C1-canton_Pilu_III = 151 mp;
  tip clădire = P; CF = 300989, UAT Pilu,
  CF nr. 300990, UAT Pilu, CF nr. 301926,
  UAT Socodor; suprafață utilă = mp

  21.214

  Canton Pilu I , CF nr. 300989 UAT Pilu; teren extravilan cu construcții, Steren = 4.095 mp, Sconstr_C1-canton_Pilu_I = 95 mp, Sdesf_C1-canton_Pilu_I = 95 mp, Sconstr_C2-magazie = 95 mp, Sdesf_C2-magazie = 95 mp, clădire tip P

  7.311

  Țara: România; județul: Arad; comuna Pilu; -;
  nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  Canton Pilu II, CF nr. 300990 UAT Pilu; teren extravilan cu construcții, Steren = 2.204 mp, Sconstr_C1-canton_Pilu_II = 117 mp, Sdesf_C1-canton_Pilu_II = 117 mp, clădire tip P

  3.935

  0,84

  10 ani

  activități economice

  Canton Pilu III, CF nr. 301926 UAT Socodor; teren extravilan cu construcții, Steren = 5.584 mp, Sconstr_C1-canton_Pilu_III = 151 mp, Sdesf_C1-canton_Pilu_III = 151 mp, clădire tip P

  9.968

  Țara: România; județul: Arad; comuna Socodor; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  65

  65226

  8.28.01

  Canton Țipari, suprafață teren = totală = 8.247 mp, Steren_Țipari_I = 3.934 mp, Steren_Țipari_II = 4.313 mp; suprafață construită = C1-canton_Țipari_I = 143 mp, C2-magazie = 78 mp, C1-canton_Țipari_II = 139 mp; suprafață desfășurată = C1-canton_Țipari_I = 143 mp,
  C2-magazie = 78 mp, C1-canton_Țipari_II =
  139 mp; tip clădire = P; CF = 302697,
  UAT Sintea Mare, CF nr. 301446,
  UAT Zărand; suprafață utilă = mp

  41.929

  CF nr. 302697 UAT Sintea Mare; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.934 mp, Sconstr_C1-canton_Țipari_I = 143 mp, Sdesf_C1-canton_Țipari_I = 143 mp, Sconstr_C2-magazie = 78 mp, Sdesf_C2-magazie = 78 mp, clădire tip P

  20.001

  Țara: România; județul: Arad; comuna Sintea
  Mare; -; nr.: -; Țipari

  0,84

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 301446 UAT Zărand; teren extravilan cu construcții, Steren = 4.313 mp, Sconstr_C1-canton_Țipari_II = 139 mp, Sdesf_C1-canton_Țipari_II = 139 mp, clădire tip P

  21.928

  Țara: România; județul: Arad; comuna Zărand; -; nr.: -; Țipari

  0,84

  10 ani

  activități economice

  66

  65227

  8.28.01

  Canton Vărșand, suprafață teren = totală =
  7.968 mp, Steren = 1.411 mp, Steren = 2.779 mp, Steren = 3.778 mp; suprafață construită = C1-canton = 133 mp, C1-canton = 143 mp;
  suprafață desfășurată = C1-canton = 133 mp, C1-canton = 143 mp; tip clădire = P; CF = 301003, UAT Pilu, CF nr. 300988, UAT Pilu,
  CF nr. 300987,
  UAT Pilu; suprafață utilă = mp

  13.981

  Canton Vărșand I, CF nr. 301003 UAT Pilu, teren intravilan cu construcții, Steren = 1.411 mp

  2.476

  Țara: România; județul: Arad; comuna Pilu; -;
  nr.: -

  0,84

  10 ani

  activități economice

  Canton Vărșand II, CF nr. 300988 UAT Pilu, teren extravilan cu construcții, Steren = 2.779 mp, Sconstr_C1-canton = 133 mp, Sdesf_C1-canton = 133 mp, clădire tip P

  4.876

  0,84

  10 ani

  activități economice

  Canton Vărșand III, CF nr. 300987 UAT Pilu, teren extravilan cu construcții, Steren = 3.778 mp, Sconstr_C1-canton = 143 mp, Sdesf_C1-canton = 143 mp, clădire tip P

  6.629

  0,84

  10 ani

  activități economice

  67

  65228

  8.28.01

  Cantonul Berechiu, suprafață teren = 3.985 mp; suprafață construită = C1-canton = 69 mp, C2-grajd = 55 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 69 mp, C2-grajd = 55 mp; tip clădire = P; CF = 301747, UAT Apateu; suprafață utilă = mp

  34.385

  CF nr. 304823 (CF sporadic 301747) UAT Apateu; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.985 mp, Sconstr_C1-canton = 69 mp, Sdesf_C1-canton = 69 mp, Sconstr_C2-grajd = 55 mp, Sdesf_C2-grajd = 55 mp, clădire tip P

  34.385

  Țara: România; județul: Arad; comuna Apateu; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  68

  65229

  8.28.01

  Cantonul Seleuș, suprafață teren = 825 mp; suprafață construită = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 86 mp, C3-anexă = 65 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 63 mp, C2-anexă = 86 mp, C3-anexă = 65 mp; tip clădire = P; CF = 301326, UAT Seleuș; suprafață utilă = mp

  114.896

  CF nr. 301326 UAT Seleuș; teren extravilan cu construcții, Steren = 825 mp, Sconstr_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-anexă = 86 mp, Sdesf_C2-anexă = 86 mp, Sconstr_C3-anexă = 65 mp, Sdesf_C3-anexă = 65 mp, clădire tip P

