HOTĂRÂRE nr. 446 din 3 iunie 1999 (*actualizată*)
privind aprobarea concesionarii unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului
(actualizată până la data de 29 mai 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 mai 2004 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 661 din 29 aprilie 2004.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă concesionarea activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă concesionarea bunurilor imobile, proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Bunurile mobile aflate în dotarea circumscripţiilor sanitare veterinare de asistenţă, necesare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, se dau în folosinţa gratuita prin protocol de predare-preluare încheiat între direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi concesionari.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Ioan Avram Mureşan
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remeş


  Anexa 1

  LISTA
  cuprinzând activităţile sanitare veterinare de interes public naţional care fac obiectul concesiunii
  1. Activităţi de supraveghere sanitară veterinară a bolilor la animale şi a zoonozelor din listele A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii:
  1.1. Examinarea clinica a animalelor pe specii
  1.2. Recoltarea şi expedierea probelor de sânge pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice şi altele) în scopul depistării şi profilaxiei bolilor la animale şi a zoonozelor:
  - pentru animale mari;
  - pentru animale mijlocii şi mici;
  - pentru păsări;
  - alte specii (lot).
  1.3. Recoltarea şi expedierea probelor de organe, de ţesuturi şi a altor probe pentru analiza de laborator, efectuarea de necropsii la:
  - animale mari;
  - animale mijlocii şi mici;
  - păsări;
  - alte specii (lot, familie).
  1.4. Activităţi de depistare prin examen alergic
  1.5. Examene trichineloscopice
  1.6. Recoltarea şi expedierea probelor pentru sanitaţie, a probelor de apa şi de furaje.
  2. Activităţi imunoprofilactice:
  Vaccinări obligatorii împotriva:
  - pestei porcine clasice;
  - pseudopestei aviare;
  - rabiei;
  - antraxului.
  3. Lucrări de decontaminare, dezinsecţie, deratizare, de necesitate
  4. Certificarea sanitară veterinară.


  Anexa 2

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Nr. Denumirea Adresa Număr Supraf. Suprafaţa
  crt. crt. Circumscripţiei imobilului inventar desfăs. terenului
  gen jud. Sanitare (localitatea) M.F. a cla- exclusiv
                                                             dirii supraf.
                                                              (m²) ocupată
                                                                      de clădire
                                                                        (m²)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             ALBA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 1 CSV Alba Str. Moţilor, 40.278 174,7 596,4
                                nr. 108, Alba
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2 2 CSV Sebeş Str. Progresului, 40.291 293,2 1776,8
                                nr. 3, Sebeş
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3 3 CSV Daia Daia Română, 40.294 261,7 698,4
             Română jud. Alba
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4 4 CSV Sebeş Str. Principală, 40.305 129 830
                                nr. 150, Sibot
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    5 5 CSV Aiud Str. Tribun 40.285 282,5 542,5
                                Tudoran, nr.
                                1, Aiud
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    6 6 CSV Cergău Str. Principală, 40.299 264,7 883,8
                                nr. 14, Cergău
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    7 7 CSV Cetatea Str. Oituz, nr. 40.303 202,1 280,9
             de Baltă 24, Cetatea de
                                Baltă
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    8 8 CSV Vintu Str. Mureş, nr. 40.307 145,6 972
             de Jos 35, Vintu de
                                Jos
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    9 9 CSV Cimpeni Str. Horea, nr. 40.308 180 572
                                22, Cimpeni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   10 10 CSV Ohaba Str. Principală, 40.298 235 3475,8
                                Ohaba
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   11 11 CSV Pianu Str. Principală, 40.306 175,6 277,64
             de Sus nr. 10, Pianu
                                de Sus
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   12 12 CSV Săliştea Str. Joseni, 40.304 217,7 839,8
                                nr. 1, Săliştea
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   13 13 CSV Şpring Şpring 40.295 227 1975
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   14 14 CSV Lunca Str. Garii, nr. 40.300 25,2 0
             Mures 203, Lunca Mures
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   15 15 CSV Unirea Str. Avram Iancu, 40.288 508 0
                                nr. 33, Unirea
                                de Sus
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   16 16 CSV Hoparta Hoparta 40.287 249,4 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   17 17 CSV Noşlac Str. Mureşului, 40.290 25,2 0
                                nr. 236, Noşlac
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   18 18 CSV Tiur Tiur, nr. 229 40.315 146,7 1239
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   19 19 CSV Cenade Cenade, nr. 265 40.302 108 1517,8
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   20 20 CSV Crăciunelu Str. 6 Martie, 40.316 211,4 5175,6
             de Jos nr. 114,
                                Crăciunel
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   21 21 CSV Valea Str. Victoriei, 40.301 517 1430
             Lungă nr. 47, Valea
                                Lungă
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   22 22 CSV Baia de Baia de Arieş 40.311 234 774
             Arieş
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   23 23 CSV Câlnic Câlnic 40.292 145,8 278,4
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   24 24 CSV Garda garda, nr. 9 40.314 182 2218
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   25 25 CSV Rimetea Str. Colteşti, 40.286 213,3 0
                                nr. 217
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   26 26 CSV Rosia de Str. Principală, 40.297 228,8 2945
             Secaş nr. 1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   27 27 CSV Săsciori Săsciori 40.293 231,38 1301
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   28 28 CSV Doştat Doştat 40.296 226 1286
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   29 29 CSV Farau Str. Principală, 40.289 226,6 2171,4
             de Sus nr. 1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   30 30 CSV Intregalde Loc. Benic 40.282 227,4 931,45
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   31 31 CSV Sugag Sugag, nr. 273 40.313 203,3 748,5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   32 32 CSV Teius Teius 40.284 272 452,4
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   33 33 CSV Mihalţ Mihalţ, nr. 119 40.281 164,3 664,9
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   34 34 CSV Zlatna Zlatna 40.309 126 1304
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   35 35 CSV Sântimbru Str. Blajului, 40.283 230 480
                                nr. 183
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   36 36 CSV Berghin Berghin 40.280 211,03 2441,5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   37 37 CSV Albac Albac 40.310 242 688,5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             ARAD
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   38 1 CSV Curtici Str. Miron Costin, 27.329 90 2115
                                bl. 4, ap. 4
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   39 2 CSV Ineu Cal. Traian, 27.330 90 60
             de Sus nr. 17
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   40 3 CSV Sebiş Str. Spicului, 27.331 268 1800
                                nr. 38
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   41 4 CSV Almaş Almaş 27.332 350 2600
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   42 5 CSV Birchis Birchis, nr. 75 27.333 244 1400
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   43 6 CSV Bocsig Bocsig, nr. 591B 27.344 250 1812
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   44 7 CSV Buteni Buteni, nr. 204 27.334 389 9611
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   45 8 CSV Cermei Cermei, nr. 149 27.335 214 2786
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   46 9 CSV Hălmagiu Hălmagiu, nr.1201 27.338 81 543
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   47 10 CSV Hăşmaş Hăşmaş, nr. 37 27.337 170 20
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   48 11 CSV Pleşcuţa Pleşcuţa, nr.119 27.340 100 150
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   49 12 CSV Săvirşin Săvirşin, nr. 44 27.341 200 500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             ARGEŞ
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   50 1 CSV Albeşti Albeşti de Argeş 28.112 160 110
             de Argeş
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   51 2 CSV Albeşti Albeşti de 28.110 82 70
             de Muscel Muscel
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   52 3 CSV Aninoasa Aninoasa 28.108 70 24
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   53 4 CSV Bascov Bascov 28.121 150 1002
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   54 5 CSV Babana Babana 28.120 30 680
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   55 6 CSV Birla Birla 28.114 200 2200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   56 7 CSV Boteni Boteni 28.116 168 672
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   57 8 CSV Brăduleţ Brăduleţ 28.118 80 652
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   58 9 CSV Căldăraru Căldăraru 28.140 160 840
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   59 10 CSV Călineşti Călineşti 28.143 210 996
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   60 11 CSV Cateasca Cateasca 28.145 1872 1662
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   61 12 CSV Cepari Cepari 28.125 116 394
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   62 13 CSV Cetăţeni Cetăţeni 28.149 49 856
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   63 14 CSV Cicăneşti Cicăneşti 28.151 80 544
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   64 15 CSV Ciofringeni Ciofringeni 28.148 280 1860
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   65 16 CSV Cimpulung Cimpulung 28.122 585 560
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   66 17 CSV Colibaşi Colibaşi 28.147 50 900
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   67 18 CSV Corbeni Corbeni 28.141 144 696
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   68 19 CSV Corbi Corbi 28.172 231 505
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   69 20 CSV Costeşti Costeşti 28.132 135 2892
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   70 21 CSV Cotmeana Cotmeana 28.138 90 201
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   71 22 CSV Cuca Cuca 28.152 60 402
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   72 23 CSV Curtea Curtea de 28.128 144 3399
             de Argeş Argeş
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   73 24 CSV Dimbovi- Dimbovicioara 28.153 160 0
             cioara
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   74 25 CSV Dirmăneşti Dirmăneşti 28.158 90 568
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   75 26 CSV Dobreşti Dobreşti 28.156 96 304
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   76 27 CSV Dragoslavele Dragoslavele 28.154 217 107
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   77 28 CSV Hirseşti Hirseşti 28.160 65 875
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   78 29 CSV Hirtieşti Hirtieşti 28.161 84 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   79 30 CSV Lunca Lunca Corbului 28.171 45 705
             Corbului
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   80 31 CSV Mălureni Mălureni 28.171 70 166
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   81 32 CSV Morăreşti Morăreşti 28.170 110 232
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   82 33 CSV Mozaceni Mozaceni 28.174 169 2264
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   83 34 CSV Nucşoara Nucşoara 28.177 60 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   84 35 CSV Oarja Oarja 28.179 126 856
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   85 36 CSV Pietroşani Pietroşani 28.182 134 1466
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   86 37 CSV Poiana Poiana Lacului 28.183 128 1056
             Lacului
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   87 38 CSV Popeşti Popeşti 28.184 122 2978
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   88 39 CSV Salatruc Salatruc 28.189 90 154
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   89 40 CSV Schitu Schitu Goleşti 28.195 144 356
             Goleşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   90 41 CSV Stâlpeni Stâlpeni 28.193 50 720
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   91 42 CSV Stoeneşti Stoeneşti 28.194 54 364
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   92 43 CSV Stolnici Stolnici 28.188 200 150
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   93 44 CSV Ştefăneşti Ştefăneşti 28.186 100 1278
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   94 45 CSV Suici Suici 28.191 100 1605
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   95 46 CSV Teiu Teiu 28.198 154 806
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   96 47 CSV Tigveni Tigveni 28.197 250 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   97 48 CSV Titeşti Titeşti 28.199 170 1780
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   98 49 CSV Uda Uda 28.201 54 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   99 50 CSV Ungheni Ungheni 28.200 90 910
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  100 51 CSV Valea Iaşului Valea Iaşului 28.203 96 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  101 52 CSV Vedea Vedea 28.202 226 921
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  102 53 CSV Negraşi Negraşi 28.178 40 313
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  103 54 CSV Recea Recea 28.185 122 878
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  104 55 CSV Slobozia Slobozia 28.196 180 310
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  105 56 CSV Mioarele Mioarele 28.173 103 225
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             BACĂU
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  106 1 CSV Bacău str. Bucovinei, 38.665 138 50
                                nr. 21
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  107 2 CSV Bereşti Bereşti Tazlău 38.666 200 4550
             Tazlău
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  108 3 CSV Buhoci Buhoci 38.669 68 32
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  109 4 CSV Buhuşi Buhuşi 38.670 178 526
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  110 5 CSV Căiuţi Căiuţi 38.671 163 837
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  111 6 CSV Colonesti Colonesti 38.672; 217 1683
                                                    73
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  112 7 CSV Corbasca Corbasca 38.674; 212 2088
                                                    75
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  113 8 CSV Cotofanesti Cotofanesti 38.676 238 1417
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  114 9 CSV Comăneşti Comăneşti 38.677; 282 1718
                                                    78
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  115 10 CSV Dealu Morii Dealu Morii 38.681 235 339
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  116 11 CSV Filipeni Filipeni 38.682; 250 447
                                                    83
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  117 12 CSV Filipeşti Filipeşti 38.684 136 4424
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  118 13 CSV Găiceana Găiceana 38.685; 228 2998
                                                    86
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  119 14 CSV Gârleni Gârleni 38.687 244 430
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  120 15 CSV Glăvăneşti Glăvăneşti 38.688 202 1624
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  121 16 CSV Helegiu Helegiu 38.689 212 336
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  122 17 CSV Horgeşti Horgeşti 38.692; 237 2463
                                                    38.693
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  123 18 CSV Hemeiuşi Hemeiuşi 38.691 121 779
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  124 19 CSV Izvorul Izvorul 38.694; 195 2805
             Berheciului Berheciului 38.695
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  125 20 CSV Letea Veche Letea Veche 38.696 74 176
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  126 21 CSV Livezi Livezi 38.697; 198 198
                                                    98
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  127 22 CSV Măgireşti Măgireşti 38.699; 219 2246
                                                    38.700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  128 23 CSV Măgura Măgura 38.701; 217 1383
                                                    702
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  129 24 CSV Moineşti Moineşti 38.703; 220 3376
                                                    704
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  130 25 CSV Motoseni Motoseni 38.705 162 2918
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  131 26 CSV Negri Negri 38.706 69,5 378,8
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  132 27 CSV Nicolae Nicolae 38.707 60 240
             Bălcescu Bălcescu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  133 28 CSV Oituz Oituz, Com. 38.709 100 110
                               Harja
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  134 29 CSV Oneşti Oneşti 38.710 210 1068
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  135 30 CSV Orbeni Orbeni 38.712 105 203
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  136 31 CSV Palanca Palanca 38.714; 385 2781
                                                    38.715
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  137 32 CSV Parincea Parincea 38.713 131 988
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  138 33 CSV Pânceşti Pânceşti 38.718 208 1417
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  139 34 CSV Pârjol Pârjol 38.716 226 1957
                                                    38.717
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  140 35 CSV Plopana Plopana 38.719; 224 876
                                                    38.720
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  141 36 CSV Poduri Poduri 38.721 185 1135
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  142 37 CSV Podu Podu Turcului 38.722; 658 4642
             Turcului 723
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  143 38 CSV Răcăciuni Răcăciuni 38.724; 646 14394
                                                    725
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  144 39 CSV Răchitoasa Răchitoasa 38.726; 231 2169
                                                    727
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  145 40 CSV Sascut Sascut 38.729; 224 1434
                                                    730
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  146 41 CSV Slănic Slănic Moldova 38.733 297 1315
             Moldova
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  147 42 CSV Stăniseşti Stăniseşti 38.734; 204 1396
                                                    735
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  148 43 CSV Ştefan Ştefan cel Mare 38.736; 256 2544
             cel Mare 737
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  149 44 CSV Tîrgu Ocna Tîrgu Ocna 38.738; 292 1318
                                                    739
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  150 45 CSV Vultureni Vultureni 38.740; 204 3384
                                                    741
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  151 46 CSV Secuieni Secuieni 38.732 180 200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             BIHOR
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  152 1 CSV Alesd str. Principală, 37.436 238 644
                               nr. 20
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  153 2 CSV Aştileu Peştera, nr. 290 37.432 60 40
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  154 3 CSV Auseu Auseu, nr. 1A 37.437 112 888
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  155 4 CSV Avram Iancu Avram Iancu, 37.438 36 1500
                               nr. 162
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  156 5 CSV Biharia str. Gării, nr. 8 37.442 296 748
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  157 6 CSV Borod Borod, nr. 43 37.440 180 70
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  158 7 CSV Borş Şantion, nr. 34 37.444 241 644
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  159 8 CSV Bratca Bratca, nr. 105 37.439 101 142
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  160 9 CSV Budureasa Budureasa, nr. 116 37.445 214 1240
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  161 10 CSV Cabesti Cabesti, nr. 10 37.446 104 257
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  162 11 CSV Căpâlna Ginta, nr. 164 37.457 157 1138
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  163 12 CSV Cărpinet Carpinet, nr. 27 37.497 29 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  164 13 CSV Cefa Cefa, nr. 1 37.448 314 10165
