HOTĂRÂRE nr. 80 din 19 ianuarie 2021pentru completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a procurorilor în funcții de execuție, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/2019
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU PROCURORI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 22 ianuarie 2021
  Având în vedere dispozițiile art. 43-47^2 și ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,
  Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:

  Articolul I

  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a procurorilor în funcții de execuție, aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 1 august 2019, se completează după cum urmează:– La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Sancțiunea prevăzută la alin. (5) se aplică și pentru depășirea timpului pentru formularea răspunsurilor la proba scrisă, stabilit potrivit art. 20 alin. (3).


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  procuror Florin Deac

  București, 19 ianuarie 2021.
  Nr. 80.
  ----