  114.896

  Țara: România; județul: Arad; comuna Seleuș; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  69

  65230

  8.28.01

  Cantonul Harcai, suprafață teren = 1.508 mp; suprafață construită = C1-canton = 61 mp,
  C2-anexă = 73 mp; suprafață desfășurată =
  C1-canton = 61 mp, C2-anexă = 73 mp;
  tip clădire = P; CF = 301432, UAT Zărand;
  suprafață utilă = mp

  82.555

  CF nr. 301432 UAT Zărand; teren extravilan cu construcții, Steren = 1.508 mp, Sconstr_C1-canton = 61 mp, Sdesf_C1-canton = 61 mp, Sconstr_C2-anexă = 73 mp, Sdesf_C2-anexă = 73 mp, clădire tip P

  82.555

  Țara: România; județul: Arad; satul Cintei; -; nr.: -; Harcai

  0,84

  10 ani

  activități economice

  70

  65231

  8.28.01

  Canton Sintea Mare, suprafață teren = 938 mp; suprafață construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 4 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 4 mp;
  tip clădire = P; CF = 302698,
  UAT Sintea Mare; suprafață utilă = mp

  54.322

  CF nr. 302698 UAT Sintea Mare; teren extravilan cu construcții, Steren = 938 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C2-anexă = 4 mp, Sdesf_C2-anexă =
  4 mp, clădire tip P

  54.322

  Țara: România; județul: Arad; comuna Sintea Mare

  0,84

  10 ani

  activități economice

  71

  65232

  8.28.01

  Canton Moțiori, S = teren = 1.335 mp S = construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 89 mp, C3-anexă = 31 mp; S = desfășurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 89 mp, C3-anexă = 31 mp
  tip clădire = P; CF = 301749, UAT Apateu; S = utilă = mp

  42.958

  CF nr. 301749 UAT Apateu, teren extravilan
  cu construcții, Steren = 1.335 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C2-anexă = 89 mp, Sdesf_C2-anexă = 89 mp, Sconstr_C3-anexă = 31 mp, Sdesf_C3-anexă = 31 mp, clădire tip P

  42.958

  Țara: România; județul: Arad; comuna Apateu; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  72

  65233

  8.28.01

  Canton Mocirla, S = teren = 2.300 mp; suprafață construită = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 93 mp, C3-anexă = 28 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 91 mp, C2-anexă = 93 mp, C3-anexă = 28 mp; tip clădire = P; CF = 302235, UAT Beliu; S = utilă = mp

  67.083

  CF nr. 302235 UAT Beliu; teren extravilan
  cu construcții, Steren = 2.300 mp, Sconstr_C1-canton = 91 mp, Sdesf_C1-canton = 91 mp, Sconstr_C2-anexă = 93 mp, Sdesf_C2-anexă = 93 mp, Sconstr_C3-anexă = 28 mp, Sdesf_C3-anexă = 28 mp, clădire tip P

  67.083

  Țara: România; județul: Arad; satul Vasile Goldiș; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  73

  65236

  8.28.01

  Canton Cermei, suprafață teren = 1.296 mp; suprafață construită = C1-canton = 90 mp, C2-magazie = 92 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 90 mp, C2-magazie = 92 mp;
  tip clădire = P; CF = 302818, UAT Cermei; suprafață utilă = mp

  42.958

  CF nr. 302818 UAT Cermei; teren extravilan
  cu construcții, Steren = 1.296 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C1-magazie = 92 mp, Sdesf_C1-magazie = 92 mp, clădire tip P

  42.958

  Țara: România; județul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  74

  65238

  8.28.01

  Canton Marghita, suprafață teren = 1.118 mp; suprafață construită = C1-adăpost_hidro = 59 mp; suprafață desfășurată = C1-adăpost_hidro = 59 mp; tip clădire = P; CF = 102608, UAT Marghita; suprafață utilă = mp

  95.638

  CF nr. 102608 UAT Marghita; teren intravilan
  cu construcții, Steren = 1.118 mp, Sconstr_C1-adăpost_hidro = 59 mp, Sdesf_C1-adăpost_hidro = 59 mp, clădire tip P

  95.638

  Țara: România; județul: Bihor; municipiul Marghita; Str. Gării nr. 17; Bihor

  0,84

  10 ani

  activități economice

  75

  65239

  8.28.01

  Canton Vânători, suprafață teren = 3.173 mp; suprafață construită = C1-canton = 217 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 217 mp
  tip clădire = P; CF = 301749, UAT Mișca; suprafață utilă = mp

  14.500

  CF nr. 301749 UAT Mișca; teren extravilan
  cu construcții, Steren = 3.173 mp, Sconstr_C1-canton = 217 mp, Sdesf_C1-canton = 217 mp, clădire tip P

  14.500

  Țara: România; județul: Arad; comuna Mișca; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  76

  65240

  8.28.01

  Canton Șicula, suprafață teren = 1.543 mp; suprafață construită = C1-canton = 110 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 110 mp;
  tip clădire = P; CF = 304310, UAT Șicula;
  suprafață utilă = mp

  32.240

  CF nr. 304310 UAT Șicula; teren intravilan
  cu construcții, Steren = 1.543 mp, Sconstr_C1-canton = 110 mp, Sdesf_C1-canton = 110 mp, clădire tip P

  32.240

  Țara: România; județul: Arad; comuna Șicula; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  77