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  165 14 CSV Ceica Ceica, nr. 66 37.449 202 716
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  166 15 CSV Cherechiu Cherechiu, nr. 105 37.450 158 508
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  167 16 CSV Chişlaz Mişca, nr. 117 37.462 159 1293
             Mişca
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  168 17 CSV Ciumeghiu Ghiorac, nr. 150 37.458 193 154
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  169 18 CSV Cociuba Cociuba Mare, 37.452 74 311
             Mare nr. 153
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  170 19 CSV Copăcel Copăcel, nr. 164 37.451 202 128
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  171 20 CSV Diosig str. Argeşului, 37.454 325 292
                               nr. 22
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  172 21 CSV Dobreşti Hidisel de 37.455 80 151
                               Dobreşti, nr. 145
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  173 22 CSV Drăgăneşti Pantaseşti, nr. 46 37.484 152 1277
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  174 23 CSV Girişul de Tarian, nr. 146 37.489 304 261
             Criş
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  175 24 CSV Hidişelul Hidişelul de Sus, 37.459 93 1999
             de Sus nr. 330
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  176 25 CSV Husasău de Miersig, nr. 33 37.496 143 567
             Tinca Miersil
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  177 26 CSV Ineu de Ineu de Criş, 37.460 105 221
             Criş nr. 9
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  178 27 CSV Lăzăreni Lăzăreni, nr. 17 37.461 170 830
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  179 28 CSV Mădăraş Mădăraş, nr. 130 37.465 110 670
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  180 29 CSV Măgeşti Măgeşti, nr. 12 37.463 129 4697
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  181 30 CSV Nojorid Nojorid, nr. 110 37.466 189 770
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  182 31 CSV Olcea Olcea, nr. 295 37.467 176 1205
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  183 32 CSV Oşorhei Oşorhei, nr. 311 37.468 126 574
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  184 33 CSV Pietroasa Pietroasa, nr. 71 37.469 71 174
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  185 34 CSV Pocola Pocola, nr. 65 37.471 204 765
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  186 35 CSV Popeşti Popeşti, nr. 50 37.470 141 860
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  187 36 CSV Răbăgani Răbăgani, nr. 47 37.472 145 1616
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  188 37 CSV Roşiori Roşiori, nr. 217 37.473 122 3128
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  189 38 CSV Săcădat Săcădat, nr. 373 37.485 200 1476
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  190 39 CSV Sâmbăta Sâmbăta, nr. 5 37.481 238 644
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  191 40 CSV Sânmartin Sânmartin, nr. 46 37.483 123 839
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  192 41 CSV Spinuş Spinuş, nr. 113 37.480 127 1144
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  193 42 CSV Sârbi Fegernic, nr. 74 37.479 148 2052
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  194 43 CSV Şimian Şimian, nr. 583 37.487 152 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  195 44 CSV Şinteu Şinteu, nr. 25 37.474 77 1023
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  196 45 CSV Şoimi Şoimi, nr. 258 37.477 112 341
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  197 46 CSV Şuncuiuş Şuncuiuş, nr. 108 37.475 160 428
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  198 47 CSV Tarcea Tarcea, nr. 171 37.492 152 1325
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  199 48 CSV Tărcaia Tărcaia, nr. 61 37.488 175 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  200 49 CSV Tileagd str. Principală, 37.490 280 779
                               nr. 53
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  201 50 CSV Tinca str. Scolii, nr. 1 37.491 204 738
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  202 51 CSV Vadu Vadu Crişului, 37.493 163 1406
             Crişului nr. 722
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  203 52 CSV Curatele Curatele, nr. 167 37.447 72 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  204 53 CSV Beiuş str. Târgu Mare, 37.441 423 1465
                               nr. 6
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  205 54 CSV Bunteşti Dumbravani, nr. 164 37.453 186 824
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  206 55 CSV Oradea I str. Seleusului, 37.482 187 379
                               nr. 57
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  207 56 CSV Oradea Ii str. Molidului, 37.456 248 606
                               nr. 58
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  208 57 CSV Vaşcău str. Şcolii, nr. 1 37.494 132 1410
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             BISTRIŢA N
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  209 1 CSV Bistriţa Tarpiului, nr. 21 37.362 158 962
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  210 2 CSV Beclean Tr. Gheorghe Doja, 37.364 158 258
                               nr.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  211 3 CSV Braniştea str. Principală, 37.366 200 0
                               nr. 265
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  212 4 CSV Budeşti str. Principală, 37.367 217 3368
                               nr. 2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  213 5 CSV Ciceu- str. Principală, 37.368 166 46
             Giurgesti nr. 320
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  214 6 CSV Chiuza str. Principală, 37.369 166 680
                               nr. 63
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  215 7 CSV Chiochiş str. Principală, 37.370 198 1852
                               nr. 55A
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  216 8 CSV Galaţii str. Principală, 37.373 243 150
             Bistriţei nr. 301A
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  217 9 CSV Feldru str. Principală, 37.374 274 420
                               nr. 313
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  218 10 CSV Ilva Mare str. Principală, 37.375 153 807
                               nr. 235
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  219 11 CSV Josenii- str. Principală, 37.378 386 807
             Birgăului nr. 406B
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  220 12 CSV Maieru str. Principală, 37.383 212 988
                               nr.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  221 13 CSV CSV Măgura str. Principală, 37.384 65 0
             Ilvei nr. 380
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  222 14 CSV Milas str. Principală, 37.385 214 1330
                               nr. 84
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  223 15 CSV Nimigea str. Principală, 37.387 187 1400
             de Jos nr. 45
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  224 16 CSV Nuşeni str. Principală, 37.389 137 1183
                               nr. 157
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  225 17 CSV Reteag str. Principală, 37.392 255 1000
                               nr.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  226 18 CSV Prundu str. Principală, 37.393 360 146
             Birgaului nr. 316
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  227 19 CSV Rodna str. Principală, 37.395 111 189
                               nr.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  228 20 CSV Rebrişoara str. Principală, 37.396 124 144
                               nr.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  229 21 CSV Satu Nou str. Principală, 37.397 168 690
                               nr. 130
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  230 22 CSV Sîngeorz str. Someşului, 37.399 250 373
             Băi nr. 8
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  231 23 CSV Simnihaiul str. Principală, 37.401 252 1665
             de Câmpie nr. 1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  232 24 CSV Sieu str. Principală, 37.402 79 245
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  233 25 CSV Sant str. Principală, 37.403 83 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  234 26 CSV Spermezeu str. Principală, 37.404 93 1861
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  235 27 CSV Sintereag str. Principală, 37.407 251 1745
                               nr. 2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  236 28 CSV Telciu str. Principală, 37.410 151 812
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  237 29 CSV Teaca str. Principală, 37.412 163 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  238 30 CSV Tiha str. Principală, 37.413 192 1306
             Birgaului nr. 360A
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  239 31 CSV Urmeniş str. Principală, 37.414 151 1442
                               nr. 344
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  240 32 CSV Viişoara str. Principală, 37.417 196 654
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  241 33 CSV Zagra str. Principală, 37.418 274 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             BOTOŞANI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  242 1 CSV Avrămeni Avrămeni 27.845 185 3416
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  243 2 CSV Brăeşti Brăeşti 27.847 162 1350
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  244 3 CSV Broscăuţi Broscăuţi 27.848 122 1410
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  245 4 CSV Bucecea Bucecea 27.849 370 4850
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  246 5 CSV Călăraşi Călăraşi 27.850 330 2700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  247 6 CSV Corlateni Corlateni 27.851 205 3150
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  248 7 CSV Corni Corni 27.852 290 1517
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  249 8 CSV Coţuşca Coţuşca 27.853 272 1765
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  250 9 CSV Cristeşti Cristeşti 27.854 205 1850
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  251 10 CSV Cristineşti Cristineşti 27.855 189 2150
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  252 11 CSV Dângeni Dângeni 27.900 170 2500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  253 12 CSV Durneşti Durneşti 27.858 153 1020
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  254 13 CSV Flămânzi Flămânzi 27.859 290 560
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  255 14 CSV Frumuşica Frumuşica 27.860 106 220
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  256 15 CSV George George Enescu 27.861 233 1272
             Enescu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  257 16 CSV Gorbăneşti Gorbăneşti 27.862 202 1000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  258 17 CSV Havârna Havârna 27.864 110 4837
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  259 18 CSV Haneştii Haneştii 27.863 102 1221
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  260 19 CSV Hilişeu- Hilişeu - Horia 27.865 179 2200
             Horia
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  261 20 CSV Hlipiceni Hlipiceni 27.866 166 8735
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  262 21 CSV Hudeşti Hudeşti 27.867 262 1866
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  263 22 CSV Manoleasa Manoleasa 27.869 275 2200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  264 23 CSV M. Eminescu M. Eminescu 27.868 285 987
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  265 24 CSV Mihăileni Mihăileni 27.870 225 2204
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  266 25 CSV Mihălăşeni Mihălăşeni 27.871 190 2742
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  267 26 CSV Mileanca Mileanca 27.872 250 2182
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  268 27 CSV Mitoc Mitoc 27.873 285 1688
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  269 28 CSV Nicşeni Nicşeni 27.874 101 800
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  270 29 CSV Păltiniş Păltiniş 27.875 210 4100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  271 30 CSV Pomârla Pomârla 27.876 279 2256
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  272 31 CSV Prăjeni Prăjeni 27.877 147 770
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  273 32 CSV Răchiţi Răchiţi 27.878 265 870
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  274 33 CSV Rădăuţi-Prut Rădăuţi-Prut 27.879 275 1156
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  275 34 CSV Ripiceni Ripiceni 27.880 275 985
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  276 35 CSV Roma Roma 27.881 240 2600
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  277 36 CSV Româneşti Româneşti 27.882 280 1400
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  278 37 CSV Suharău Suharău 27.886 198 1700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  279 38 CSV Suliţa Suliţa 27.887 205 2574
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  280 39 CSV Şendriceni Şendriceni 27.884 104 728
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  281 40 CSV Todireni Todireni 27.888 223 2200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  282 41 CSV Truşeşti Truşeşti 27.889 265 2745
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  283 42 CSV Ungureni Ungureni 27.890 257 3604
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  284 43 CSV Unţeni Unţeni 27.891 280 1600
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  285 44 CSV Văculeşti Văculeşti 27.893 310 1755
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  286 45 CSV Viişoara Viişoara 27.894 270 1299
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  287 46 CSV Vf. Câmpului Vf. Câmpului 27.892 194 1782
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  288 47 CSV Vlădeni Vlădeni 27.895 170 830
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  289 48 CSV Vorniceni Vorniceni 27.896 195 1800
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  290 49 CSV Vorona Vorona 27.897 210 2024
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  291 50 CSV Botoşani Botoşani 27.846 160 4500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  292 51 CSV Darabani Darabani 27.856 169 2000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  293 52 CSV Dorohoi Dorohoi 27.857 314 3290
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  294 53 CSV Săveni Săveni 27.883 548 6038
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             BRAŞOV
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  295 1 CSV Codlea Codlea 38.629 207 647
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  296 2 CSV Feldioara Feldioara 38.630 211 203
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  297 3 CSV Sânpetru Sânpetru 38.632 227 250
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  298 4 CSV Harseni Harseni 38.642 323 1273
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  299 5 CSV Şercaia Şercaia 38.643 228 671
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  300 6 CSV Sinca Sinca 38.633 234 374
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  301 7 CSV Cata Cata 38.635 295 1355
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  302 8 CSV Hoghiz Hoghiz 38.636 202 432
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  303 9 CSV Homorod Homorod 38.637 258 1248
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  304 10 CSV Racos Racos 38.638 319 2177
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  305 11 CSV Rupea Rupea 38.639 276 250
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  306 12 CSV Ungra Ungra 38.640 230 419
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             BRĂILA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  307 1 CSV Bărăganu Bărăganu 34.238 198 352
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  308 2 CSV Berteştii Berteştii de Sus 34.239 243 1310
             de Sus
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  309 3 CSV Ciocile Ciocile 34.240 188 1442
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  310 4 CSV Grădiştea Grădiştea 34.243 135 6000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  311 5 CSV Gropeni Gropeni 34.244 234 2040
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  312 6 CSV Ianca Ianca 34.245 239 908,8
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  313 7 CSV Măxineni Măxineni 34.247 144 2302
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  314 8 CSV Mircea Voda Mircea Voda 34.249 332 2275
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  315 9 CSV Movila Movila Miresei 34.248 144 306
             Miresei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  316 10 CSV Racoviţa Racoviţa 34.251 234 2231
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  317 11 CSV Roşiori Roşiori 34.250 64 80
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  318 12 CSV Salcia Tudor Salcia Tudor 34.259 321 2099
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  319 13 CSV Stăncuţa Stăncuţa 34.252 60 100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  320 14 CSV Surdila Surdila 34.254 110 0
             Găiseanca Găiseanca
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  321 15 CSV Tudor Tudor 34.253 60 1540
             Vladimirescu Vladimirescu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  322 16 CSV Unirea Unirea 34.255 75 650
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  323 17 CSV Vadeni Vadeni 34.256 51 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  324 18 CSV Viziru Viziru 34.257 332 666
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  325 19 CSV Brăila Brăila 34.241 137 692
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             BUZAU
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  326 1 CSV Amaru Amaru 36.357 281 1871
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  327 2 CSV Bălăceanu Bălăceanu 36.358 281 2319
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  328 3 CSV Beceni Beceni 36.359 178 1388
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  329 4 CSV Berca Berca 36.360 178 1388
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  330 5 CSV Boldu Boldu 36.361 134 2626
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  331 6 CSV Caneşti Caneşti 36.363 205 803
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  332 7 CSV Caragele Caragele 36.365 255 735
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  333 8 CSV C.A. Rosetti C.A. Rosetti 36.366 185 1872
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  334 9 CSV Cislău Cislău 36.367 445 2610
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  335 10 CSV Chiojdu Chiojdu 36.401 512 3776
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  336 11 CSV Cochirleanca Cochirleanca 36.368 261 3239
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  337 12 CSV Gălbinaşi Gălbinaşi 36.369 156 1379
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  338 13 CSV Gheraseni Gheraseni 36.406 82 608
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  339 14 CSV Ghergheasa Ghergheasa 36.370 60 640
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  340 15 CSV Grebanu Grebanu 36.403 182 1929
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  341 16 CSV Glodeanu - Glodeanu - 36.371 238 4962
             Siliştea Siliştea
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  342 17 CSV Magura Magura 36.373 60 730
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  343 18 CSV CSV Mărăcineni 36.374 240 80
             Mărăcineni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  344 19 CSV Merei Merei 36.375 385 2885
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  345 20 CSV Mihăileşti Mihăileşti 36.376 424 7252
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  346 21 CSV Minzalesti Minzalesti 36.357 187 3453
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  347 22 CSV Murgesti Murgesti 36.378 144 963
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  348 23 CSV Nehoiu Nehoiu 36.379 155 352
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  349 24 CSV Pănătău Pănătău 36.404 316 2284
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  350 25 CSV Pătârlagele Pătârlagele 36.380 209 1577
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  351 26 CSV Padina Padina 36.381 385 3237
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  352 27 CSV Pietroasele Pietroasele 36.383 382 970
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  353 28 CSV Pogoanele Pogoanele 36.382 147 653
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  354 29 CSV Poşta Cîlnau Poşta Cîlnau 36.384 119 86
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  355 30 CSV C.S.V. Puieşti 36.385 163 9637
             Puieşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  356 31 CSV Rîmnicelu Rîmnicelu 36.386 120 1480
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  357 32 CSV Ruşeţu Ruşeţu 36.389 281 2869
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  358 33 CSV Săgeata Săgeata 36.388 204 1692
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  359 34 CSV Smeeni Smeeni 36.390 208 1344
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  360 35 CSV Scutelnici Scutelnici 36.392 140 1860
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  361 36 CSV Scortoasa Scortoasa 36.391 132 318
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  362 37 CSV Topliceni Topliceni 36.393 124 1076
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  363 38 CSV Vadu Pasii Vadu Pasii 36.394 94 516
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  364 39 CSV Vernesti Vernesti 36.395 185 3315
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  365 40 CSV Vâlcelele Vâlcelele 36.396 216 4184
