ORDIN nr. 485 din 27 mai 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 10 iunie 2009  În temeiul art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările ulterioare,
  ministrul turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 863/2006 privind aprobarea Procedurii de emitere şi retragere a autorizaţiei turistice pentru plajele de pe litoralul Mării Negre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 20 iunie 2006.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul turismului,
  Gheorghe Nastasia,
  secretar general
  Bucureşti, 27 mai 2009.
  Nr. 485.


  Anexă

  NORMA 27/05/2009