  65241

  8.28.01

  Canton Cintei, suprafață teren = 4.980 mp; suprafață construită = C1-canton = 131 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 131 mp;
  tip clădire = P; CF = 301436, UAT Zărand;
  suprafață utilă = mp

  19.215

  CF nr. 301436 UAT Zărand; teren extravilan
  cu construcții, Steren = 4.980 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp, clădire tip P

  19.215

  Țara: România; județul: Arad; satul Cintei; -; nr.: -

  0,84

  10 ani

  activități economice

  78

  65242

  8.28.01

  Canton Socodor, suprafață teren = 3.008 mp; suprafață construită = C1-canton = 105 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 105 mp;
  tip clădire = P; CF = 302781,
  UAT Chișineu-Criș; suprafață utilă = mp

  14.172

  CF nr. 302781 UAT Chișineu-Criș; teren extravilan cu construcții, Steren = 3.008 mp, Sconstr_C1-canton = 105 mp, Sdesf_C1-canton = 105 mp, clădire tip P

  14.172

  Țara: România; județul: Arad; orașul Chișineu-Criș; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  79

  65243

  8.28.01

  Canton Hada, suprafață teren = 5.404 mp; suprafață construită = C1-canton = 131 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 131 mp;
  tip clădire = P; CF = 302778,
  UAT Chișineu-Criș; suprafață utilă = mp

  45.242

  CF nr. 302778 UAT Chișineu-Criș; teren extravilan cu construcții, Steren = 5.404 mp, Sconstr_C1-canton = 131 mp, Sdesf_C1-canton = 131 mp, clădire tip P

  45.242

  Țara: România; județul: Arad; orașul Chișineu-Criș; -; nr.: -; Hada

  0,84

  10 ani

  activități economice

  80

  65244

  8.28.01

  Canton Becheni, suprafață teren = 4.429 mp; suprafață construită = C1-canton = 91 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 91 mp;
  tip clădire = P; CF = 302783,
  UAT Chișineu-Criș; suprafață utilă = mp

  45.288

  CF nr. 302783 UAT Chișineu-Criș; teren extravilan cu construcții, Steren = 4.429 mp, Sconstr_C1-canton = 91 mp, Sdesf_C1-canton = 91 mp, clădire tip P

  45.288

  Țara: România; județul: Arad; orașul Chișineu-Criș; -; nr.: -; Becheni

  0,84

  10 ani

  activități economice

  81

  65245

  8.28.01

  Canton Rica, suprafață teren = 4.662 mp; suprafață construită = C1-canton = 86 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 86 mp;
  tip clădire = P; CF = 301993,
  UAT Socodor; suprafață utilă = mp

  43.308

  CF nr. 301993 UAT Socodor; teren extravilan cu construcții și arabil, Steren = 4.662 mp, Sconstr_C1-canton = 86 mp, Sdesf_C1-canton = 86 mp, clădire tip P

  43.308

  Țara: România; județul: Arad; comuna Socodor;
  nr.: -; Rica

  0,84

  10 ani

  activități economice

  82

  65246

  8.28.01

  Canton Zerindu Mic, suprafață teren = 5.106 mp; suprafață construită = C1-canton = 61 mp; suprafață desfășurată = C1-canton = 61 mp;
  tip clădire = P; CF = 301750, UAT Mișca; suprafață utilă = mp

  26.924

  CF nr. 301750 UAT Mișca; teren extravilan cu construcții și arabil, Steren = 5.106 mp, Sconstr_C1-canton = 61 mp, Sdesf_C1-canton = 61 mp, clădire tip P

  26.924

  Țara: România; județul: Arad; satul Zerindu Mic; -; nr.: -; Arad

  0,84

  10 ani

  activități economice

  83

  121015

  8.28.01

  Canton Săud, suprafață teren = 2.121 mp; suprafață construită = C1-canton = 126 mp,
  C2-magazie = 68 mp, C3-șopron = 23 mp,
  C4-filigorie = 25 mp; suprafață desfășurată =
  C1-canton = 378 mp, C2-magazie = 68 mp,
  C3-șopron = 23 mp, C4-filigorie = 25 mp;
  tip clădire = P+E+M; CF = 50601,
  UAT Buntești; suprafață utilă = mp

  1.553.713

  CF nr. 50601 UAT Buntești; teren intravilan cu construcții și arabil, Steren = 2.121 mp, Sconstr_C1-canton = 126 mp, Sdesf_C1-canton = 378 mp, clădire tip P+E+M, Sconstr_C2-magazie = 68 mp, Sdesf_C2-magazie = 68 mp, Sconstr_C3-șopron = 23 mp, Sdesf_C3-șopron = 23 mp, Sconstr_C4-filigorie = 25 mp, Sdesf_C4-filigorie = 25 mp

  1.553.713

  Țara: România; județul: Bihor; satul Săud; -; nr.: -

  0,84

  10 ani

  activități economice

  84

  63751 parțial

  8.03.01

  BH Crișuri cu toți afluenții de ordinele I-IV, lungime cursuri de apă codificate = 5.785 km, suprafață lucii de apă = 1.063,02 ha

  10.630.200

  CF nr. 52165 UAT Sălard; teren extravilan ape curgătoare, Steren = 130.040 mp

  130.040

  Țara: România; județul: Bihor; -; -; nr.: -; DA Crișuri

  0,052

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,13

  10 ani

  construcții plutitoare

  0,13

  10 ani

  agrement

  CF nr. 55589 UAT Tinca; teren extravilan ape curgătoare râul Crișul Negru, Steren = 13.142 mp