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  366 41 CSV Valea Valea Rimnicului 36.397 130 1579
             Rimnicului
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  367 42 CSV Vintila Vodă Vintila Vodă 36.398 241 2962
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  368 43 CSV Zărneşti Zărneşti 36.399 130 440
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  369 44 CSV Ziduri Ziduri 36.400 156 588
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  370 45 CSV Rîmnicu Rîmnicu Sarat 36.387 158 556
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             CARAŞ SEVERIN
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  371 1 CSV Forotic Com. Comoraste 26.793 238 707
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  372 2 CSV Iablaniţa Com. Petnic 26.799 237 1649
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  373 3 CSV Vermeş Com. Vermeş 26.813 153 2033
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  374 4 CSV Bocsa str. Uzinei, nr. 1 26.814 440 30
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  375 5 CSV Ticvaniu com. Ticvaniu Mare 26.828 392,48 199
             Mare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  376 6 CSV Turnu Comuna Zervesti 26.832 250 2900
             Ruleni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  377 7 CSV Caraşova Com. Caraşova 26.823 211 1048
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  378 8 CSV Dalboşeţ Com. Dalboşeţ 26.798 225 1575
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  379 9 CSV Răcăşdia Com. Răcăşdia 26.794 225 4659
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  380 10 CSV Buchin Com. Buchin 26.822 240 250
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  381 11 CSV Lăpuşnicu Com. Lăpuşnicu 26.819 416 340
             Mare mare, nr. 7
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  382 12 CSV Mehadia Com. Mehadia, 26.806 342 293
                               nr. 152
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  383 13 CSV Slatina Loc. Slatina Timiş, 26.795 239,36 2022,64
             Timiş str.Frabic, nr.518
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  384 14 CSV Zorlenţu Com. Zorlenţu Mare 26.800 350 275
             Mare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  385 15 CSV Obreja Com. Obreja, 26.807 233 274
                               nr. 348
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  386 16 CSV Vrani Com. Vrani 26.829 352 25
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  387 17 CSV Păltiniş Com. Păltiniş 26.802 225 25
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  388 18 CSV Bănia Com. Bănia 26.816 564 168
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  389 19 CSV Brebu Com. Brebu 26.801 300 75
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  390 20 CSV Prigor Com. Prigor, nr. 1 26.803 229 1709
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  391 21 CSV Cornea Com. Cornea, 26.810 215,21 478
                               nr. 304
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  392 22 CSV Mehadica Com. Mehadica, 26.797 203 2276
                               nr. 153
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  393 23 CSV Cornereva Com. Cornereva 26.817 215 205
                               nr. 377A
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  394 24 CSV Socolic Com. Socol, 26.796 335 350
                               nr. 346
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  395 25 CSV Băuţar Com. Băuţar, nr.45 26.818 342 650
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  396 26 CSV Domaşnea Com. Domaşnea 26.811 235 140
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  397 27 CSV Doclin Com.Tirol, nr. 108 26.804 236,5 1233,5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  398 28 CSV Grădinari Com. Grădinari 26.827 572 152
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  399 29 CSV Fârliug Com. Fârliug 26.805 219,5 106,5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  400 30 CSV Bucoşniţa Com. Bucoşniţa, 26.824 620 626
                               nr. 153
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  401 31 CSV Reşita Loc. Reşita, str. 26.792 100 225
                               Caraiman, nr. 2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             CĂLĂRAŞI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  402 1 CSV Borcea Com. Borcea) 26.905 219 2099
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  403 2 CSV Belciugatele Com. Belciugatele 26.906 101 865
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  404 3 CSV Budeşti Oras Budeşti 26.907 171 1599
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  405 4 CSV Ciocăneşti Com. Ciocăneşti 26.910 84 701
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  406 5 CSV Chirnogi Com. Chirnogi 26.911 191 4096
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  407 6 CSV Curcani Com. Curcani 26.912 228 2568
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  408 7 CSV Cuza Vodă Com. Cuza Vodă 26.913 230 11115
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  409 8 CSV Călăraşi str. Prel.Dobrogei 26.903 101 230
                               nr. 5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  410 9 CSV Chiselet Com. Chiselet 26.909 200 1436
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  411 10 CSV Crivat Com. Crivat 26.908 145 1386
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  412 11 CSV Drăgălina Com. Drăgălina 26.916 232 1816
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  413 12 CSV Dragoş Vodă Com. Dragoş Vodă 26.915 200 1924
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  414 13 CSV Dorobanţu Com. Dorobanţu 26.914 170 3156
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  415 14 CSV Frăsinet Com. Frăsinet 26.919 204 804
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  416 15 CSV Fundeni Com. Fundeni 26.920 107 1934
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  417 16 CSV Gurbăneşti Com. Gurbăneşti 26.917 160 1828
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  418 17 CSV Grădiştea Com. Grădiştea 26.918 241 4086
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  419 18 CSV Independenţa Com. Independenţa 26.921 307 2069
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  420 19 CSV Lehliu Gară Oras Lehliu Gară 26.922 240 3310
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  421 20 CSV Lehliu Sat Com. Lehliu Sat 26.923 172 1238
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  422 21 CSV Lupsanu Com. Lupsanu 26.924 244 4072
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  423 22 CSV Modelu Com. Modelu 26.927 182 1609
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  424 23 CSV Luica Com. Luica) 26.925 113 1034
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  425 24 CSV Mânăstirea Com. Mânăstirea 26.926 113 1494
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  426 25 CSV Nicolae Com. Nicolae 26.928 98 450
             Bălcescu Bălcescu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  427 26 CSV Olteniţa Oras Olteniţa, 26.929 448 486
                               str. Pescarilor,
                               nr. 29A
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  428 27 CSV Perişoru Com. Perişoru 26.930 124 1837
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  429 28 CSV Radovanu Com. Radovanu 26.931 276 2257
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  430 29 CSV Săruleşti Com. Săruleşti 26.932 135 3378
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  431 30 CSV Sohatu Com. Sohatu 26.933 140 2079
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  432 31 CSV Tamadau Com. Tamadau 26.934 71 873
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  433 32 CSV Ulmeni Com. Ulmeni 26.936 127 300
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  434 33 CSV Ulmu Com. Ulmu 26.935 117 687
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  435 34 CSV Vlad Ţepeş Com. Vlad Ţepeă 26.937 99 4907
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  436 35 CSV Vâlcelele Com. Vâlcelele 26.938 106 861
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             CLUJ
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  437 1 CSV Aghireş Com. Aghireş, 36.053 120,0 775
                               nr. 452
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  438 2 CSV Aiton Com. Aiton, str. 36.054 140,0 2730
                               Principală, nr. 12
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  439 3 CSV Apahida Com. Apahida, str. 36.056 91,0 453
                               Libertăţii, nr.100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  440 4 CSV Aluniş Aluniş 36.055 113,0 1000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  441 5 CSV Aşchileu Aşchileu 36.057 125,0 437
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  442 6 CSV Baciu Com. Baciu, str. 36.058 91,0 406
                               Noua, nr. 640
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  443 7 CSV Baişoara Com. Baişoara 36.059 116,0 596
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  444 8 CSV Bobâlna Com. Bobâlna 36.060 181,0 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  445 9 CSV Borşa Com. Borşa, nr.112 36.062 161,0 6300
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  446 10 CSV Buza Com. Buza 36.063 130,0 400
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  447 11 CSV Căianu Com. Caian, sar 36.064; 173,0 2410
                               Căianu mic, nr.18 36.065
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  448 12 CSV Călăraşi Com. Călăraşi, 36.066 104,0 751
                               nr. 307
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  449 13 CSV Călăţele Com. Călăţele, 36.067 175,0 1998
                               nr. 2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  450 14 CSV Cămăraşu Cămăraşu 36.068 116,0 740
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  451 15 CSV Capuş Capuş, nr. 58 36.069 91,0 237
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  452 16 CSV Casei Casei 36.070; 191,0 1680
                                                    36.071
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  453 17 CSV Cătina Cătina 36.072 146,0 1316
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  454 18 CSV Ceanu Mare Ceanu Mare, 36.073; 185,0 1572
                               nr. 418 36.074
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  455 19 CSV Chinteni Chinteni 36.075 96,0 395
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  456 20 CSV Chiuieşti Chiuieşti 36.076; 213,0 1800
                                                    36.077
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  457 21 CSV Ciucea Ciucea 36.078 214,0 900
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  458 22 CSV Ciurila Ciurila 36.079 115,0 529
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  459 23 CSV Cîmpia Cîmpia Turzii, str. 36.080; 219,0 3068
             Turzii 6 Martie, nr. 22 36.081
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  460 24 CSV Cîţcău Cîţcău 36.082 160,0 160
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  461 25 CSV Cluj I Cluj 1, str. 36.083 115,0 1132
                               Traian Vuia, nr.6
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  462 26 CSV Cluj III Cluj III, str. 36.084 88,0 522
                               Odobeşti, nr. 4
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  463 27 CSV Corneşti Corneşti 36.085 163,0 1200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  464 28 CSV Fizeşul Fizeşul Gherlii 36.087 100,0 858
             Gherlii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  465 29 CSV Floreşti Floreşti 36.088 115,0 2660
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  466 30 CSV Frata Frata 36.089 121,0 1050
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  467 31 CSV Geaca Geaca 36.090 199,0 2200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  468 32 CSV Gherla Gherla 36.092; 188,0 1196
                                                    36.093
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  469 33 CSV Gilău Gilău 36.094 152,0 3906
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  470 34 CSV Huedin Huedin 36.097; 266,0 1550
                                                    36.098
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  471 35 CSV Izvorul Izvorul Crişului 36.101 86,0 3712
             Crişului
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  472 36 CSV Jucu Jucu 36.102 188,0 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  473 37 CSV Luna Luna 36.104 77,0 627
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  474 38 CSV Măguri Măguri Răcătău 36.105 190,0 576
             Răcătău
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  475 39 CSV Mănăstireni Mănăstireni 36.106 182,0 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  476 40 CSV Mărgău Mărgău 36.108 127,0 617
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  477 41 CSV Mărişel Mărişel 36.109 139,0 600
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  478 42 CSV Mica Mica 36.110 162,0 5250
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  479 43 CSV Mihai Mihai Viteazu, 36.111 200,0 1905
             Viteazu str. Principală
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  480 44 CSV Mintiul Mintiul Gherlii 36.112 77,0 500
             Gherlii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  481 45 CSV Mociu Mociu 36.113 99,0 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  482 46 CSV Panticeu Panticeu 36.116 129,0 1610
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  483 47 CSV Petreştii Petreştii de Jos 36.118 90,0 1050
             de Jos
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  484 48 CSV Ploscoş Ploscoş 36.119 176,0 952
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  485 49 CSV Răscruci Răscruci 36.120 127,0 2794
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  486 50 CSV Recea Recea Cristur 36.124 172,0 420
             Cristur
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  487 51 CSV Sîncrai Sîncrai 36.121; 176,0 1704
                                                    36.122
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  488 52 CSV Sînmartin Sînmartin 36.125; 198 1792
                                                    36.126
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  489 53 CSV Sînpaul Sînpaul 36.127 134 1800
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  490 54 CSV Suatu Sînpaul 36.128 178 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  491 55 CSV Tritenii Tritenii de Jos 36.130 136,0 1380
             de Jos
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  492 56 CSV Turda I Turda I, str. 36.132 136,0 1380
                               Al. I. Cuza, nr.23
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  493 57 CSV Unguraş Unguraş 36.136 113,0 1012
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  494 58 CSV Vad Vad 36.137 125,0 836
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  495 59 CSV Vultureni Vultureni 36.138 129,0 1211
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             CONSTANTA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  496 1 CSV Adamclisi Adamclisi 39.550 331 2581
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  497 2 CSV Aliman Aliman 39.605 234 1206
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  498 3 CSV 23 August 23 August 39.606 110 935
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  499 4 CSV Constanta I Constanta I 39.604 150 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  500 5 CSV Castelu Castelu 39.560 120 600
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  501 6 CSV Cernavoda Cernavoda 39.562 113 463
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  502 7 CSV Ciobanu Ciobanu 39.556 173 327
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  503 8 CSV Ciocârlia Ciocârlia 39.557 239 1761
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  504 9 CSV Chirnogeni Chirnogeni 39.558 60 2407
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  505 10 CSV Corbu Corbu 39.563 90 2390
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  506 11 CSV Cogealac Cogealac 39.561 332 4818
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  507 12 CSV Cumpana Cumpana 39.555 90 2390
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  508 13 CSV Cherchezu Cherchezu 39.564 250 1150
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  509 14 CSV Deleni Deleni 39.551 88 664
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  510 15 CSV Girliciu Girliciu 39.568 195 450
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  511 16 CSV Independenta Independenta 39.573 110 390
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  512 17 CSV Hârşova Hârşova 39.569 356 3444
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  513 18 CSV Limanu Limanu 39.576 252 1848
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  514 19 CSV Sibioara Sibioara 39.597 170 2000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  515 20 CSV Mereni Mereni 39.583 50 150
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  516 21 CSV Mircea Vodă Mircea Vodă 39.582 60 20
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  517 22 CSV Mihail Mihail Kogălniceanu 39.578 300 2500
             Kogălniceanu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  518 23 CSV Negru Vodă Negru Vodă 39.580 97 252
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  519 24 CSV Pecineaga Pecineaga 39.593 57 1993
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  520 25 CSV Pestera Pestera 39.591 120 981
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  521 26 CSV Saraiu Saraiu 39.598 208 1980
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  522 27 CSV Târguşor Târguşor 39.599 270 4930
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  523 28 CSV Topraisar Topraisar 39.601 226 2433
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  524 29 CSV Cochirleni Cochirleni 39.595 217 775
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  525 30 CSV Dumbrăveni Dumbrăveni 39.566 60 190
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  526 31 CSV Pantelimon Pantelimon 39.603 195 4708
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  527 32 CSV Nicolae Nicolae Bălcescu 39.586 184 856
             Bălcescu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  528 33 CSV Cobadin Cobadin 39.565 341 1489
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  529 34 CSV Albeşti Albeşti 39.552 152 2896
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  530 35 CSV Dobromir Dobromir 39.567 166 1301
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  531 36 CSV Istria Istria 39.574 100 1220
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  532 37 CSV Mihai Mihai Viteazu 39.579 110 4319
             Viteazu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  533 38 CSV Ostrov Ostrov 39.589 196 1124
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  534 39 CSV Tuzla Tuzla 39.600 130 670
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  535 40 CSV Năvodari Năvodari 39.585 216 584
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  536 41 CSV Horia Horia 39.575 100 764
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  537 42 CSV Lipniţa Lipniţa 39.577 100 1052
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  538 43 CSV Mangalia Mangalia 39.581 45 165
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  539 44 CSV Oltina Oltina 39.587 262 2702
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  540 45 CSV Băneasa Băneasa 39.553 135 1206
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  541 46 CSV Crucea Crucea 39.554 191 5809
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  542 47 CSV Comana Comana 39.559 198 4802
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  543 48 CSV Ion Corvin Ion Corvin 39.570 120 500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             COVASNA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  544 1 CSV Bodoc Bodoc, Nr. 13 37.948 225 500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  545 2 CSV Ghelinţa Ghelinţa, Nr. 151 37.949 198 698
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  546 3 CSV Sânzieni, Sânzieni, Nr. 350 37.951 217 1186
             Nr. 350
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             DÂMBOVIŢA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  547 1 CSV Băleni com. Băleni 35.815; 128 2568
                                                    99459;
                                                    99462
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  548 2 CSV Băleni com. Dobra 35.816 72 178
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  549 3 CSV Bucşani com. Bucşani 35.817 140 1114
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  550 4 CSV Butimanu com. Butimanu 35.818; 160 1540
                                                    99.434
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  551 5 CSV Comisani com. Comisani 35.820 270 165
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  552 6 CSV Conteşti com. Conteşti 35.822 69 1131
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  553 7 CSV Corbii Mari com. Corbii Mari 35.823 175 2165
                                                    99.460
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  554 8 CSV Cornatelu com. Cornatelu 35.824; 63 929
                                                    99.435
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  555 9 CSV Corneşti com. Corneşti 35.825; 64 936
                                                    99.461;
                                                    99.463
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  556 10 CSV Crevedia com. Crevedia 35.826 240 180
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  557 11 CSV Dărmăneşti com. Dărmăneşti 35.827; 178 818
