ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 23 mai 2002privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 27 mai 2002
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 205 va avea următorul cuprins:
  Atingerea adusă onoarei ori reputației unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocura, se pedepsește cu amendă.
  2. Alineatul 1 al articolului 206 va avea următorul cuprins:
  Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancțiune penală, administrativă sau disciplinară, ori disprețului public, se pedepsește cu amendă de la 2.500.000 lei la 130.000.000 lei.
  (la 05-06-2005, Alineatul 1 din Articolul 206 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 160 din 30 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 02 iunie 2005 )
  3. Articolul 238 se abrogă.4. Alineatul 1 al articolului 239 se abrogă.
  (la 05-06-2005, Punctul 4 din Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 160 din 30 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 02 iunie 2005 )
  5. La articolul 239, după alineatul 1 se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
  Amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa contra unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implica exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 4 ani.
  5^1. La articolul 239, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  Lovirea sau orice acte de violență, precum și vătămarea corporală săvârșite împotriva unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 7 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală gravă, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.

  (la 05-06-2005, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 160 din 30 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 02 iunie 2005 )
  6. Articolul 239^1 va avea următorul cuprins:
  Cazuri speciale de pedepsire

  Articolul 239^1

  În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 180-182, 189 și 193 săvârșite împotriva soțului, copiilor sau părinților persoanelor prevăzute în art. 239 alin. 4, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, maximul pedepsei se majorează cu o treime.


  Articolul II

  Abrogat.
  (la 05-06-2005, Articolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 160 din 30 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 02 iunie 2005 )

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Rodica Mihaela Stanoiu

  -------