  13.142

  0,052

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,13

  10 ani

  construcții plutitoare

  0,13

  10 ani

  agrement

  CF nr. 50429 UAT Toboliu; teren extravilan ape curgătoare, St = 330.524 mp

  330.524

  0,052

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,13

  10 ani

  construcții plutitoare

  0,13

  10 ani

  agrement

  CF nr. 177300 UAT Oradea; teren intravilan ape curgătoare, St = 356.268 mp

  356.268

  0,052

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,13

  10 ani

  construcții plutitoare

  0,13

  10 ani

  agrement

  CF nr. 302997 UAT Dieci; teren extravilan ape curgătoare râul Crișul Alb, Steren = 17.422 mp

  17.422

  0,052

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,13

  10 ani

  construcții plutitoare

  0,13

  10 ani

  agrement

  Nr.
  crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Descrierea bunului propus spre închiriere

  Valoarea bunului care se închiriază
  (lei)

  Adresa

  Prețul minim de pornire mp/lună
  (lei)

  Durata

  Destinația

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT

  85

  64911

  8.28.01

  Canton acumulare Giarmata cu anexe, suprafață teren = 1.700 mp; S = construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4-cocină = 8 mp; S desfășurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4cocină = 8 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 405845, UAT Giarmata; S = utilă = mp

  107.787

  CF nr. 405845; St = 1.700 mp; S = construită = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4-cocină = 8 mp; S = desfășurată = C1-canton = 90 mp, C2-anexă = 67 mp, C3-wc = 4 mp, C4-cocină = 8 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; UAT Giarmata

  107.787

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Giarmata; -; nr.: -

  1.000

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  86

  64912

  8.28.01

  Canton acumulare Pișchia cu anexe, S = teren = 1.000 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; S = desfășurată = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 404170, UAT Pișchia; S = utilă = mp

  181.214

  CF nr. 404170, St = 1.000 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; S = desfășurată = C1-canton = 123 mp, C2-anexă = 61 mp, C3-wc = 2 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă UAT Pișchia - teren extravilan cu împrejmuire, canton, anexă, WC

  181.214

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Pișchia; -; nr.: -

  1.130

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  87

  64913

  8.28.01

  Canton acumulare Murani cu anexe, S = teren = 1.200 mp; S = construită = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3-wc = 3 mp; S = desfășurată = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3- wc = 3 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 404213, UAT Pișchia; S = utilă = mp

  132.528

  CF nr. 404213, St = 1.200 mp; S = teren = 1.200 mp; S = construită = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3-wc = 3 mp; S = desfășurată = C1-canton = 77 mp, C2-anexă = 60 mp, C3-wc = 3 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă UAT Pișchia

  132.528

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Pișchia; -; nr.: -; satul Murani

  1.000

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  88

  64916

  8.28.01

  Canton 10 Biled cu anexe, S teren = 882 mp; S = construită = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; S = desfășurată = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 402540, UAT Biled; S = utilă = mp

  44.095

  CF nr. 402540; S teren = 882 mp; S = construită = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; S = desfășurată = C1-canton = 95 mp, C2-anexă = 62 mp, C3-anexă = 4 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; UAT Biled

  44.095

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Biled; -; nr.: -

  1.130

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  89

  64920

  8.28.01

  Canton 2 Cruceni cu anexe, S = teren = St = 7.577 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 114 mp, Sconstr_C2-magazie = 67 mp, Sconstr-C3-magazie = 86 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 114 mp, Sdesf_C2-magazie = 67 mp, Sdesf_C3-magazie = 86 mp; tip clădire = P; CF = nr. 402337, UAT Foeni; S = utilă = mp

  399

  CF nr. 402337; St = 7.577 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 114 mp, Sconstr_C2-magazie = 67 mp, Sconstr-C3-magazie = 86 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 114 mp, Sdesf_C2-magazie = 67 mp, Sdesf_C3magazie = 86 mp; t tip clădire = P; UAT Foeni

  399

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Foeni; -; nr.: -

  0,620

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  90

  64924

  8.28.01

  Canton 6 Rudna - amonte Timiș mal drept, S = teren = St = 8.001 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 67 mp, Sconstr_C2- magazie = 104 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1- canton = 67 mp, Sdesf_C2-magazie = 104 mp; tip clădire = P; CF = nr. 403283, UAT Giulvaz;
  S = utilă = mp

  253

  Canton 6 Rudna - amonte Timiș mal drept CF nr. 403283; St = 8.001 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 67 mp, Sconstr_C2-magazie = 104 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 67 mp, Sdesf_C2-magazie = 104 mp; tip clădire = P; UAT Giulvăz

  253

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Giulvăz; -; nr.: -; satul Rudna

  0,620

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  91

  64933

  8.28.01

  Canton 15 polder Pădureni , S = teren = St = 1.400 mp; S = construită = Sconstr-C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-grajd = 69 mp, Sconstr_C3- anexa = 52 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1- canton = 63 mp, Sdesf_C2-grajd = 69 mp, Sdesf_C3-anexa = 52 mp; tip clădire = P; CF = nr. 401955, UAT Pădureni; S = utilă = mp

  221.615

  CF nr. 401955; St = 1.400 mp; canton, grajd, anexă, teren extravilan; S = construită = Sconstr-C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-grajd = 69 mp, Sconstr_C3-anexa = 52 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C2-grajd = 69 mp, Sdesf_C3-anexa = 52 mp; tip clădire = P; UAT Pădureni