                                                    99.464
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  558 12 CSV Dragodana com. Dragodana 35.828 200 1088
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  559 13 CSV Finta com. Finta 35.829 130 80
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  560 14 CSV Găeşti Oras Găeşti 35.830; 80 2807
                                                    99.447
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  561 15 CSV Gura Ocniţei com. Gura Ocniţei 35.831; 133 3767
                                                    99.457
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  562 16 CSV Gura Sutii com. Gura Sutii 35.832 56 756
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  563 17 CSV Lucieni com. Lucieni 35.834 80 3807
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  564 18 CSV Lunguletu com. Lunguletu 35.835; 140 3490
                                                    99.465
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  565 19 CSV Malu cu com. Malu cu Flori 35.836 50 1200
             Flori
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  566 20 CSV Manesti com. Manesti 35.837 170 30
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  567 21 CSV Matasaru com. Matasaru 35.838; 180 7367
                                                    35.839;
                                                    99.466
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  568 22 CSV Mogoşani com. Mogoşani 35.840 96 1514
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  569 23 CSV Moreni Oras Moreni 35.841; 162 838
                                                    35.842
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  570 24 CSV Moroieni com. Moroieni 35.843 104 457
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  571 25 CSV Odobeşti com. Odobeşti 35.844 64 416
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  572 26 CSV Poiana com. Poiana 35.845 72 888
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  573 27 CSV Potlogi com. Potlogi 35.846; 170 842
                                                    99.470;
                                                    99.439
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  574 28 CSV Produlesti com. Produlesti 35.847; 125 3219
                                                    99.440
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  575 29 CSV Răcari com. Răcari 35.848 84 916
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  576 30 CSV Răzvad com. Răzvad 35.849; 53 947
                                                    99.467;
                                                    99.458
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  577 31 CSV Runcu com. Runcu 35.850 50 160
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  578 32 CSV Tartasesti com. Tartasesti 35.851 400 388
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  579 33 CSV Titu com. Titu 35.852 48 452
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  580 34 CSV Uliesti com. Uliesti 35.853 70 2330
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  581 35 CSV Ulmi com. Ulmi 35.854; 200 638
                                                    99.468
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  582 36 CSV Valea Mare com. Valea Mare 35.855 162 3320
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  583 37 CSV Visina com. Visina 35.856; 128 2924
                                                    99.469
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  584 38 CSV Voineşti com. Voineşti 35.857 162 2910
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  585 39 CSV Fieni Oras Fieni 35.859 136 150
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  586 40 Cobia Cobia 35.819 144 896
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  587 41 Hulubesti Hulubesti 35.833 168 4606
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             DOLJ
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  588 1 CSV Afumaţi Afumaţi 39.612 231 1516
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  589 2 CSV Almaj Almaj 39.613 135 793
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  590 3 CSV Amarastii Amarastii de 39.611; 614 562
             de Jos Jos 39.671
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  591 4 CSV Amarastii Amarastii de 39.610; 444 630
             de Sus Sus 39.672
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  592 5 CSV Argetoaia Argetoaia 39.614 287 2147
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  593 6 CSV Basarabi Basarabi 39.623; 155 314
                                                    39.698;
                                                    39.699;
                                                    39.700;
                                                   100.811
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  594 7 CSV Băileşti Băileşti 39.615; 283 3034
                                                    39.674
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  595 8 CSV Bechet Bechet 39.616 192 3825
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  596 9 CSV Brabova Brabova 39.620 250 556
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  597 10 CSV Brădeşti Brădeşti 39.619 206 1188
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  598 11 CSV Bratovoesti Bratovoesti 39.618 183 3484
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  599 12 CSV Calafat Calafat 39.622 203 1594
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  600 13 CSV Calopar Calopar 39.626; 200 500
                                                    39.676
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  601 14 CSV Caraula Caraula 39.628; 302 1872
                                                    39.678
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  602 15 CSV Castranova Castranova 39.627; 163 337
                                                   100.812
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  603 16 CSV Celaru Celaru 39.629 106 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  604 17 CSV Cetate Cetate 39.631 209 2098
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  605 18 CSV Ciupercenii Ciupercenii Noi 39.632 144 20
             Noi
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  606 19 CSV Craiova Craiova, str. 39.670 98 809
                               Brestei, nr. 328
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  607 20 CSV Dăbuleni Dăbuleni 39.633; 259 707
                                                    39.679
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  608 21 CSV Daneti Daneti 39.634 139 176
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  609 22 CSV Desa Desa 39.637 156 1744
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  610 23 CSV Diosti Diosti 39.638; 238 2724
                                                    39.682
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  611 24 CSV Dobreşti Dobreşti 39.635 340 669
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  612 25 CSV Filiaşi Filiaşi, str. 39.639 176 2024
                               Brazda lui Novac,
                               nr. 3
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  613 26 CSV Galicea Galicea Mare 39.645 118 4246
             Mare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  614 27 CSV Gighera Gighera 39.640; 174 3252
                                                    39.683
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  615 28 CSV Giubega Giubega 39.642 114 1263
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  616 29 CSV Giurgita Giurgita 39.641 106 2044
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  617 30 CSV Goicea Goicea 39.643; 278 2044
                                                    39.684
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  618 31 CSV Greceşti Greceşti 39.644 389 1183
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  619 32 CSV Izvoare Izvoare 39.624; 190 0
                                                    39.685
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  620 33 CSV Leu Leu 39.646 454 1241
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  621 34 CSV Mirsani Mirsani 39.687 314 314
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  622 35 CSV Mischii Mischii 39.648 190 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  623 36 CSV Motatei Motatei 39.650; 221 1379
                                                    39.688
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  624 37 CSV Perisor Perisor 39.651 747 1751
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  625 38 CSV Piscu Vechi Piscu Vechi 39.652 202 1078
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  626 39 CSV Plenita Plenita 39.654 146 954
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  627 40 CSV Podari Podari 39.655; 97 894
                                                    39.621
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  628 41 CSV Poiana Mare Poiana Mare 39.656 382 2854
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  629 42 CSV Rast Rast 39.658 300 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  630 43 CSV Salcuta Salcuta 39.660 126 4854
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  631 44 CSV Seaca de Seaca de Cimp 39.653 160 255
             Cimp
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  632 45 CSV Seaca de Seaca de Pădure 39.661 30 213
             Pădure
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  633 46 CSV Segarcea Segarcea, str. 39.659; 483 1172
                               Republicii 39.694
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  634 47 CSV Siliştea Siliştea Crucii 39.662 564 718
             Crucii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  635 48 CSV Simnic Simnic 39.663 208 975
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  636 49 CSV Teslui Teslui 39.664 255 1499
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  637 50 CSV Tuglui Tuglui 39.665 170 1160
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  638 51 CSV Valea Valea Stanciului 39.666; 460 2470
             Stanciului 39.695
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  639 52 CSV Vela Vela 39.668; 200 400
                                                    39.696
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  640 53 CSV Virvor Virvor 39.669; 160 4805
                                                    39.697
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             GALAŢI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  641 1 CSV Bălăbăneşti Bălăbăneşti 27.372 244 5280
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  642 2 CSV Balasesti Balasesti 27.371 244 1100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  643 3 CSV Bereşti - Bereşti - oras 27.403 60 580
             oras
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  644 4 CSV Braniştea Braniştea 27.370 144 2561
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  645 5 CSV Cavadineşti Cavadineşti 27.374 244 14000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  646 6 CSV Certesti Certesti 27.375 244 4100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  647 7 CSV Corni Corni 27.376 237 2800
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  648 8 CSV Cosmeşti Cosmeşti 27.378 315 832
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  649 9 CSV Cuca Cuca 27.377 244 1000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  650 10 CSV Cudalbi Cudalbi 27.379 244 2758
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  651 11 CSV Firtanesti Firtanesti 27.383 64 840
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  652 12 CSV Folteşti Folteşti 27.405 172 13221
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  653 13 CSV Frumuşiţa Frumuşiţa 27.382 77 1550
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  654 14 CSV Fundeni Fundeni 27.384 30 840
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  655 15 CSV Galaţi I Galaţi I 27.367 180 500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  656 16 CSV Ghidigeni Ghidigeni 27.385 62 2431
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  657 17 CSV Grivita Grivita 27.386 225 1580
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  658 18 CSV Independenta Independenta 27.404 143 1100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  659 19 CSV Lieşti Lieşti 27.387 144 792
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  660 20 CSV Mastacani Mastacani 27.388 144 1700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  661 21 CSV Nămoloasa Nămoloasa 27.389 244 1350
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  662 22 CSV Pechea Pechea 27.390 244 1693
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  663 23 CSV Piscu Piscu 27.391 60 476
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  664 24 CSV Priponeşti Priponeşti 27.392 244 400
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  665 25 CSV Scânteieşti Scânteieşti 27.397 53 300
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  666 26 CSV Sl. Conachi Sl. Conachi 27.393 244 3364
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  667 27 CSV Slivna Slivna 27.396 105 740
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  668 28 CSV Suceveni Suceveni 27.395 174 2143
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  669 29 CSV Tg. Bujor Tg. Bujor 27.373 244 2465
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  670 30 CSV Tudor Tudor 27.398 244 2000
             Vladimirescu Vladimirescu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  671 31 CSV Tepu Tepu 27.399 144 1310
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  672 32 CSV Umbraresti Umbraresti 27.400 251 832
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  673 33 CSV V. Mărului V. Mărului 27.401 288 442
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  674 34 CSV Vânători Vânători 27.402 79 1700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             GIURGIU
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  675 1 CSV Adunaţii Adunaţii Copaceni 39.820 188 0
             Copaceni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  676 2 CSV Băneasa Băneasa 39.827 166 2594
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  677 3 CSV Bolintin Bolintin Deal 39.822 257 1543
             Deal
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  678 4 CSV Bolintin oras Bolintin 39.821; 185 1861
             Vale Vale 39.823;
                                                    39.824
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  679 5 CSV Bucşani Bucşani 39.825; 213 2700
                                                    39.826
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  680 6 CSV Buturugeni Buturugeni 39.862 180 812
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  681 7 CSV Comana Comana 39.833 231 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  682 8 CSV Clejani Clejani 39.830; 58 342
                                                    39.831;
                                                    39.832
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  683 9 CSV Crevedia Crevedia Mare 39.828 77,5 232
             Mare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  684 10 CSV Daia Daia 39.835 135 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  685 11 CSV Floreşti Floreşti - 39.837 67 400
                               Stoienesti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  686 12 CSV Frăţeşti Frăţeşti 39.836 112 1501
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  687 13 CSV Ghimpaţi Ghimpaţi 39.844; 121 2289
                                                    39.845
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  688 14 CSV Giurgiu Giurgiu 39.838 138,5 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  689 15 CSV Gogoşari Gogoşari 39.842; 231 4321
                                                    39.843
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  690 16 CSV Hotarele Hotarele 39.846 180 1360
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  691 17 CSV Izvoarele Izvoarele 39.848; 180 1936
                                                    39.849
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  692 18 CSV Iepureşti Iepureşti 39.847 273 2200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  693 19 CSV Joita Joita 39.850 124 5000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  694 20 CSV Marsa Marsa 39.851 80 1770
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  695 21 CSV Mihăileşti Mihăileşti 39.852 108 1000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  696 22 CSV Rasuceni Rasuceni 39.853 150 1312
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  697 23 CSV Roata Roata 39.854 59,4 754,6
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  698 24 CSV Singureni Singureni 39.856 60 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  699 25 CSV Stoeneşti Stoeneşti 39.858 108 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  700 26 CSV Vedea Vedea 39.863 85 810
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  701 27 CSV Ulmi Ulmi 39.860 117 1003
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  702 28 CSV Toporu Toporu 39.859 107 825
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             GORJ
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  703 1 CSV Albeni Albeni 37.583 78 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  704 2 CSV Alimpeşti Alimpeşti 37.585; 250 0
                                                    37.584
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  705 3 CSV Aninoasa Aninoasa 37.586 96 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  706 4 CSV Baia de Fier Baia de Fier 37.587 180 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  707 5 CSV Bălăneşti Bălăneşti 37.588 250 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  708 6 CSV Balesti Balesti 37.589 44 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  709 7 CSV Bengeşti Bengeşti 37.590 147 150
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  710 8 CSV Berlesti Berlesti 37.591 80 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  711 9 CSV Bilteni Bilteni 39.592; 250 750
                                                    39.593
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  712 10 CSV Bolbosi Bolbosi 37.594 80 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  713 11 CSV Borascu Borascu 37.595 40 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  714 12 CSV Bumbeşti- Bumbeşti-Pitic 37.597 250 500
             Pitic
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  715 13 CSV Bustuchin Bustuchin 37.598 130 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  716 14 CSV Catune Catune 37.599 200 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  717 15 CSV Cilnic Cilnic 37.601 40 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  718 16 CSV Cruset Cruset 37.602 80 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  719 17 CSV Danesti Danesti 37.603 48 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  720 18 CSV Godinesti Godinesti 37.605 80 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  721 19 CSV Leleşti Leleşti 37.606 180 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  722 20 CSV Licurici Licurici 37.607 250 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  723 21 CSV Mătăsari Mătăsari 37.608 102 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  724 22 CSV Motru Motru 37.609 130 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  725 23 CSV Negomir Negomir 37.611 98 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  726 24 CSV Novaci Novaci 37.612 133 630
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  727 25 CSV Pades Pades 37.616 114 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  728 26 CSV Peştişani Peştişani 37.614 250 490
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  729 27 CSV Plopsoru Plopsoru 37.634 52 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  730 28 CSV Polovragi Polovragi 37.613 65 500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  731 29 CSV Săcelu Săcelu 37.617 130 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  732 30 CSV Saulesti Saulesti 37.618 106 700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  733 31 CSV Schela Schela 37.620 48 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  734 32 CSV Scoarta Scoarta 37.619 144 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  735 33 CSV Slivilesti Slivilesti 37.621 64 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  736 34 CSV Stoina Stoina 37.622 250 300
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  737 35 CSV Telesti Telesti 37.623 250 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  738 36 CSV Tismana Tismana 37.624 68 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  739 37 CSV Tg.- Tg.-Cărbuneşti 37.625 250 0
             Cărbuneşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  740 38 CSV Tg.Jiu nr.2 Tg.Jiu nr. 2 37.627 120 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  741 39 Turceni Turceni 37.628; 250 0
                                                    37.629
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  742 40 CSV Tintareni Tintareni 37.631 180 1224
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  743 41 CSV Vagiulesti Vagiulesti 37.633 120 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  744 42 CSV Urdari Urdari 37.632 144 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             HARGHITA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  745 1 CSV Atid nr. Atid, nr. 453 35.044 271 4526
             453/ Harghita
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  746 2 CSV Bilbor Bilbor, Fundoaia 35.045 119 387
                               nr. 452
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  747 3 CSV Ciucsan- Ciucsângeorgiu, 35.047 314 1118
             georgiu nr. 189
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  748 4 CSV Ciumani Ciumani nr. 1380 35.048 71 2273
