ORDIN nr. 216 din 30 noiembrie 2002
pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 8 şi 15 din Legea concurentei nr. 21/1996
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENTEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 decembrie 2002  În baza:
  - Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;
  - art. 28 alin. (4) şi art. 70 din Legea concurentei nr. 21/1996
  şi având în vedere:
  - nota de fundamentare a Direcţiei cercetare;
  - Hotărârea Plenului Consiliului Concurentei din 29 noiembrie 2002,
  preşedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Plafonul privind cifra de afaceri, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, se majorează de la 15 miliarde lei la 20 miliarde lei.


  Articolul 2

  Plafonul privind cifra de afaceri, prevăzut la art. 15 din Legea concurentei nr. 21/1996, se majorează de la 65 miliarde lei la 100 miliarde lei.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
  Preşedintele Consiliului Concurentei,
  Theodor Valentin Purcarea
  Bucureşti, 30 noiembrie 2002.
  Nr. 216.
  -------