  221.615

  Țara: România; județul: Timiș; satul Pădureni; -; nr.: -

  1.000

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  92

  64940

  8.28.01

  Canton 1 Uivar mal stâng Bega, S = teren = 11600 mp; S = construită = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteț = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteț = 22 mp; S = desfășurată = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteț = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteț = 22 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 401789, UAT Uivar; S = utilă = mp

  349

  CF nr. 401789; St = 11.600 mp; S = construită = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteț = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteț = 22 mp; S = desfășurată = C1-clădire_administrativă = 156 mp, C2-canton = 122 mp, C3-grajd = 41 mp, C4-magazie = 16 mp, C5-coteț = 11 mp, C6-magazie = 41 mp, C7-grajd = 39 mp, C8-coteț = 22 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; clădiri, grajd, magazie, teren extravilan; UAT Uivar

  349

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Uivar; -; nr.: -

  0,370

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  93

  64942

  8.28.01

  Canton 9 nod hidrotehnic Topolovăț, S = teren = 9.000 mp; S = construită = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă =
  122 mp; S = desfășurată = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă =
  122 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; CF = 401756, UAT Topolovățu Mare; S = utilă = mp

  1.053

  CF nr. 401756; St = 9.000 mp; suprafață construită = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă = 122 mp; suprafață desfășurată = C1-clădire_administrativă = 150 mp, C2-anexă = 122 mp; tip clădire = P, cărămidă, șarpantă; UAT Topolovățu Mare

  1.053

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Topolovățu Mare; -; nr.: -

  0,620

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  94

  64947

  8.28.01

  Canton 17 Pădureni Timiș mal stâng, suprafață teren = St = 1.700 mp; suprafață construită = Sconstr_C1canton = 70 mp, Sconstr_C2magazie = 115 mp; suprafață desfășurată = Sdesf_C1canton = 70 mp, Sdesf_C2magazie = 115 mp; tip clădire = P; CF = nr. 401951, UAT Pădureni; suprafață utilă = mp

  210

  CF nr. 401951; St = 1.700 mp; suprafață construită = Sconstr_C1canton = 70 mp, Sconstr_C2magazie = 115 mp; suprafață desfășurată = Sdesf_C1canton = 70 mp, Sdesf_C2magazie = 115 mp; tip clădire = P, canton, magazie; UAT Pădureni

  210

  Țara: România; județul: Timiș; satul Pădureni; -; nr.: -

  0,710

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  95

  64955

  8.28.01

  Canton 25 Chevereș Timiș mal stâng , S = teren = St = 2.205 mp; S = construită = S constr_C1-canton = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 106 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C2-magazie = 106 mp; tip clădire = P; CF = nr. 404397, UAT Chevereșu Mare; S utilă = mp

  263

  CF nr. 404397; St = 2.205 mp; S = construită = Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sconstr_C2-magazie = 106 mp; S = desfășurată = Sdesf_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C2-magazie = 106 mp; tip clădire = P; UAT Chevereșu Mare

  263

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Chevereșu Mare; -; nr.: -

  1.000

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  96

  64971

  8.28.01

  Canton Moravița - sediu sector, S = teren = 1.302 mp; S = construită = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp, S_C3-antena = 5 mp; S = desfășurată = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp; tip clădire = clădire tip P; CF = 400057, UAT Moravița; S = utilă = mp

  423.354

  CF nr. 400057; S = teren = 1.302 mp; S = construită = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp, S_C3-antena = 5 mp; S = desfășurată = S_C1-canton = 82 mp, S_C2-anexa = 77 mp; tip clădire = clădire tip P; teren intravilan, canton, anexa, antenă; UAT Moravița

  423.354

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Moravița; -; nr.: -; DAB

  0,710

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  97

  64978

  8.28.01

  Canton Surduc 1, S = teren = 1300 mp; S = construită = 290 mp; S = desfășurată = 580 mp; tip clădire = P+1; CF = nr. 402429, UAT Fârdea; S = utilă = mp

  302.559

  CF nr. 402429; St = 1.300 mp; S = construită = 290 mp; S = desfășurată = 580 mp; tip clădire = P+1; teren extravilan, canton; UAT Fârdea

  302.559

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Fârdea; -; nr.: -

  0,290

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  98

  64980

  8.28.01

  Canton Coștei, S = teren = 18.199 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3-magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; S = desfășurată = C1-canton = 246 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3 magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; tip clădire = P+1, cărămidă șarpantă, traseu telefonic, circuit telefonic, post hidrotehnic canal Timiș-Bega; CF = 400802, UAT Coșteiu; S = utilă = mp

  19.577

  CF nr. 400802; St = 18.199 mp; S = construită = C1-canton = 123 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3-magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; S = desfășurată = C1-canton = 246 mp, C2-clădire_birouri = 159 mp, C3 magazie = 55 mp, C4-magazie = 64 mp, C5-wc = 5 mp; tip clădire = P+1, cărămidă șarpantă, traseu telefonic, circuit telefonic, post hidrotehnic canal Timiș-Bega teren intravilan, canton hidrotehnic, clădiri; UAT Coșteiu

  19.577

  Țara: România; județul: Timiș; comuna Coșteiu; -; nr.: -

  0,620

  10 ani

  activități economice, spațiu de locuit

  99

  153853

  8.28.01

  Teren cu magazie, S teren = 1.119 mp, clădire tip P, 14 încăperi, înscris în CF 8151 top 16925 Timișoara