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  749 5 CSV Cobatesti Cobatesti nr. 136 35.049 300 2490
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  750 6 CSV Corund Corund, nr. 761 35.050 367 1612
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  751 7 CSV Cristuru Cristuru Secuiesc, 35.051 316 2522
             Secuiesc str. Harghita,
                               nr. 48
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  752 8 CSV Dârjiu Dârjiu, nr. 9 35.054 303 1215
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  753 9 CSV Danesti Mădăraş, nr. 4 35.052 403 5515
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  754 10 CSV Frumoasa Frumoasa, str. 35.056 115 393
                               Mihăileni nr.7/a
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  755 11 CSV Gheorgheni, Gheorgheni, N. 35.057 398 1004
             N. Bălcescu Bălcescu, nr. 36
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  756 12 CSV Joseni Joseni, str. 35.058 298 2950
                               Belso 1248
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  757 13 CSV Lăzarea Lăzarea, nr. 700 35.059 347 673
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  758 14 CSV Lueta Lueta, nr. 278 35.060 115 85
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  759 15 CSV Lunca de Lunca de Jos, str. 35.061 99 602
             Jos Principală nr. 613
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  760 16 CSV Lunca de Lunca de Sus, str. 35.062 100 710
             Sus Principală nr. 409
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  761 17 CSV Lupeni Lupeni, str. 35.063 283 1706
                               Principală, nr.558
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  762 18 CSV Martinis Martinis, nr. 19 35.064 250 1471
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  763 19 CSV Miercurea Miercurea Ciuc, 35.037 410 0
             Ciuc str. Progresului,
                               nr. 14/A
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  764 20 CSV Mereşti Mereşti 35.065 82 178
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  765 21 CSV Mihăileni Mihăileni, str. 35.066 321 2549
                               Principală
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  766 22 CSV Atid nr. Atid, nr. 453 35.044 271 4526
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  767 23 CSV Ocland Ocland, nr. 224 35.068 272 1127
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  768 24 CSV Odorheiu Odorheiu Secuiesc, 35.069 243 0
             Secuiesc str.Rakoczi nr.84
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  769 25 CSV Plăieşii Plăieşii de Jos, 35.070 255 2158
             de Jos str. Imper, nr.289
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  770 26 CSV Porumbeni Porumbeni Mari 35.071 82 274
             Mari
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  771 27 CSV Praid Praid, str. 35.072 341 1299
                               Tanorok nr.1100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  772 28 CSV Remetea Remetea nr. 782 35.073 337 1163
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  773 29 CSV Sacel Cristur, str. B. 35.074 308 2832
                               Nagy Antal nr. 15
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  774 30 CSV Sândominic Sândominic, nr. 35.078 300 1730
                               388
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  775 31 CSV Sânpaul Sânpaul nr. 34 35.080 79 300
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  776 32 CSV Sânsimion Sânsimion, nr. 17 35.081 250 750
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  777 33 CSV Sarmas Sarmas, str. 35.075 194 806
                               Principală nr.1114
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  778 34 CSV Siculeni Siculeni, str. 35.076 20 0
                               Principală nr.116
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  779 35 CSV Subcetate Subcetate, nr. 35.082 84 120
                               326/1/1/1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  780 36 CSV Suseni Suseni, nr. 221 35.083 170 1640
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  781 37 CSV Şimoneşti Şimoneşti nr. 250 35.077 252 2050
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  782 38 CSV Toplita Siculeni, str. 35.076 20 0
                               Principală nr.116
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  783 39 CSV Tulgheş Tulgheş, str. 35.085 292 1108
                               Centru, nr. 244
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  784 40 CSV Ulies Ulies, nr. 95 35.087 333 2145
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  785 41 CSV Vlăhiţa Vlăhiţa, str. 35.088 233 1804
                               Betlehen nr. 78
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  786 42 CSV Voslobeni Voslobeni 35.089 145 855
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  787 43 CSV Zetea Zetea nr. 1313/A 35.090 140 672
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             HUNEDOARA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  788 1 CSV Cristur Cristur, str. 37.715 234 950
                               Principală nr.366
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  789 2 CSV Brănişca Brănişca 37.716 250 1812
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  790 3 CSV Harau Harau, str. 37.717 135 600
                               Principală
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  791 4 CSV Certeju Certeju de Sus 37.718 79 464
             de Sus
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  792 5 CSV Vetel Vetel, Str. Prin- 37.719 100 255
                                cipala nr.10
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  793 6 CSV Simeria Simeria, Str. 37.720 261 1163
                                Traian, nr.1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  794 7 CSV Ilia Ilia, Str. Abato- 37.721 308 3484
                                rului, nr.4
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  795 8 CSV Dobra Dobra, Str. Raului 37.722 231 1326
                                nr.9
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  796 9 CSV Gurasada Gurasada 37.723 295,3 447
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  797 10 CSV Lăpugiu de Lăpugiu de Jos 37.724 260 1938
             Jos
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  798 11 CSV Zam Zam 37.725 139 843
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  799 12 CSV Baru Mare Baru Mare 37.727 216 938
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  800 13 CSV Pui Pui 37.728 253 1766
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  801 14 CSV Rau de Mori Rau de Mori 37.730 233,7 970,8
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  802 15 CSV Baia de Cris Baia de Cris 37.709 204 2198
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  803 16 CSV Tomeşti Tomeşti 37.714 133,9 320
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  804 17 CSV Toteşti Toteşti 37.729 266,6 1104,4
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  805 18 CSV Unirea Unirea 37.733 120,8 909
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  806 19 CSV Crişcior Crişcior 37.710 213 1200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  807 20 CSV Ribiţa Ribiţa 37.712 198,45 524,56
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  808 21 CSV Luncoiu de Luncoiu de Jos 37.711 60 1380
             Jos
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  809 22 CSV Hateg Hateg 37.726 354,1 3406,9
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  810 23 CSV Sarmizegetusa Sarmizegetusa, 37.732 352 1223
             Jos Str. Principală
                                nr. 102
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  811 24 CSV Boşorod Boşorod 37.735 154 401
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  812 25 CSV Bretea Română Bretea Română 37.736 336 907,5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  813 26 CSV Pestişu Mic Pestişu Mic 37.738 68,9 380
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  814 27 CSV Beriu Beriu 37.740 314 318
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  815 28 CSV Orăştioara Orăştioara de Sus 37.742 111 627
             de Sus
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  816 29 CSV Geoagiu CSV Geoagiu 37.744 239 1621
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  817 30 CSV Romos Romos 37.745 171 852,6
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  818 31 CSV Vata de Jos Vata de Jos 37.713 304 991
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  819 32 CSV Martinesti Martinesti 37.741 264 1536
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             IALOMIŢA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  820 1 CSV Armasesti Armasesti 34.591 140 1420
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  821 2 CSV Axintele Axintele 34.603 221 4865
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  822 3 CSV Albeşti Albeşti 34.579 189,80 480
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  823 4 CSV Borduşani Borduşani 34.599 215 2675
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  824 5 CSV Căzăneşti Căzăneşti 34.587 236,60 1260
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  825 6 CSV Ciochina Ciochina 34.590 194 875
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  826 7 CSV Cocora Cocora 34.600 233,80 2180
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  827 8 CSV Coşereni Coşereni 34.583 138 2388
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  828 9 CSV Drăgoeşti Drăgoeşti 34.598 187,60 815
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  829 10 CSV Făcăeni Făcăeni 34.592 228,40 2320
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  830 11 CSV Feteşti Feteşti 34.606 152,50 2045
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  831 12 CSV Fierbinţi Fierbinţi 34.604 157 483
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  832 13 CSV Gârbovi Gârbovi 34.586 275,70 1428
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  833 14 CSV Grindu Grindu 34.585 224,40 1138
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  834 15 CSV Grivita Grivita 34.580 442,30 1138
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  835 16 CSV Gura Gura Ialomiţei 34.596 2186 2719
             Ialomiţei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  836 17 CSV Jilavele Jilavele 34.602 354 4957
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  837 18 CSV Milosesti Milosesti 34.578 184,10 649
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  838 19 CSV Movilita Movilita 34.584 160 1651
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  839 20 CSV Perieţi Perieţi 34.577 190 3862
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  840 21 CSV Reviga Reviga 34.601 191 1086
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  841 22 CSV Sălcioara Sălcioara 34.589 219 2600
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  842 23 CSV Săveni Săveni 34.597 263 2056
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  843 24 CSV Scânteia Scânteia 34.594 157,80 1994,8
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  844 25 CSV Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe 34.588 200,80 883,2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  845 26 CSV Suditi Suditi 34.595 89,60 1368,6
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  846 27 CSV Sinesti Sinesti 34.605 134 925
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  847 28 CSV Slobozia Slobozia 34.576 127 925
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  848 29 CSV Ţăndărei Ţăndărei 34.593 390 5249
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  849 30 CSV Urziceni Urziceni 34.581 257,60 3467
             Jos
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             IASI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  850 1 Andrieşeni com. Andrieşeni 38.742 200 3600
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  851 2 Bârnova com. Bârnova 38.745 150 2796
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  852 3 Bivolari com. Bivolari 38.743 238 2320
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  853 4 Bosia loc. Ungheni, 38.744 280 40020
                                com. Bosia
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  854 5 Butea com. Butea 38.746 248 1700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  855 6 Ciortesti loc. Coropceni, 38.747 140 4800
                                com. Ciortesti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  856 7 Ciurea com. Ciurea 38.748 220 7000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  857 8 Comarna loc. Osoi, com. 38.749 380 2560
                                Comarna
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  858 9 Costuleni com. Costuleni 38.750 201 2271
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  859 10 Cotnari com. Cotnari 38.751 192 3584
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  860 11 Cozmesti Husi com. Cozmesti 38.752 240 1106
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  861 12 Cristeşti com. Cristeşti 38.753 320 4941
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  862 13 Dagâţa com. Dagâţa 38.754 276 3510
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  863 14 Erbiceni com. Erbiceni 38.755 152 3652
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  864 15 Focuri com. Focuri 38.756 320 988
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  865 16 Golaesti com. Golaesti 38.757 80 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  866 17 Gorban com. Gorban 38.758 249 2760
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  867 18 Grajduri com. Grajduri 38.759 80 2200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  868 19 Gropnita loc. Bulbucani, 38.760 260 9175
                                Gropnita
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  869 20 Horleşti com. Horleşti 38.761 172 916
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  870 21 Ipatele com. Ipatele 38.762 191 1564
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  871 22 Lespezi com. Lespezi 38.763 271 8422
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  872 23 Lungani com. Lungani 38.764 274 8920
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  873 24 Madirjac com. Madirjac 38.765 80 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  874 25 Mirceşti com. Mirceşti 38.766 265 840
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  875 26 Mirosloveşti com. Mirosloveşti 38.767 382 749
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  876 27 Mogoşeşti Siret Mogoşeşti Siret 38.768 160 1800
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  877 28 Movileni com. Movileni 38.769 461 1934
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  878 29 Municipiul Iasi Iasi, Aurel Vlaicu 38.796 150 800
             nr. 1 nr. 86
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  879 30 Oteleni com. Oteleni 38.770 84 500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  880 31 Paşcani Paşcani, str. 38.775 135 4160
                                Morilor nr. 8
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  881 32 Plugari Plugari, 38.771 152 3500
                                com. Plugari
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  882 33 Podu Iloaiei Podu Iloaiei, str. 38.772 192 975
                                Nationala nr. 100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  883 34 Popeşti com. Popeşti 38.773 160 2821
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  884 35 Probota com. Probota 38.774 150 3200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  885 36 Răducăneni com. Răducăneni 38.778 153 4356
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  886 37 Rediu loc. Valea Lupului, 38.777 180 3050
                                com. Rediu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  887 38 Româneşti com. Româneşti 38.779 180 1100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  888 39 Ruginoasa com. Ruginoasa 38.780 275 1450
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  889 40 Scinteia com. Scânteia 38.782 244 1046
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  890 41 Scobinti com. Scobinti 38.797 120 3880
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  891 42 Strunga com. Strunga 38.783 144 2500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  892 43 Şcheia com. Şcheia 38.784 160 2250
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  893 44 Şipote com. Şipote 38.785 223 3403
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  894 45 Tg. Frumos Tg. Frumos, Str. 38.793 120 1780
                                Petru Rares nr. 33
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  895 46 Todireşti com. Todireşti 38.786 160 1170
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  896 47 Trifeşti com. Trifeşti 38.787 198 1120
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  897 48 Tibana com. Tibana 38.788 151 2752
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  898 49 Ţibăneşti com. Ţibăneşti 38.789 144 943
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  899 50 Vinatori Paşcani Vinatori Paşcani, 104.517 227 2793
                                com. Vinatori
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  900 51 Victoria com. Victoria 38.790 151 1834
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  901 52 Vlădeni com. Vlădeni 38.791 175 6400
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             MARAMUREŞ
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  902 1 CSV Ardusat Ardusat nr. 110 27.677 596 1304
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  903 2 CSV Ariniş Ariniş nr. 38 27.678 413 1910
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  904 3 CSV Asuaju de Sus Asuaju de Sus 27.679 60 130
                                nr. 130
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  905 4 CSV Baita de sub Baita de sub codru 27.683 247 958
                 codru nr. 29
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  906 5 CSV Băseşti Băseşti nr. 35 27.684 719 781
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  907 6 CSV Bicaz Bicaz nr. 130 27.685 83 1952
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  908 7 CSV Bistra Bistra nr. 280 27.686 72 63
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  909 8 CSV Barsana Barsana nr. 17 27.687 197 1028
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  910 9 CSV Bocicoiu Bocicoiu Mare 27.688 49 1800
                 Mare nr. 30
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  911 10 CSV Borsa Borsa nr. 285 27.689 336 824
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  912 11 CSV Bogdan Vodă Bogdan Vodă nr. 12 27.690 181 643
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  913 12 CSV Boiu Mare Boiu Mare nr. 304 27.692 87 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  914 13 CSV Botiza Botiza nr. 19 27.693 240 143
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  915 14 CSV Câmpulung la Câmpulung la Tisa 27.698 144 2064
             Tisa nr. 13
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  916 15 CSV Cicârlău Cicârlău nr. 87 27.699 142 2724
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  917 16 CSV Cerneşti Cerneşti nr. 24 27.700 200 1613
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  918 17 CSV Copalnic Copalnic Mănăştur 27.702 215 1720
             Mănăştur
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  919 18 CSV Coroieni Coroieni nr. 379 27.703 75 2725
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  920 19 CSV Cupşeni Cupşeni nr. 132 27.704 230 998
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  921 20 CSV Dumbrăviţa Dumbrăviţa nr. 136 27.706 247 2565
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  922 21 CSV Dumbrava Dumbrava nr. 89 27.707 90 160
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  923 22 CSV Dragomireşti Dragomireşti 27.708 268 838
                                nr. 14
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  924 23 CSV Farcasa Farcasa nr. 209 27.709 184 351
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  925 24 CSV Făureşti Făureşti nr. 27 27.710 146 6600
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  926 25 CSV Grosi Grosi nr. 729 27.712 400 1027
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  927 26 CSV Lapus Lapus nr. 37 27.713 244 4086
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  928 27 CSV Leordina Leordina nr. 272 27.714 180 353
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  929 28 CSV Hideaga Hideaga nr. 201 27.715 112 5000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  930 29 CSV Miresu Mare Miresu Mare nr. 29 27.717 1522 414
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  931 30 CSV Moisei Moisei nr. 723 27.718; 317 783
                                                    27.719
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  932 31 CSV Oarta de Jos Oarta de Jos 27.720 248 2672
                                nr. 16
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  933 32 CSV Ocna Şugatag Ocna Şugatag 27.721; 220 9005
                                nr. 33 27.722
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  934 33 CSV Petrova Petrova nr. 136 27.723 127 155
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  935 34 CSV Poienile de Poienile de sub 27.724 153 292
             sub Munte Munte nr. 179
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  936 35 CSV Recea Recea nr. 5 27.725 160 410
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  937 36 CSV Remetea Remetea Chioarului 27.726 138 2570
             Chioarului nr. 117
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  938 37 CSV Rogoz Rogoz nr. 34 27.727 153 2655
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  939 38 CSV Rozavlea Rozavlea nr. 51 27.728 181 779
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  940 39 CSV Săcălăşeni Săcălăşeni nr. 39 27.729 71 268
