HOTĂRÂRE nr. 41 din 8 februarie 2018privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Justiției, pentru asigurarea desfășurării activității Tribunalului Specializat Cluj, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmise în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 732/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 789/2017.


  Articolul 2

  Ministerul Justiției își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 8 februarie 2018.
  Nr. 41.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și se dau în administrarea Ministerului Justiției, ca urmare a transmiterii acestora în domeniul public al statului,
  în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 732/2017,
  modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 789/2017


   
  Nr. crt.

   
   
  Nr. M.F.P.

   
   
  Codul de clasificație

   
   
  Denumirea bunului imobil

   
   
  Adresa

   
   
  Elementele-cadru de descriere tehnică

   
   
  Anul dobândirii

   
   
  Valoarea de inventar (lei)

   
   
  Persoana juridică de la care se transmite
  imobilul/C.U.I.

   
   
  Persoana juridică la care se transmite
  imobilul/C.U.I.

   
   
  1.

   
   
  *)

   
   
  8.29.09

   
   
  Apartament 8

   
   
  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16

   
   
  4 birouri, sală relații cu publicul, 2 antree, 4
  depozite, 1 antreu subsol comun cu apartamentele 1 și 2, 1 wc, 1 antreu comun cu
  apartamentele 7 și 9, 1 coridor subsol comun cu ap. 2,
   
  1 coridor la subsol comun cu ap. 2, cu părți indivize
  comune în cotă de 10,05/100/
   
  C.F. nr. 254104-C1-U15,
   
  nr. cadastral 589/1/VIII

   
   
  2017

   
   
  905.456,05

   
   
  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/ C.U.I.
  4305857

   
   
  Statul român, Ministerul Justiției
   
  C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj
   
  C.U.I. 4565300

   
   
  2.

   
   
  *)

   
   
  8.29.09

   
   
  Apartament 9

   
   
  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16

   
   
  2 birouri, wc, antreu comun cu apartamentele 7 și 8, cu
  părți indivize comune 274/10000
   
  C.F. nr. 254104-C1-U8,
   
  nr. cadastral 589/1/IX

   
   
  2017

   
   
  258.331,53

   
   
  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/C.U.I.
  4305857

   
   
  Statul român, Ministerul Justiției C.U.I. 4265841, pentru
  Tribunalul Cluj C.U.I. 4565300

   
   
  3.

   
   
  *)

   
   
  8.29,09

   
   
  Apartament 11

   
   
  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16

   
   
  11 birouri, 3 antreuri, 4 depozite, 2 magazii, antreu
  subsol, scări acces subsol, 2 holuri, 1 hol comun cu ap. 13, 1 hol comun cu ap.
  12 și 13, 1 sală de ședință comună cu ap. 12 și 13, balcon și 4 garaje, cu părți
  indivize comune 32,00/100,
   
  C.F. nr. 254104-C1-U11,
   
  nr. cadastral 589/1/XI

   
   
  2017

   
   
  3.000.596,86

   
   
  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/
   
  C.U.I. 4305857

   
   
  Statul român, Ministerul Justiției C.U.I. 4265841, pentru
  Tribunalul Cluj
   
  C.U.I. 4565300

   
   
  4.

   
   
  *)

   
   
  8.29.09

   
   
  Apartament 12

   
   
  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16

   
   
  3 birouri, 1 hol comun cu ap. 11 și 13, sală ședințe
  comună cu apartamentele 11 și 13, cu părți indiviza comune 605/10000, C.F. nr.
  254104-C1-U9,
   
  nr. cadastral 589/1/XII

   
   
  2017

   
   
  569.749,41

   
   
  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/
   
  C.U.I. 4305857

   
   
  Statul român, Ministerul Justiției C.U.I. 4265841, pentru
  Tribunalul Cluj
   
  C.U.I. 4565300

   
   
  5.

   
   
  *)

   
   
  8.29.09

   
   
  Apartament 13

   
   
  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16

   
   
  5 birouri, 2 holuri, hol comun cu apartamentul nr. 11 și
  apartamentul nr. 12, o sală de ședință comună cu apartamentele 11 și 12, cu
  părți indivize comune 7,10/100,
   
  C.F. nr. 254104-C1-U10,
   
  nr. cadastral 589/1/XIII

   
   
  2017

   
   
  668.640,42

   
   
  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/
   
  C.U.I. 4305857

   
   
  Statul român, Ministerul Justiției C.U.I. 4265841, pentru
  Tribunalul Cluj
   
  C.U.I. 4565300
  Notă
  *) Nr. M.F.P. se acordă odată cu înscrierea imobilelor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

  -----