  63.209

  CF nr. 410204 (nr. CF vechi 8151); St = 1.119 mp, clădire tip P; teren intravilan, C1 magazie, curți-construcții; UAT Timișoara

  63.209

  Țara: România; județul: Timiș; MRJ Timișoara; Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 35; DA Banat

  12.000

  10 ani

  activități economice

  Nr.
  crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Descrierea bunului propus spre închiriere

  Valoarea bunului care se închiriază
  (lei)

  Adresa

  Prețul minim de pornire mp/lună
  (lei)

  Durata

  Destinația


  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10


  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT BÂRLAD

  100

  64263

  8.17.02

  Acumularea Hălceni
  Volum total = 42,8 mil. mc, Vaten = 29,8 mil. mc, Stotală = 3.839.420 mp, St = 496.678 mp,
  CF nr. 60305, UAT Vlădeni, St = 2.261.840 mp, CF nr. 60258, UAT Gropnița, St = 1.080.902 mp, CF nr. 60114, UAT Șipote

  74.314.102

  CF nr. 60305, UAT Vlădeni Steren_ape_stătătoare_
  curți-construcții = 496.678 mp

  9.613.478

  Țara: România; județul: Iași; satul Vlădeni; Iași

  0,001

  10 ani

  piscicultură


  CF nr. 60258, UAT Gropnița Steren_ape_stătătoare_
  curți-construcții = 2.261.840 mp

  43.779.167

  0,001

  10 ani

  piscicultură


  CF nr. 60114, UAT Șipote Steren_ape_stătătoare = 1.080.902 mp

  20.921.457

  0,001

  10 ani

  piscicultură


  101

  64266 parțial

  8.17.02

  Acumularea Sârca Suprafață la NNR = St = 1.165.574 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 37.079 mp, Sconstr_C2 călugăr = 23 mp, Sconstr_C3-descărcător_ape_mari = 10.494 mp, Sconstr_C4 descărcător _ape_mari = 2.247 mp, Sconstr_C5-dig = 3.542 mp, Sconstr_C6-călugăr = 10 mp, CF nr. 61294, UAT Bălțați, volum total = 23,3 mil. mc, Vaten = 17,7 mil. mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp

  28.474.897

  CF nr. 61294, UAT Bălțați Steren_ape_stătătoare_
  curți_construcții_ pădure_pășune_neproductiv = 1.165.574 mp

  27.170.461

  Țara: România; județul: Iași; satul Vlădeni; Iași

  0,002

  10 ani

  piscicultură


  102

  64277 parțial

  8.17.02

  Acumulare Tungujei
  Suprafață la NNR = Stotală = 2.776.862 mp, St = 715.118 mp, CF nr. 60818, UAT Țibana, St = 2.061.744 mp, Sconstr_C1-corp_baraj = 84.746 mp, Sconstr_C2-punte_acces = 91 mp, Sconstr_C3-călugăr = 90 mp, Sconstr_C4-descărcător_ape_mari = 10.604 mp, Sconstr_C5-descărcător_ape_mari = 3.850 mp, CF nr. 61728, UAT Țibănești, volum total = 42 mil. mc, Vaten = 24,85 mil. mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp

  106.602.969

  CF nr. 61728, UAT Țibănești Steren_ape_stătătoare_curți_construcții_
  pășune = 2.061.744 mp

  66.952

  Țara: România; județul: Iași; comuna Țibănești; Iași

  0,001

  10 ani

  piscicultură


  CF nr. 60818, UAT Țibana Steren_ape_
  stătătoare = 715.118 mp

  27.453.183

  0,001

  10 ani

  piscicultură


  103

  64283 parțial

  8.17.02

  Acumularea Solești, suprafață la NNR = mc; suprafață la nivelul coronamentului = mc; suprafață expropriată = mp; CF nr. = 70297, UAT Miclești, Steren = 981.885 mp, CF nr. 70237, UAT Solești, Sconstr_C1-baraj = 95.489 mp, Sconstr_C2-turn_manevră = 60 mp, Sconstr_C3 anexă = 26 mp, Sconstr_C4-canal_golire_fund = 2.480 mp, Sconstr_C5 canal_ape_mari = 11.152 mp, Steren = 3450900 mp, Stotală = 4.432.785 mp, Vaten = 30,32 mil. mc, Volum total = 46,89 mil. mc

  38.239.660

  CF nr. 70237, UAT Solești Steren_ape_stătătoare_
  curți construcții = 3.450.900 mp

  28.827.296

  Țara: România; județul: Vaslui; comuna Solești; Vaslui

  0,001

  10 ani

  piscicultură


  CF nr. 70297, UAT Miclești Steren_ape_
  stătătoare = 981.885 mp

  8.470.284

  0,001

  10 ani

  piscicultură


  104

  121036 parțial

  8.17.02

  Acumularea Poșta Elan
  Vt = 9,65 mil. mc.,
  Vat. = 3,85 mil. mc, Stotală = 1.127.192 mp, S_teren_lac = 1.033.033 mp, S_teren_baraj = 94159 mp, S_C1-baraj = 36.821 mp, S_C2- turn_manevră = 47 mp, S_C3-canal_golire_fund = 415 mp, S_C4-canal_ape_mari = 3.728 mp, CF nr. 70465, UAT Vutcani

  10.550.177

  CF nr. 70465, UAT Vutcani Steren_ape_stătătoare_
  curți construcții = 1.127.192 mp