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  941 40 CSV Salsig Salsig nr. 11 27.730 170 2110
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  942 41 CSV Săpânţa Săpânţa nr. 141 27.731 320 2080
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  943 42 CSV Sacel Sacel nr. 155 27.732 118 232
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  944 43 CSV Săliştea de Săliştea de sus 27.733 160 0
             sus nr. 145
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  945 44 CSV Sisesti Sisesti nr. 167 27.735 105 5895
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  946 45 CSV Şomcuta Mare Şomcuta Mare 27.736 320 4870
                                nr. 41
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  947 46 CSV Suciu de sus Suciu de sus 27.737 177 153
                                nr. 178
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  948 47 CSV Stramtura Stramtura nr. 163 27.738 202 1599
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  949 48 CSV Tăuţii Tăuţii Măgherăuş 27.739 135 1250
             Măgherăuş nr. 85
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  950 49 CSV Targu Lapus Targu Lapus, Liviu 27.740 598 652
                                Rebreanu nr. 5/6
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  951 50 CSV Ulmeni Ulmeni, Slacamilor 27.741 226 140
                                nr. 12
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  952 51 CSV Valea Valea Chioarului 27.743 184 140
             Chioarului nr. 68
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  953 52 CSV Vima Mica Vima Mica nr. 78 27.745 72 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  954 53 CSV Viseu de jos Viseu de jos 27.746 162 0
                                nr. 305
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  955 54 CSV Viseu de sus Viseu de sus, 27.747 380 5000
                                Bogdan Vodă nr. 81
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             MEHEDINŢI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  956 1 CSV BAIA DE Loc. Baia de 39.750 153 1202
             ARAMA Arama
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  957 2 BALA Loc. Bala 39.752 124 380
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  958 3 BALTA Balta 39.753 100 50
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  959 4 ISVERNA Izverna 39.754 98 377
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  960 5 BILVANESTI Loc. Bilvanesti- 39.762 90 762
                                Godeanu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  961 6 BALACITA Loc. Balacita 39.761 210 1048
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  962 7 BICLES Loc. Bicles 39.755 210 901
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  963 8 CIREŞU Loc. Cireşu Podeni 39.765 165 1188
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  964 9 BROŞTENI Loc. Broşteni 39.757 60 380
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  965 10 BURILA MARE Loc. Burila Mare 39.758 153 1813
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  966 11 BUTOIESTI Loc. Butoiesti 39.760 117 203
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  967 12 STREHAIA + anexe Loc. Strehaia 39.786 132 760
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  968 13 GRECI Loc. Greci 39.722 67 933
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  969 14 CĂZĂNEŞTI Loc. Căzăneşti 39.763 133 1313
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  970 15 DEVESEL Loc. Desevel 39.767 157 808
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  971 16 FLOREŞTI Loc. Floreşti 39.769 60 704
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  972 17 SOVARNA Loc. Sovarna 39.787 76 44
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  973 18 GIRLA MARE Loc. Girla Mare 39.773 154 120
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  974 19 GOGOSU Loc. Gogosu 39.770 178 401
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  975 20 GRUIA Loc. Gruia 39.771 207 1782
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  976 21 HINOVA Loc. Hinova 39.768 40 1016
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  977 22 DUMBRAVA Loc. Dumbrava 39.756 190 870
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  978 23 JIANA Loc. Jiana Mare 39.774 63 240
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  979 24 POROINA MARE Loc. Poroina Mare 39.780 208 700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  980 25 MALOVAT Loc. Malovat 39.775 105 1520
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  981 26 OPRISOR Loc. Oprisor 39.777 144 1863
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  982 27 ROGOVA Loc. Rogova 39.782 153 1882
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  983 28 SALCIA Loc. Salcia 39.784 92 207
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  984 29 SCHELA Schela 39.785 98 131
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  985 30 PĂTULELE Loc. Pătulele 39.779 140 563
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  986 31 VINJU MARE Loc. Vinju Mare 39.788 207 4733
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             MURES
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  987 1 Acatari nr. 98 Acatari nr. 98 36.878 337 1196
                                                    36.879
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  988 2 Apold nr. 55 Apold nr. 55 36.880 156 2345
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  989 3 Bahnea Bahnea 36.881 488 5744
                                                    36.882
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  990 4 Băgaciu Băgaciu 36.885 185 1832
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  991 5 Bălăuşeri nr. 106 Bălăuşeri nr. 106 36.886 255 2902
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  992 6 Bichiş nr. 172 Bichiş nr. 172 36.889 217 1283
                                                    36.890
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  993 7 Bogata nr. 380 Bogata nr. 380 36.887 356 5000
                                                    36.888
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  994 8 Brincovenesti Brincovenesti 36.891 171 1627
             nr. 155 nr. 155 36.892
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  995 9 Chetani Chetani 36.897 403 1066
                                                    36.898
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  996 10 Chiheru de Jos Chiheru de Jos 36.895 97 1170
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  997 11 Coroisanmartin Coroisanmartin 36.896 140 1160
             nr. 266 nr. 266
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  998 12 Dumbrăvioara Dumbrăvioara 36.903 227 1894
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  999 13 Eremitu nr. 215 Eremitu nr. 215 36.900 340 1099
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1000 14 Faragau Faragau nr. 215 36.904 206 2094
                                                    36.905
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1001 15 Fântânele Fântânele 36.901 133 550
                                                    36.902
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1002 16 Galesti Galesti 36.906 143 997
                                                    36.907
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1003 17 Găneşti Găneşti 36.908 174 998
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1004 18 Ghindari Ghindari 36.915 160 965
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1005 19 Glodeni Glodeni 36.909 267 1733
                                                    36.910
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1006 20 Gorneşti Gorneşti 36.911 324 1546
                                                    36.912
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1007 21 Gurghiu Gurghiu 36.913 440 960
                                                    36.914
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1008 22 Hodac Hodac 36.916 200 4993
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1009 23 Iclănzel Iclănzel 36.917 255 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1010 24 Livezeni Livezeni 36.918 132 1114
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1011 25 Lunca Lunca 36.921 92 0
                                                    36.922
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1012 26 Lunca Bradului Lunca Bradului 36.919 177 863
                                                    36.920
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1013 27 Măgherani Măgherani 36.923 334 800
                                                    36.924
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1014 28 Miercurea Miercurea 36.925 298 2202
             Nirajului, Nirajului, 36.926
             Garii 34 Garii 34
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1015 29 Neaua Neaua 36.929 100 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1016 30 Ogra nr. 213 Ogra nr. 213 36.928 189 2881
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1017 31 Papiu Ilarian Papiu Ilarian 36.930 29 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1018 32 Panet Panet 36.931 82 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1019 33 Păsăreni Păsăreni 36.932 124 651
                                                    36.933
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1020 34 Pogăceaua Pogăceaua 36.934 190 1810
                                                    36.935
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1021 35 Raciu Raciu 36.936 146 554
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1022 36 Saschiz Saschiz 36.937 84 1266
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1023 37 Sărmaşu Sărmaşu 36.938 186 1214
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1024 38 Sângeorgiu Sângeorgiu 36.940 216 2604
             de Pădure de Pădure
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1025 39 Singer Singer 36.941 202 1178
                                                    36.942
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1026 40 Sinpaul Sinpaul 36.943 212 1408
                                                    36.944
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1027 41 Simpetru Simpetru 36.945 187 2853
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1028 42 Suplac, Suplac, 36.946 32 200
             Idrifaia nr. 114 Idrifaia nr. 114
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1029 43 Şăulia Şăulia 36.947 137 2423
                                                    36.948
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1030 44 Ungheni Ungheni 36.949 150 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1031 45 Valea Larga Valea Larga 36.950 131 1319
                                                    36.951
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1032 46 Vatava Vatava 36.952 372 1328
                                                    36.953
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1033 47 Viisoara Viisoara 36.956 136 0
                                                    36.957
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1034 48 Vărgata Vărgata 36.954 200 4800
                                                    36.955
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1035 49 Vinatori Vinatori 36.958 159 654
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1036 50 Voivodeni Voivodeni 36.959 220 939
                                                    36.960
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1037 51 Zau de Câmpie Zau de Câmpie 36.961 331 2709
                                                    36.962
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             NEAMT
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1038 1 BĂLŢĂTEŞTI BĂLŢĂTEŞTI, 26.177 143 1762
                                LOC. BĂLŢĂTEŞTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1039 2 BARA BARA, LOC. BARA 26.173 209 2241
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1040 3 BARGAOANI BARGAOANI, LOC. 26.172 72 928
                                BARGAOANI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1041 4 BICAZ BICAZ 26.197 69 288
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1042 5 BICAZ ARDEAL BICAZ ARDEAL, LOC. 26.198 120 380
                                BICAZ ARDEAL
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1043 6 BODESTI BODESTI, 26.191 233 2232
                                LOC. BODESTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1044 7 BORCA BORCA, LOC. BORCA 26.199 291 282
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1045 8 BORLEŞTI BORLEŞTI, LOC. 26.203 156 722
                                BORLEŞTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1046 9 CRĂCĂOANI CRĂCĂOANI, LOC. 26.207 400 798
                                CRĂCĂOANI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1047 10 DOBRENI DOBRENI 26.210 54 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1048 11 DRAGOMIREŞTI DRAGOMIREŞTI, LOC. 26.178 227,59 1400
                                Vad, Com.
                                DRAGOMIREŞTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1049 12 DULCESTI DULCESTI, LOC. 26.187 85 965
                                DULCESTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1050 13 DUMBRAVA ROSIE DUMBRAVA ROSIE 26.204 197 173
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1051 14 FĂUREI FĂUREI, LOC. 26.183 321 10099
                                FĂUREI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1052 15 GÂRCINA GÂRCINA, LOC. 26.175 117 196
                                GÂRCINA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1053 16 GHERAIESTI GHERAIESTI, LOC. 26.181 181 1038
                                GHERAIESTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1054 17 GIROV GIROV, LOC. GIROV 26.193 226 1573
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1055 18 HANGU HANGU, LOC. HANGU 26.201 70 260
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1056 19 HORIA HORIA 26.209 409 648
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1057 20 ICUSESTI ICUSESTI, LOC. 26.171 170 952
                                ICUSESTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1058 21 ION CREANGA ION CREANGA, LOC. 26.180 219 1351
                                ION CREANGA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1059 22 MĂRGINENI MĂRGINENI, LOC. 26.206 400 798
                                MĂRGINENI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1060 23 ONICENI ONICENI, LOC. 26.185 210 1940
                                ONICENI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1061 24 PETRICANI PETRICANI, LOC. 26.211 135 609
                                PETRICANI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1062 25 PIATRA NEAMT PIATRA NEAMT, STR. 26.174 320 730
                                M. Viteazu nr. 34
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1063 26 PODOLENI PODOLENI, LOC. 26.190 340 3510
                                PODOLENI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1064 27 RĂUCEŞTI RĂUCEŞTI, LOC. 26.194 161 -
                                RĂUCEŞTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1065 28 ROMAN ROMAN, STR. 26.184 256 3853
                                BANATULUI NR. 2,
                                LOC. ROMAN
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1066 29 ROMÂNI ROMÂNI, LOC. 26.186 218 1601
                                ROMÂNI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1067 30 ROZNOV ROZNOV, LOC. 26.200 201 799
                                ROZNOV
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1068 31 SĂBĂOANI SĂBĂOANI, LOC. 26.208 400 798
                                SĂBĂOANI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1069 32 SECUIENI SECUIENI, LOC. 26.188 167 2733
                                SECUIENI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1070 33 STANITA STANITA, LOC. 26.189 204 762
                                STANITA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1071 34 TĂMĂŞENI TĂMĂŞENI 26.182 201 1599
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1072 35 TIBUCANI TIBUCANI, LOC. 26.205 176 790
                                TIBUCANI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1073 36 TIRGU NEAMT TIRGU NEAMT, ALEEA 26.196 499 300
                                ETERNITĂŢII, LOC.
                                TG. NEAMT
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1074 37 TRIFEŞTI TRIFEŞTI, LOC. 26.202 185 868
                                TRIFEŞTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1075 38 URECHENI URECHENI, LOC. 26.195 120 80
                                URECHENI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1076 39 VIISOARA VIISOARA, LOC. 26.176 110 900
                                VADURI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             OLT
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1077 1 Izbiceni Izbiceni 35.948 237,85 1354,95
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1078 2 Corabia Corabia 35.949 212,65 1204
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1079 3 Ianca Ianca 35.950 219 299
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1080 4 Obârşia Obârşia 35.952 126,07 826,93
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1081 5 Vadastrita Vadastrita 35.953 152,88 1895,25
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1082 6 Visina Visina 35.954 215,25 1895,25
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1083 7 Brastavatu Brastavatu 35.951 493,31 788,69
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1084 8 Babiciu Babiciu 35.955 300,71 1890
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1085 9 Vladila Vladila 35.957 268,08 2583,92
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1086 10 Radomiresti Radomiresti 35.958 165,6 44154,40
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1087 11 Caracal I Caracal I 35.999 407,87 1478,38
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1088 12 Dobrosloveni Dobrosloveni 35.960 120 4523
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1089 13 Sprancenata Sprancenata 35.961 130,91 2073,52
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1090 14 Stoicăneşti Stoicăneşti 35.962 214,76 971,74
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1091 15 Drăgăneşti Drăgăneşti 35.963 187,68 1252,32
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1092 16 Maruntei Maruntei 35.964 127,8 1120,95
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1093 17 Izvoarele Izvoarele 35.965 98,05 4444,95
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1094 18 Vâlcele Vâlcele 35.968 95,64 1523,95
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1095 19 Valea Mare Valea Mare 35.969 101,25 1105,65
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1096 20 Brebeni Brebeni 35.970 114,92 802,93
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1097 21 Slatina Slatina 35.971 273,42 3398,02
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1098 22 Piatra Olt Piatra Olt 35.974 599 5970
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1099 23 Bals Bals 35.975 375,12 2162,78
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1100 24 Inacu Jianu Iancu Jianu 35.978 222 1467
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1101 25 Bobicesti Bobicesti 35.980 333 5124
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1102 26 Vulpeni Vulpeni 35.982 189,75 1968
                                                    35.981
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1103 27 Voineasa Voineasa 35.984 223 1448
                                                    35.983
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1104 28 Grădinari Grădinari 35.985 160,2 3842,93
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1105 29 Curtisoara Curtisoara 35.986 91,77 384,01
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1106 30 Mărgineni- Mărgineni- 35.988 129,57 1798,43
             Scorniceşti Scorniceşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1107 31 Optaşi Optaşi 35.989 217,29 1148,71
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1108 32 Potcoava Potcoava 35.990 213,75 3242,25
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1109 33 Spineni Spineni 35.991 147,5 4502,8
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1110 34 Dobroteasa Dobroteasa 35.992 136,1 820,9
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1111 35 Vitomiresti Vitomiresti 35.993 178,5 1245,35
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1112 36 Topana Topana 35.995 171 261
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1113 37 Verguleasa Verguleasa 35.996 198 5277
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1114 38 Corbu Corbu 35.967 148,76 1634,24
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1115 39 Poboru Poboru 35.994 120 418
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1116 40 Cezieni Cezieni 35.959 201,53 2496,47
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1117 41 Milcov Milcov 35.972 110 688
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             PRAHOVA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1118 1 Apostolache Apostolache 26.514 90 344
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1119 2 Baba Ana Baba Ana 26.516 33 437
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1120 3 Bărcăneşti Bărcăneşti 26.517 146 1454
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1121 4 Berceni Berceni 26.520 72,1 2428
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1122 5 Brebu Brebu 26.522 84 804
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1123 6 Boldeşti Boldeşti 26.523 109 1101
             Grădiştea Grădiştea
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1124 7 Boldeşti Scaieni Boldeşti Scaieni 26.524 103 877
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1125 8 Brazi Brazi 26.525 24 1176
