ORDIN nr. 15 din 11 ianuarie 2006pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor și a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 3 februarie 2006
  În baza prevederilor art. 48, 50, 53, 56 și 58 și ale art. 110 lit. b) și c) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 80/SB din 11 ianuarie 2006,
  ministrul mediului și gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor și Procedura de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și Administrația Națională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 1.241/2003 pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului
  și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu

  București, 11 ianuarie 2006.
  Nr. 15.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURĂ
  de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor


  Anexa nr. 2

  PROCEDURĂ
  de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor