HOTĂRÂRE nr. 844 din 1 octombrie 2014
pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  În anexa nr. 7 - Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 43 , cu următorul cuprins:
   ┌─────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
   │"43. │Institutul Naţional de │Conform Ordonanţei Guvernului │
   │ │Cercetare-Dezvoltare pentru│nr. 57/2002, aprobată cu modificări│
   │ │Microbiologic şi Imunologie│şi completări prin Legea │
   │ │«Cantacuzino» │nr. 324/2003, cu modificările şi │
   │ │ │completările ulterioare" │
   └─────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┘


  Articolul II

  La anexa nr. 2 - Lista cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, litera D se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învăţământ
  superior, cercetare ştiinţifică şi
  dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Bucureşti, 1 octombrie 2014.
  Nr. 844.
  --------