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1126 9 Manesti Manesti 26.527 109 1477
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1127 10 Cosmonele Cosmonele 26.528 40 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1128 11 Ceraşu Ceraşu 26.529 83 145
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1129 12 Ceptura Ceptura 26.530 127 950
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1130 13 Călineşti Călineşti 26.531 70 483
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1131 14 Campina Campina 26.532 120 480
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1132 15 Colceag Colceag 26.533 163 1537
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1133 16 Ciorani Ciorani 26.534 129 1227
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1134 17 Comarnic Comarnic 26.536 67,3 25,2
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1135 18 Dumbrava Dumbrava 26.538 210 1197
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1136 19 Drăgăneşti Drăgăneşti 26.539 214 759
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1137 20 Filipeşti Targ Filipeşti Targ 26.541 86 1072
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1138 21 Fulga Fulga 26.542 132 392
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1139 22 Gornet Cricov Gornet Cricov 26.544 74,73 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1140 23 Gorgota Gorgota 26.545 146 667
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1141 24 Gura Vitioarei Gura Vitioarei 26.546 98,75 794,25
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1142 25 Gura Vadului Gura Vadului 26.547 81 831
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1143 26 Gherghiţa Gherghiţa 26.548 80 320
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1144 27 Măgurele Măgurele 26.551 138 160
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1145 28 Posesti Posesti 26.553 178 682
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1146 29 Poienarii Burchi Poienarii Burchi 26.555 50 790
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1147 30 Surani Surani 26.558 97 923
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1148 31 Sotriile Sotriile 26.559 268 872
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1149 32 Sângeru Sângeru 26.560 72,5 239,5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1150 33 Telega Telega 26.561 93 470
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1151 34 Vadu Sapat Vadu Sapat 26.562 117 5023
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1152 35 Vâlcăneşti Vâlcăneşti 26.567 18 222
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1153 36 Valea Doftanei- Valea Doftanei- 26.568 107 54
             Tesila Tesila
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1154 37 Valea Doftanei- Valea Doftanei- 26.569 167 266
             Treisteni Treisteni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1155 38 Ploieşti Ploieşti- Str. 26.572 335 596
                                Corlatesti nr. 11
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             SATU MARE
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1156 1 Acas Str. Principală 38.374 216 2215
             Tesila nr. 134
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1157 2 Ardud Str. Stefan cel 38.376 143 1486
             Tesila Mare nr. 45
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1158 3 Batarci Str. Ulita Satului 38.377 232 1484
                                nr. 510
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1159 4 Beltiug Str. Principală 38.378 320 740
                                nr. 96
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1160 5 Bixad Str. Principală 38.379 243 2195
                                nr. 518
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1161 6 Bogdand Str. Principală 38.380 287 1929
                                nr. 177
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1162 7 Botiz Str. Teilor 38.381 55 1419
                                nr. 127
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1163 8 Carei Str. Culturii 38.382 60 447
                                nr. 21
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1164 9 Călineşti-Oas Str. Principală 38.383 225 2649
                                nr. 1/A
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1165 10 Cauas Str. Principală 38.384 174 1426
                                nr. 1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1166 11 Cehalut Str. Principală 38.385 325 385
                                nr. 168
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1167 12 Craidorolt Str. Principală 38.386 188 406
                                nr. 19
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1168 13 Crucisor Str. Principală 38.387 348 842
                                nr. 155
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1169 14 Culciu Str. Principală 38.388 90 2210
                                nr. 134
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1170 15 Doba Str. Principală 38.389 256 2134
             Tesila nr. 236
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1171 16 Gherta Str. Principală 38.390 63 187
                                nr. 650
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1172 17 Hodod Str. Principală 38.392 113 1687
                                nr. 155
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1173 18 Homorod Str. Principală 38.393 163 1837
                                nr. 197
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1174 19 Livada I, II Str. Satu Mare 38.394 370 712
                                nr. 53
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1175 20 Micula Str. Principală 38.395 330 3311
                                nr. 107
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1176 21 Moftin Str. Moftinului 38.396 345 1079
                                nr. 103
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1177 22 Negreşti Oas Str. 1 iunie 38.397 106 201
                                nr. 27
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1178 23 Orasu Nou Str. Satu Mare 38.399 65 2135
                                nr. 43
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1179 24 Paulesti Str. Principală 38.400 201 1021
                                nr. 132
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1180 25 Petreşti Str. Petru Holhaz 38.401 80 1137
                                nr. 426
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1181 26 Pir Str. Tasnadului 38.403 362 758
                                nr. 561
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1182 27 Piscolt Str. Principală 38.402 141 876
                                nr. 56
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1183 28 Santau Str. Chereusa 38.405 183 717
                                nr. 425/A
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1184 29 Satu Mare Str. Toamnei 38.406 72 27
                                nr. 34
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1185 30 Socond Str. Principală 38.407 66 484
                                nr. 113
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1186 31 Supur Str. Morii nr. 103 38.408 408 972
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1187 32 Tarna Mare Str. Principală 38.409 149 851
                                nr. 205
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1188 33 Terebesti Str. Principală 38.411 576 632
                                nr. 218/A
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1189 34 Tiream Str. Garii nr. 126 38.412 120 588
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1190 35 Turt Str. Calinete 38.413 267 1233
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1191 36 Turulung Str. Abatorului 38.414 60 830
                                nr. 486
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1192 37 Valea Vinului Str. Principală 38.415 48 603
                                nr. 216
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1193 38 Viile Satu Mare Str. Plopilor 38.416 52 548
                                nr. 21
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1194 39 Policlinica Str. Toamnei 38.417 300 46
             Veterinară nr. 37
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             SALAJ
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1195 1 CSV ALMAS ALMAS Nr. 304 36.158 180 1452
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1196 2 CSV BALAN BALAN Nr. 77 36.160 50 249
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1197 3 CSV BOBOTA BOBOTA NR. 53 36.162 97 2300
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1198 4 CSV BOCSA BOCSA 384 36.164 152,9 1075
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1199 5 CSV BUCIUMI BUCIUMI NR. 333 36.166 146,7 3408
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1200 6 CSV CIZER CIZER Nr. 843 36.169 144 1207
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1201 7 CSV COSEI COSEI Nr. 63 36.171 144 1938
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1202 8 CSV CRISENI CRISENI Nr. 352 36.173 161,5 840
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1195 1 CSV ALMAS ALMAS Nr. 304 36.158 180 1452
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1196 2 CSV BALAN BALAN Nr. 77 36.160 50 249
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1197 3 CSV BOBOTA BOBOTA NR. 53 36.162 97 2300
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1198 4 CSV BOCSA BOCSA 384 36.164 152,9 1075
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1199 5 CSV BUCIUMI BUCIUM NR. 333 36.166 146,7 3408
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1200 6 CSV CIZER CIZER Nr. 843 36.169 144 1207
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1201 7 CSV COSEI COSEI Nr. 63 36.171 144 1938
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1202 8 CSV CRISENI CRISENI Nr. 352 36.173 161,5 840
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1203 9 CSV CUZAPLAC CUZAPLAC Nr. 15 36.175 76 1364
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1204 10 CSV DOBRIN DOBRIN Nr. 5 36.176 125,2 2000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1205 11 CSV DRAGU DRAGU Nr. 39 36.178 162 625
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1206 12 CSV FILDU C FILDU Nr. 18/D 36.179 80,75 486
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1207 13 CSV GÂLGĂU GÂLGĂU Nr. 128 36.180 204,25 1353
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1208 14 CSV GÂRBOU GÂRBOU Nr. 270/A 36.182 144 972
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1209 15 CSV HERECLEAN HERECLEAN 36.184 143,4 1200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1210 16 CSV ILEANDA ILEANDA Nr. 199 36.186 176 724
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1211 17 CSV JIBOU JIBOU 36.188 199,6 0
                                                    36.189
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1212 18 CSV LETCA LETCA Nr. 138 36.190 152,9 1200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1213 19 CSV MESESENI MESESENI Nr. 27/A 36.192 76 276
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1214 20 CSV NAPRADEA NAPRADEA 36.193 154,6 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1215 21 CSV NUŞFALĂU NUŞFALĂU Nr. 280 36.195 258 2566
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1216 22 CSV PLOPIŞ PLOPIŞ Nr. 79 36.197 184,73 1114
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1217 23 CSV ROMÂNAŞI ROMÂNAŞI Nr. 299 36.199 184,9 944
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1218 24 CSV RUS RUS - Simisna 36.200 156,5 779,5
                                nr. 40/a
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1219 25 CSV SĂLĂŢIG SĂLĂŢIG Nr. 52 36.202 136 840
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1220 26 CSV SÂNMIHAIU SÂNMIHAIU 36.205 50,3 100
             ALMASULUI ALMASULUI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1221 27 CSV SOMES SOMES ODORHEI 36.206 152 1018
                                Nr. 201
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1222 28 CSV SURDUC SURDUC Nr. 314 36.208 70 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1223 29 CSV ŞIMLEUL ŞIMLEUL 36.209 279 1159,21
             SILVANIEI(clădire SILVANIEI Str. 36.210
             dispensar + anexe Nicolae Bălcescu
                                Nr. 13
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1224 30 CSV VALCAU VALCAU NR. 262 36.211 279 1800
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1225 31 CSV ZALAU I ZALAU, STR. 30 36.212 293 0
                                DECEMBRIE
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1226 32 CSV ZALAU II ORTELEC NR. 2 36.214 76 317,9
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1227 33 CSV PERICEI PERICEI NR. 697 36.196 180 755
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             SIBIU
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1228 1 CSV Sibiu 1 Sibiu, Str. Drumul 39.141 120 120
                                Ocnei nr. 1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1229 2 Agnita Agnita, Str. Mihai 39.144 234 2424
                                Viteazul nr. 1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1230 3 Ocna Sibiului Ocna Sibiului Str. 39.145 251 753
                                de Mijloc nr. 9
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             SUCEAVA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1231 1 Arbore Arbore, 34.829 246 869
                                com. Arbore
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1232 2 Badeuti Badeuti, com. 34.830 230 900
                                Milişăuţi
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1233 3 Boroaia Boroaia, com. 34.831 300 964
                                Boroaia
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1234 4 Bosanci Bosanci, com. 34.832 232 1206
                                Bosanci
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1235 5 Botosana Botosana, com. 34.833 246 912
                                Botosana
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1236 6 Cacica Cacica, com. 34.834 300 301
                                Cacica
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1237 7 Calafindesti Calafindesti, com. 34.835 370 2040
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1238 8 Casvana Casvana, com. 34.836 300 554
                                Casvana
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1239 9 Ciprian Ciprian 34.837 300 2648
             Porumbescu Porumbescu, com.
                                Ciprian Porumbescu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1240 10 Cornu Luncii Cornu Luncii, com. 34.838 300 795
                                com. Cornu Luncii
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1241 11 Dărmăneşti Dărmăneşti, com. 34.839 234 1850
                                Dărmăneşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1242 12 Dolhasca Dolhasca, com. 34.840 222 1069
                                Dolhasca
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1243 13 Dolheşti Dolheşti, com. 34.841 150 1574
                                Dolheşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1244 14 Dorna Candreni Dorna Candreni, 34.842 200 1075
                                com. Dorna Candreni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1245 15 Dorneşti Dorneşti, com. 34.843 300 665
                                Dorneşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1246 16 Drăguşeni Drăguşeni, com. 34.844 246 1194
                                Drăguşeni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1247 17 Fălticeni Fălticeni, Str. 34.845 300 1290
                                Teilor nr. 2,
                                mun. Fălticeni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1248 18 Forăşti Forăşti, com. 34.846 300 222
                                Forăşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1249 19 Galanesti Galanesti, com. 34.847 128 691
                                Galanesti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1250 20 Grămeşti Grămeşti, com. 34.848 255 1075
                                Grămeşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1251 21 Granicesti Granicesti, com. 34.849 200 150
                                Granicesti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1252 22 Horodniceni Horodniceni, com. 34.850 300 756
                                Horodniceni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1253 23 Horodnic Horodnic, com. 34.851 247 2203
                                Horodnic
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1254 24 Păltinoasa Păltinoasa, com. 34.852 300 796
                                Păltinoasa
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1255 25 Pirtestii de Pirtestii de Jos, 34.853 247 1250
             Jos com. Pirtestii de
                                Jos
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1256 26 Preutesti Preutesti, com. 34.854 240 1160
                                Preutesti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1257 27 Radaseni Radaseni, com. 34.855 100 -
                                Radaseni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1258 28 Şcheia Şcheia, com. 34.856 300 414
                                Şcheia
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1259 29 Stroiesti Stroiesti, com. 34.857 219 1023
                                Stroiesti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1260 30 Saru Dornei Saru Dornei, com. 34.859 234 1014
                                Saru Dornei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1261 31 Todireşti Todireşti, com. 34.860 247 1467
                                Todireşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1262 32 Vadu Moldovei Vadu Moldovei, 34.861 219 1854
                                com. Vadu Moldovei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1263 33 Vatra Dornei Vatra Dornei, Str. 34.862 200 918
                                Chiliei Nr. 7,
                                mun. Vatra Dornei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1264 34 Vereşti Vereşti, com. 34.863 300 1291
                                Vereşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1265 35 Vicovul de Sus Vicovul de Sus, 34.864 200 925
                                com. Vicovul de Sus
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1266 36 Volovat Volovat, com. 34.865 300 1392
                                Volovat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1267 37 Zamostea Zamostea, com. 34.866 220 1294
                                Zamostea
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1268 38 Zvoristea Zvoristea, com. 34.867 220 835
                                Zvoristea
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1269 39 Moldoviţa Moldoviţa, com. 145.152 144 1910
                                Moldoviţa
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             TELEORMAN
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1270 1 Alexandria Alexandria, Str. 39.295 120 300
                                Libertăţii nr. 101
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1271 2 Babaita com. Babaita 39.334 80 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1272 3 Bogdana com. Bogdana 39.302 207 5900
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1273 4 Botoroaga com. Botoroaga 39.328 37,8 1900
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1274 5 Bragadiru com. Bragadiru 39.320 220 700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1275 6 Buzescu com. Buzescu 39.299 95,55 800
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1276 7 Blejesti Blejesti 39.326 80 1400
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1277 8 Călineşti com. Călineşti 39.298 154 3900
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1278 9 Calmatuiu de jos com. Calmatuiu 39.345 80 1000
                                de jos
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1279 10 Conteşti com. Conteşti 39.322 68,7 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1280 11 Crangeni com. Crangeni 39.308 87 1700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1281 12 Crangu com. Crangu 39.314 150 3000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1282 13 Dobroteşti com. Dobroteşti 39.309 197 1500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1283 14 Drăgăneşti Vlaşca com. Drăgăneşti 39.325 145,90 5400
                                Vlaşca
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1284 15 Dracsenei com. Dracsenei 39.306 95 4800
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1285 16 Furculesti com. Furculesti 39.297 100 1200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1286 17 Gratia com. Gratia 39.331 140 11200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1287 18 Galeteni, com. Galeteni 39.335 108 400
             com. Galeteni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1288 19 Mavrodin com. Mavrodin 39.296 220 4100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1289 20 Mereni com. Mereni 39.329 151,2 5000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1290 21 Marzanesti com. Marzanesti 39.318 100 2000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1291 22 Peretu Peretu 39.311 142,4 5100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1292 23 Pietroşani com. Pietroşani 39.321 68,61 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1293 24 Putineiu com. Putineiu 39.316 77,5 22,5
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1294 25 Plopii Slavitesti com. Plopii 39.319 71,68 1300
                                Slavitesti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1295 26 Poieni com. Poieni 39.330 66,15 1000
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1296 27 Roşiori de Vede Roşiori de Vede, 39.303 162 800
                                str. Alexandru I.
