ORDIN nr. 968 din 25 august 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 968 din 25 august 2016
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Nr. 5.194 din 16 septembrie 2016
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 714 din 5 septembrie 2016
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 1.945 din 22 septembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 13 octombrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV3.157 din 25 august 2016 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, nr. 373DGIP din 16 septembrie 2016 al Direcţiei generale învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, nr. 373DGIP din 16 septembrie 2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi nr. DG/583 din 5 septembrie 2016 al directorului general din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere prevederile:
  - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, unităţile sanitare, precum şi unităţile din subordinea/coordonarea/autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  Gheorghe-Radu Ţibichi

  p. Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Iolanda Mihaela Stăniloiu,

  secretar de stat


  Anexă

  NORMA 25/08/2016