  10.166 326

  Țara România; județul: Vaslui; comuna Vutcani; Poșta Elan DAP

  0,002

  10 ani

  piscicultură


  105

  65259

  8.28.01

  Cantonul Horodiștea Suprafață teren = 2.426 mp; suprafață construită = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; suprafață desfășurată = S_C1-canton = 90 mp, S_C2-anexă = 41 mp; tip clădire = P; CF nr. = 50336, UAT Păltiniș; suprafață utilă = mp

  298,562

  CF nr. 50336, UAT Păltiniș
  Steren_intravilan = 2.426 mp,
  Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C2-canton = 90 mp, tip clădire P, Sconstr_C2-anexă = 41 mp, Sdesf_C2-anexă = 41 mp: tip clădire P

  298,562

  Tara: România; județul: Botoșani; comuna Păltiniș; Botoșani

  3.900

  10 ani

  activități economice


  106

  65260

  8.28.01

  Cantonul Dorohoi
  Suprafață teren = 4.125 mp; suprafață construită = S_C1-canton = 97 mp, S_C2-hală = 121 mp, S_C3-anexa = 51 mp, S_C4-anexa = 10 mp; suprafață desfășurată = S_C1 canton = 97 mp, S_C2-hală = 121 mp, S_C3-anexă = 51 mp, S_C4-anexă = 10 mp; tip clădire = P; CF nr. = 51689, UAT Dorohoi; suprafață utilă = mp

  120,228

  CF nr. 51689, UAT Dorohoi
  Steren_intravilan = 4.125 mp, Sconstr_C1-canton = 97 mp, Sdesf_C2-canton = 97 mp, Sconstr_C2-hală = 121 mp, Sdesf_C2-hală = 121 mp
  Sconstr_C3-anexă = 51 mp
  Sdesf_C3-anexă = 51 mp
  Sconstr_C4-anexă = 10 mp
  Sdesf_C4-anexă = 10 mp
  tip clădire P

  120,228

  Țară: România; județul: Botoșani; municipiul Dorohoi; str. Stelian Gheorghiu

  3.900

  10 ani

  activități economice


  107

  65265

  8.28.01

  Stația Meteo Răușeni
  Suprafață teren = 2.030 mp; suprafață construită = C1-stație_meteo = 82 mp; suprafață desfășurată = C1-stație_meteo = 246 mp; tip clădire = S+P+E; CF = 50152, UAT Răușeni; suprafață utilă = mp

  556,627

  CF nr. 50152, UAT Răușeni
  Steren_intravilan = 2030 mp, Sconstr_C1-stație_meteo = 82 mp, Sdesf_C1-stație_meteo = 246 mp, tip clădire S+P+E

  556,627

  Țara: România; județul: Botoșani; comuna Răușeni; Botoșani

  3.900

  10 ani

  activități economice


  108

  65316

  8.28.01

  Cantonul Mărășeni
  Suprafață teren = 915 mp; suprafață construită = S_C1-canton = 75 mp, S_C2-anexă = 73 mp; suprafață desfășurată = S_C1-canton = 150 mp, S_C2-anexă = 73 mp, tip clădire = P+1; CF nr. = 70193, UAT Ștefan cel Mare; suprafață utilă = mp

  174,145

  CF nr. 70193, UAT Ștefan cel Mare Steren_intravilan = 915 mp, Sconstr_C1-canton = 75 mp, Sdesf_C1-canton = 150 mp, tip clădire P+1
  Sconstr_C2-anexă = 73 mp, Sdesf_C2-anexă = 73 mp, tip clădire P

  174,145

  Țara: România; județul: Vaslui; comuna Ștefan cel Mare; Vaslui

  3.900

  10 ani

  activități economice


  109

  65331

  8.28.01

  Cantonul Băcăoani
  Suprafață teren = 1.778 mp; suprafață construită = S_C1-canton = 87 mp, S_C2-anexă = 77 mp, suprafață desfășurată = S_C1-canton = 174 mp, S_C2-anexă = 77 mp; tip clădire = P+1; CF nr. = 70802, UAT Muntenii de Jos; suprafață utilă = mp

  186,218

  CF nr. 70802, UAT Muntenii de Jos Steren_intravilan = 1778 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 174 mp, tip clădire P+1 Sconstr_C2-anexă = 77 mp, Sdesf_C2-anexă = 77 mp, tip clădire P

  186,218

  Țara: România; județul: Vaslui; satul Băcăoani; DN 24

  3.900

  10 ani

  activități economice


  110

  65324

  8.28.01

  Cantonul Crasna
  Suprafață teren = 1.513 mp; suprafață construită = S_C1-canton = 83 mp, S_C2 anexă = 78 mp; suprafață desfășurată = S_C1-canton = 166 mp, S_C2-anexă = 78 mp; tip clădire = P+1; CF nr. = 70429, UAT Albești; suprafață utilă = mp

  179,956

  CF nr. 70429, UAT Albești
  Steren_intravilan = 1.513 mp,
  Sconstr_C1-canton = 83 mp, Sdesf_C1-canton = 166 mp, tip clădire P+1
  Sconstr_C2-anexă = 78 mp, Sdesf_C2-anexă = 78 mp, tip clădire P

  179,956

  Țara: România; județul: Vaslui; satul Crasna; Vaslui

  3.900

  10 ani

  activități economice


  111

  65325

  8.28.01

  Cantonul Roșiești-Gară
  Suprafață teren = 3.459 mp; suprafață construită = S_C1-canton = 102 mp, S_C2 anexă = 73 mp; suprafață desfășurată = S_C1-canton = 204 mp, S_C2-anexă = 73 mp; tip clădire = P+1; CF nr. = 70386, UAT Roșiești; suprafață utilă = mp

