DECRET nr. 731 din 8 octombrie 2019pentru promulgarea Legii privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 9 octombrie 2019
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 8 octombrie 2019.
  Nr. 731.
  -----