                                Cuza nr. 8
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1297 28 Saceni com. Saceni 39.304 78 240
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1298 29 Sîrbeni com. Sîrbeni 39.333 74,7 1500
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1299 30 Scurtu Mare com. Scurtu Mare 39.338 80 320
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1300 31 Seaca com. Seaca 39.315 91 4800
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1301 32 Siliştea com. Siliştea 39.327 100 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1302 33 Smârdioasa com. Smârdioasa 39.340 120 1670
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1303 34 Slobozia Mandra com. Slobozia 39.337 56 720
                                Mandra
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1304 35 Storobaneasa com. Storobaneasa 39.336 150 2200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1305 36 Traian com. Traian 39.317 107,4 1300
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1306 37 Troianul com. Troianul 39.307 112 1700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1307 38 Turnu Măgurele, com. Seaca 39.312 160 1200
             str. Târgului
             nr. 3
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1308 39 Vedea com. Vedea 39.305 144 301
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1309 40 Vitanesti com. Vitanesti . 39.300 125,5 2700
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             TIMIS
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1310 1 CSV Becicherecu Becicherecu Mic 35.132 298 2940
             Mic nr. 477
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1311 2 CSV Belint Belint nr. 5 35.133 351 4208
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1312 3 CSV Bethausen Bethausen nr. 189 35.148 276 1403
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1313 4 CSV Biled Biled nr. 358 35.177 294 1254
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1314 5 CSV Boldur Sat Ohaba Forgaci 35.178 200 2617
                                nr. 113
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1315 6 CSV Buziaş Buziaş str. 35.182 120 -
                                Principală nr. 17
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1316 7 CSV Cenei Cenei nr. 27 35.149 387 1287
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1317 8 CSV Ciacova Ciacova, str. T. 35.134 551 1790
                                Vladimirescu nr. 17
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1318 9 CSV Denta Denta nr. 142 35.136 295 2664
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1319 10 CSV Deta Deta, str. 35.167 307 1465
                                Revoluţiei nr. 15
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1320 11 CSV Dumbrava Dumbrava nr. 379 35.150 186 5839
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1321 12 CSV Faget Faget str. Stefan 35.151 219 1031
                                cel Mare nr. 59
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1322 13 CSV Ghizela Ghizela nr. 59 35.154 219 5595
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1323 14 CSV Jebel Jebel nr. 387 35.156 340 9267
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1324 15 Lenauheim Lenauheim nr. 637 35.197 116 1996
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1325 16 CSV Liebling Liebling, com. 35.138 249 1229
                                Liebling nr. 964
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1326 17 CSV Lugoj Lugoj, str. Tr. 35.164 683 705
                                Vuia nr. 3
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1327 18 CSV Maşloc Fibis nr. 670 35.152 180 1079
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1328 19 CSV Mănăştur Mănăştur 35.157 137 2187
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1329 20 CSV Moraviţa Stamora Germana 35.158 205 1034
                                nr. 211
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1330 21 CSV Ohaba Lunga Ohaba Lunga nr. 81 35.166 212 628
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1331 22 CSV Orţişoara Orţişoara nr. 131 35.140 276 1157
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1332 23 CSV Peciu Nou Peciu Nou nr. 171 35.159 237 1356
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1333 24 CSV Periam com. Periam 35.141 294 1304
                                nr. 778
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1334 25 CSV Pişchia Pişchia nr. 146 35.160 268 1513
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1335 26 CSV Remetea Remetea Mare 35.161 222 618
                                nr. 81
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1336 27 CSV Satchinez com. Satchinez 35.142 344 1000
                                nr. 326
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1337 28 CSV Sacalaz Sacalaz nr. 354 35.143 233 2644
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1338 29 CSV Secaş com. Secaş nr. 106 35.168 283 2595
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1339 30 CSV Sânandrei Sânandrei nr. 87 35.144 356 1306
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1340 31 CSV Traian Vuia Sudrias nr. 48 35.162 490 4287
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1341 32 CSV Uivar Uivar nr. 137 35.211 157 1708
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1342 33 CSV Varias Varias nr. 376 35.147 158 1421
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1343 34 CSV Voiteg com. Voiteg 35.165 335 765
                                nr. 146
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1344 35 CSV Curtea com. Curtea nr. 72 35.188 72 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1345 36 CSV Recas Recas nr. 963 35.203 270 902
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             TULCEA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1346 1 CSV Babadag Babadag, str. 27.757 105 836
                                Cabanei nr. 1
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1347 2 CSV Baia Baia, com. Baia 27.758 400 10942
                                                    27.759
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1348 3 CSV Beidaud Beidaud, com. 27.760 205 2500
                                Beidaud
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1349 4 CSV Casimcea Casimcea, com. 27.762 125 3780
                                Casimcea
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1350 5 CSV Cataloi Cataloi, loc. 27.764 122 0
                                Cataloi
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1351 6 CSV Ceamurlia Ceamurlia de Jos 27.766 180 3000
             de Jos loc. Ceamurlia 27.767
                                de Jos
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1352 7 CSV Cerna Cerna 27.768 159 1813
                                                    27.769
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1353 8 CSV Cetalchioi Cetalchioi, com. 27.770 33 1200
                                Cetalchioi
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1354 9 CSV Chilia Veche Chilia Veche, com. 27.771 183 1728
                                Chilia Veche 27.772
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1355 10 CSV Carcaliu Carcaliu, com. 27.810 86 113
                                Carcaliu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1356 11 CSV Daieni com. Daieni 27.773 96 3316
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1357 12 CSV Dorobanţu Dorobanţu, com. 27.775 136 1961
                                Dorobanţu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1358 13 CSV Greci Greci, com. Greci 27.776 146 3300
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1359 14 CSV Horia Horia, com. Horia 27.777 223 3380
                                                    27.778
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1360 15 CSV Isaccea Isaccea, oras 27.780 92 952
                                Isaccea
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1361 16 CSV Izvoarele Izvoarele 27.781 120 2124
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1362 17 CSV Jurilovca Jurilovca, com. 27.782 199 5000
                                Jurilovca 27.783
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1363 18 CSV Mahmudia Mahmudia, com. 27.784 1500 1600
                                Mahmudia
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1364 19 CSV Macin Macin, oras Macin 27.786 150 10200
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1365 20 CSV Murighiol Murighiol, com. 27.788 128 800
                                Murighiol
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1366 21 CSV Mihai Bravu Mihai Bravu, com. 27.789 184 900
                                Mihai Bravu 27.790
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1367 22 CSV M. com. M. 27.815 86 3963
             Kogălniceanu Kogălniceanu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1368 23 CSV Nalbant Nalbant, com. 27.791 40 2500
                                Nalbant
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1369 24 CSV Niculiţel Niculiţel, com. 27.792 140 64
                                Niculiţel
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1370 25 CSV Nufaru Nufaru, com. 27.793 143 2375
                                Nufaru 27.794
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1371 26 CSV Peceneaga Peceneaga, com. 27.795 184 1850
                                Peceneaga 27.796
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1372 27 CSV Sarichioi Sarichioi, com. 27.797 57 2223
                                Sarichioi
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1373 28 CSV Slava Slava Cercheza, 27.798 139 2304
             Cercheza com. Slava 27.799
                                Cercheza
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1374 29 CSV Smârdan Smârdan, com. 27.801 180 0
                                Smârdan
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1375 30 CSV Sulina Sulina, oras 27.800 127 350
                                Sulina
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1376 31 CSV Tulcea I Tulcea I, oras 27.806 104 52
                                Tulcea
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1377 32 CSV Turcoaia Turcoaia, com. 27.804 94 1535
                                Turcoaia
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1378 33 CSV Valea Valea Nucarilor, 27.807 272 1845
             Nucarilor com. Valea 27.808
                                Nucarilor
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1379 34 CSV Vacareni Vacareni, com. 27.809 121 2100
                                Vacareni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1380 35 CSV Hamcearca com. Hamcearca 27.779 135 900
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             VASLUI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1381 1 CSV Alexandru Alexandru Vlahuta 59.301 218 4424
             Vlahuta
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1382 2 CSV Avereşti Avereşti 59.308 211 2759
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1383 3 CSV Bacani Bacani 59.302 253 776
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1384 4 CSV Băceşti Băceşti 59.303 231 2434
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1385 5 CSV Berezeni Berezeni 59.305 214 3398
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1386 6 CSV Bârlad Bârlad 59.306 472 3984
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1387 7 CSV Bogdăneşti Bogdăneşti 59.307 150 2426
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1388 8 CSV Buneşti Buneşti 144.902 211 1328
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1389 9 CSV Codăeşti Codăeşti 59.309 401 6603
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1390 10 CSV Carja Murgeni 59.331 201 1575
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1391 11 CSV Crasna Crasna 59.311 212 1154
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1392 12 CSV Costeşti Costeşti 59.310 229 2916
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1393 13 CSV Cretesti Cretesti 59.312 209 3350
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1394 14 CSV Danesti Danesti 59.313 209 1241
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1395 15 CSV Delesti Delesti 59.315 208 2272
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1396 16 CSV Deleni Deleni 59.314 136 1364
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1397 17 CSV Dimitrie Dimitrie Cantemir 59.316 202 1879
             Cantemir
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1398 18 CSV Dragomireşti Dragomireşti 59.317 212 1338
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1399 19 CSV Drânceni Drânceni 59.318 208 1192
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1400 20 CSV Dumeşti Dumeşti 59.319 128 304
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1401 21 CSV Epureni Epureni 59.320 220 1780
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1402 22 CSV Fălciu Fălciu 59.321 198 5762
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1403 23 CSV Gagesti Gagesti 59.322 223 1136
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1404 24 CSV Gherghesti Gherghesti 59.323 214 1514
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1405 25 CSV Grivita Grivita 59.324 207 2163
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1406 26 CSV Hoceni Hoceni 59.325 165 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1407 27 CSV Husi Husi 59.326 244 1021
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1408 28 CSV Iana Iana 59.327 195 555
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1409 29 CSV Ivăneşti Ivăneşti 59.328 211 3089
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1410 30 CSV Laza Laza 59.329 228 4868
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1411 31 CSV Lipovăţ Lipovăţ 59.330 233 3122
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1412 32 CSV Murgeni Murgeni 144.903 244 1022
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1413 33 CSV Negreşti Negreşti 59.332 416 5019
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1414 34 CSV Olteneşti Olteneşti 59.333 168 1039
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1415 35 CSV Perieni Perieni 59.334 128 1314
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1416 36 CSV Poieneşti Poieneşti 59.335 64 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1417 37 CSV Pogana Pogana 59.336 163 1165
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1418 38 CSV Puiesti Puiesti 59.337 120 1127
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1419 39 CSV Pungeşti Pungeşti 59.338 219 3781
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1420 40 CSV Rebricea Rebricea 59.339 207 4497
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1421 41 CSV Soleşti Soleşti 59.340 280 1028
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1422 42 CSV Stănileşti Stănileşti 59.341 219 1536
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1423 43 CSV Stefan cel Stefan cel Mare 59.342 193 9813
             Mare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1424 44 CSV Şuletea Şuletea 59.343 239 1636
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1425 45 CSV Tătărani Tătărani 59.344 275 1100
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1426 46 CSV Todireşti Todireşti 59.345 201 4049
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1427 47 CSV Tutova Tutova 59.346 266 3759
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1428 48 CSV Văleni Văleni 59.347 208 1333
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1429 49 CSV Vaslui Vaslui 59.348 196 1351
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1430 50 CSV Vetrisoaia Vetrisoaia 59.349 263 7840
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1431 51 CSV Viisoara Viisoara 59.350 209 1391
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1432 52 CSV Vinderei Vinderei 59.351 267 2918
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1433 53 CSV Voineşti Voineşti 59.352 209 2782
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1434 54 CSV Vutcani Vutcani 59.353 201 1201
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1435 55 CSV Zapodeni Zapodeni 59.354 211 2309
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1436 56 CSV Zorleni Zorleni 59.355 198 804
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             VÂLCEA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1437 1 Călimăneşti Călimăneşti 26.004 224 825
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1438 2 Ciieni Ciieni 26.010 167 333
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1439 3 Copaceni Copaceni 26.015 97 575
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1440 4 Creteni Creteni 26.001 88 2237
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1441 5 Făureşti Făureşti 26.008 152 1015
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1442 6 Fartatesti Fartatesti 25.990 107 166
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1443 7 Frânceşti Frânceşti 26.018 52 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1444 8 Galicea Galicea 26.000 75 465
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1445 9 Ghioroiu Ghioroiu 26.006 72 2032
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1446 10 Grădiştea Grădiştea 25.991 78 644
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1447 11 Ladesti Ladesti 26.025 77 1401
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1448 12 Lungeşti Lungeşti 25.999 98 737
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1449 13 Mateesti Mateesti 25.989 128 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1450 14 Măciuca Măciuca 26.014 200 1719
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1451 15 Mihăeşti Mihăeşti 26.026 101 60
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1452 16 Nicolae Bălcescu Nicolae Bălcescu 26.022 55 159
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1453 17 Olanu Olanu 25.998 160 508
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1454 18 Orlesti Orlesti 26.023 100 827
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1455 19 Otesani Otesani 26.024 164 838
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1456 20 Perisani Perisani 26.020 66 706
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1457 21 Pietrari Pietrari 25.995 74 394
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1458 22 Rosiile Rosiile 25.993 152 675
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1459 23 Slătioara Slătioara 26.021 170 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1460 24 Stăneşti Stăneşti 25.996 36 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1461 25 Stoeneşti Stoeneşti 26.027 86 562
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1462 26 Stoilesti Stoilesti 25.997 172 0
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1463 27 Susani Susani 26.009 186 949
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1464 28 Zatreni Zatreni 25.992 250 950
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             VRANCEA
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1465 1 Adjud Adjud, str. A.I. 36.273 275 1725
                                Cuza nr. 253
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1466 2 Andreiaşu Andreiaşu, loc. 36.240 126 1674
                                Andreiaşu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1467 3 Boghesti Boghesti, loc. 36.241 240 1380
                                Boghesti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1468 4 Campineanca Campineanca, loc. 36.270 240 740
                                Campineanca
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1469 5 Câmpuri Câmpuri, loc. 36.243 120 1380
                                Câmpuri
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1470 6 Ciorasti Ciorasti, loc. 36.242 110 1490
                                Ciorasti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1471 7 Ciorbita Ciorbita 36.244 156 1524
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1472 8 Coteşti Coteşti, loc. 36.245 216 1092
                                Coteşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1473 9 Dumbrăveni Dumbrăveni, loc. 36.246 80 1120
                                Dumbrăveni
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1474 10 Dumitresti Dumitresti, loc. 36.277 234 886
                                Dumitresti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1475 11 Focşani Focşani, Bd-ul 36.272 122 2378
                                Brăilei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1476 12 Garoafa Garoafa, loc. 36.2474 98 368
                                Garoafa
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1477 13 Goleşti Goleşti, loc. 36.271 240 740
                                Goleşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1478 14 Gugeşti Gugeşti, loc. 36.248 120 720
                                Gugeşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1479 15 Gura Calitei Gura Calitei, loc. 36.2494 240 740
                                Gura Calitei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1480 16 Homocea Homocea, loc. 36.250 120 1380
                                Homocea
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1481 17 Jitia Jitia 36.251 130 1850
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1482 18 Măicăneşti Măicăneşti, loc. 36.252 136 3864
                                Măicăneşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1483 19 Mărăşeşti Mărăşeşti, Str. 36.274 255 1309
                                Republicii nr. 23
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1484 20 Milcovul Milcovul, loc. 36.253 280 2260
                                Milcovul
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1485 21 Movilita Movilita, loc. 36.254 114 876
                                Movilita
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1486 22 Năruja Năruja, loc. 36.255 207 1473
                                Năruja
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1487 23 Paltin Paltin, loc. 36.256 130 830
                                Paltin
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1488 24 Panciu Panciu, Bd-ul 36.276 120 1880
                                Independentei nr. 3
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1489 25 Păuneşti Păuneşti, loc. 36.257 240 740
                                Păuneşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1490 26 Pufesti Pufesti, loc. 36.258 50 1950
                                Pufesti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1491 27 Răcoasa Răcoasa 36.259 60 540
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1492 28 Sihlea Sihlea, loc. 36.260 240 1180
                                Sihlea
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1493 29 Soveja Soveja, loc. 36.261 195 1305
                                Soveja
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1494 30 Suraia Suraia, loc. 36.262 120 880
                                Suraia
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1495 31 Tataranu Tataranu, loc. 36.264 120 1135
                                Tataranu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1496 32 Tanasoaia Tanasoaia 36.263 132 568
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1497 33 Tamboiesti Tamboiesti, loc. 36.265 242 822
                                Tamboiesti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1498 34 Tulnici Tulnici, loc. 36.266 216 884
                                Tulnici
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1499 35 Vidra Vidra, loc. 36.267 120 1380
                                Vidra
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1500 36 Vânători Vânători, loc. 36.268 240 740
                                Vânători
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1501 37 Vulturu Vulturu, loc. 36.269 140 1060
                                Vulturu
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             MUNICIPIUL
             BUCUREŞTI
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1502 1 Clinica Str. Ilioara 35.301 1950 0
             veterinară nr. 16 E,
                                sector 3,
                                Bucureşti
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 661 din 29 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 14 mai 2004, conform art. I din acelaşi act normativ.
  *) NOTA CTCE:
  Art. II-art. IX din HOTĂRÂREA nr. 661 din 29 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 14 mai 2004 prevăd:
  "Art. II
  Se aproba trecerea bunurilor imobile - clădiri si terenuri de incinta, prevăzute in anexa, din domeniul public al statului in domeniul privat al statului.
  Art. III
  (1) Concesionarii activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional si ai bunurilor imobile prevăzute in anexa, organizaţi in condiţiile legii, pot cumpara la cerere un singur bun imobil aflat in concesiunea acestora.
  (2) Pentru activele corporale - clădiri si terenuri de incinta, prevăzute in anexa, a căror durata normata de exploatare nu a expirat, valoarea ramasa de amortizat, stabilita conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, constituie preţul minim de vânzare.
  (3) In condiţiile in care valoarea de piata este mai mare decat valoarea ramasa de amortizat, activele corporale se vand la valoarea de piata.
  (4) Vânzarea activelor corporale prevăzute in anexa, a căror durata normata de utilizare a expirat, se face la valoarea de piata, stabilita de un evaluator autorizat in condiţiile legii.
  (5) Vânzarea activelor corporale prevăzute in anexa se face de catre Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, in numele statului, prin Agenţia Domeniilor Statului.
  Art. IV
  Plata preţului bunurilor imobile prevăzute in anexa se poate efectua si in rate intr-un termen maxim de 10 ani de la data vânzării, iar la cuantumul fiecărei rate se aplica o dobanda la nivelul ratei dobânzii de referinta a Băncii Naţionale a României de la data platii.
  Art. V
  (1) Din valoarea de vânzare a activului corporal, stabilita conform art. III, se deduc cheltuielile suportate de concesionar, cu titlu de investitii realizate si neamortizate pana la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, in imobilul concesionat.
  (2) Valoarea totala a deducerilor prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi 20% din valoarea de vânzare stabilita conform art. III.
  Art. VI
  Concesionarii activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional si ai bunurilor imobile prevăzute in anexa, care nu solicita cumpărarea acestora, le exploateaza in continuare conform contractului de concesiune.
  Art. VII
  Bunurile imobile prevăzute in anexa, care la data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri nu fac obiectul unui contract de concesiune, pot fi vândute, de catre Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale medicilor veterinari cu atestat de libera practica, prin licitaţie publică cu strigare sau negociere directa, dupa caz.
  Art. VIII
  Sumele încasate din vânzarea bunurilor imobile in condiţiile prezentei hotărâri se constituie venituri la bugetul de stat.
  Art. IX
  Instrucţiunile de aplicare a prezentei hotărâri se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor publice si al preşedintelui Agenţiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia."
  -----------