  198,783

  CF nr. 70386, UAT Roșiești
  Steren_intravilan = 3.459 mp, Sconstr_C1-canton = 102 mp, Sdesf_C1-canton = 204 mp, tip clădire P+1
  Sconstr_C2-anexă = 73 mp, Sdesf_C2-anexă = 73 mp, tip clădire P

  198,783

  Țara: România; județul: Vaslui; comuna Roșiești; Vaslui

  3.900

  10 ani

  activități economice


  112

  65330

  8.28.01

  Cantonul Tutova
  Suprafață teren = 638 mp; suprafață construită = 75 mp; suprafață desfășurată = 150 mp; tip clădire = P+1; CF nr. = 70406, UAT Tutova; suprafață utilă = mp

  187,193

  CF nr. 70406, UAT Tutova Steren_intravilan = 638 mp, Sconstr_C1-canton = 75 mp, Sdesf_C1-canton = 150 mp, tip clădire P+1

  187,193

  Țara: România; județul: Vaslui; comuna Tutova; Vaslui

  3.900

  10 ani

  activități economice


  113

  65251

  8.28.01

  Cantonul Plopana
  Suprafață teren = 2.365 mp; suprafață construită = 90 mp; suprafață desfășurată = 180 mp; tip clădire = P+1; CF nr. = 60334, CF nr. 60335, UAT Plopana;
  suprafață utilă = mp

  715,023

  CF nr. 60334, UAT Plopana Steren_intravilan = 1.705 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1canton = 180 mp, tip clădire P+1

  715,023

  Țara: România; județul: Bacău; comuna Plopana; Bacău

  3.900

  10 ani

  activități economice


  CF nr. 60335, UAT Plopana
  Steren_extravilan = 660 mp

  3.900

  10 ani

  activități economice


  Nr.
  crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Descrierea bunului propus spre închiriere

  Valoarea bunului care se închiriază
  (lei)

  Adresa

  Prețul minim de pornire mp/lună
  (lei)

  Durata

  Destinația

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  INSTITUTUL NAȚIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODĂRIRE A APELOR

  114

  160766 parțial

  8.28.01

  Teren, suprafață teren = s = 13.889 mp, din care: teren aferent corp C-C15 = 3.692 mp, nr. cadastral 259846, sectorul 1, București, T teren aferent magazie, C12 = 370 mp, nr. cad. 259848, sectorul 1, București, teren liber = 9.827 mp, nr. cad. 259.847 mp; suprafață construită = mp; suprafață desfășurată = mp; tip clădire =; CF = 248038; suprafață utilă = mp

  24.142.915

  CF 259847; UAT București; S = 9.827 mp - teren intravilan - București, șoseaua București-Ploiești nr. 97, sector 1, București

  17.082.038

  Țara: România; județul: municipiul . București; sectorul 1; șos. București-Ploiești, nr. 97

  138,58

  5 ani

  activități economice

  Nr.
  crt.

  Nr. M.F.P.

  Codul de clasificare

  Denumirea

  Valoarea de inventar
  (lei)

  Descrierea bunului propus spre închiriere

  Valoarea bunului care se închiriază
  (lei)

  Adresa

  Prețul minim de pornire mp/lună
  (lei)

  Durata

  Destinația

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

  115

  101374 parțial

  8.03.01

  BH Jiu cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 783 km, suprafață lucii de apă = 3.945,8 ha, resurse teoretice = 2.389,5 mil. mc

  39.458.000

  CF nr. 33058 UAT Teasc
  Steren extravilan, ape curgătoare = 24.996 mp, râul Jiu

  24.996

  Țara: România; județul: Dolj; -;-; nr.: -

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 33057 UAT Teasc
  Steren extravilan, ape curgătoare = 518.801 mp, râul Jiu

  518.801

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 33059 UAT Teasc
  Steren extravilan, ape curgătoare = 185.451 mp, râul Jiu

  185.451

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 32177 UAT Breasta
  Steren extravilan, ape curgătoare = 158.759 mp, râul Jiu

  158.759

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 33151 UAT Bucovăț
  Steren extravilan, ape curgătoare = 426.821 mp, râul Jiu

  426.821

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 31682 UAT Țuglui
  Steren extravilan, ape curgătoare = 755.689 mp, râul Jiu

  755.689

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 36359 UAT Valea Stanciului
  Steren extravilan, ape curgătoare = 2.057.392 mp, râul Jiu

  205.7392

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 238090 UAT Craiova
  Steren extravilan, ape curgătoare = 152.112 mp, râul Jiu

  152.112

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 32210 UAT Breasta
  Steren extravilan, ape curgătoare = 163.943 mp, râul Jiu

  163.943

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 35021 UAT Podari
  Steren extravilan, ape curgătoare = 1.170.528 mp, râul Jiu

  1.170.528

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 38806 UAT Malu Mare
  Steren extravilan, ape curgătoare = 515.327 mp, râul Jiu

  515.327

  0,050

  2 ani

  îndepărtare material aluvionar

  0,160

  10 ani

  activități economice

  CF nr. 30547 UAT Coțofenii din Dos
  Steren extravilan, ape curgătoare = 793.620 mp, râul Jiu

  793.620

  0,050

  2 ani