HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 mai 2007 (*actualizată*)
privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor**)
(actualizată până la data de 29 septembrie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa şi reorganiza birouri, servicii şi direcţii, după caz, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) În activitatea de conducere şi reprezentare, ministrul este ajutat de 4 secretari de stat, 4 subsecretari de stat şi secretarul general.
  (3) Secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii.
  (4) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor din aparatul central şi a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul ministerului se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.
  (5) În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministru, secretarii de stat şi secretarul general emit dispoziţii în domeniul de competenţă, obligatorii pentru toate instituţiile şi structurile ministerului, indiferent de subordonarea acestora, cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul secretarului de stat/secretarului general care coordonează structurile vizate.
  --------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.


  Articolul 1^1

  Abrogat.
  --------------
  Art. 1^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.


  Articolul 2

  Abrogat.
  --------------
  Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.


  Articolul 3

  (1) În subordinea, în coordonarea sau, după caz, în cadrul ministerului funcţionează unităţi, instituţii şi structuri, prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Ministrul stabileşte structura organizatorică a unităţilor, instituţiilor şi structurilor din subordinea/din cadrul ministerului şi aparatului central, precum şi a organelor şi unităţilor centrale de specialitate, unităţilor teritoriale şi altor componente constituite în condiţiile legii ca instituţii civile ori militare, cu excepţia situaţiei când aceasta este prevăzută în acte normative de nivel superior. În cadrul acestor structuri organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa, reorganiza, disloca şi redisloca structuri, unităţi, institute, ateliere de reparaţii sau de producţie similare, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcţie, direcţie operativă, direcţie generală, batalion inclusiv, în limita posturilor şi a fondului de salarii, aprobate.
  --------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.


  Articolul 4

  Numărul posturilor, pe timp de pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 3 şi 4*).
  _______
  *) Anexele nr. 3 şi 4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.
  --------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.
  -------
  *) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  --------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ───────────────

  Ministrul internelor

  şi reformei administrative,

  Cristian David

  Ministrul muncii,

  familiei şi egalităţii de şanse,

  Paul Păcuraru

  Ministrul economiei şi finanţelor,

  Varujan Vosganian

  Bucureşti, 9 mai 2007.
  Nr. 416.

  Anexa 1

  *Font 7*

                                             STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                                          a Ministerului Afacerilor Interne

                                                     ┌────────────────┐
                                                     │ MINISTRU │
                                                     └────────┬───────┘
                                                              │
                   ┌--------------------------------┐ │ ┌─────────────────┐
                   | CENTRUL NAŢIONAL DE CONDUCERE ├─────────┼────────┤ CABINET │
                   | A ACŢIUNILOR DE ORDINE PUBLICĂ | │ │ MINISTRU │
                   └--------------------------------┘ │ └─────────────────┘
                                                              │
                   ┌--------------------------------┐ │
                   | COLEGIUL MINISTERULUI ├──┐ │ ┌─────────────────┐
                   └--------------------------------┘ │ │ │ DIRECŢIA │
                   ┌────────────────────────────────┐ ├──────┼────────┤ AUDIT PUBLIC │
                   │CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI│ │ │ │ INTERN*) │
                   │ (la nivel direcţie generală) ├──┘ │ └─────────────────┘
                   └────────────────────────────────┘ │
                                                              │
             ┌─────────────────────┬───────────┬──────────────┼──────────────────────┬───────────────────────────┐
             │ │ │ │ ┌---------┼-----------┐ ┌-------------┼-------------┐
   ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ │ | ┌───────┴────────┐ | | ┌──────────┴────────┐ |
   │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ ┌─────────┴──────────┐ | │SECRETAR DE STAT│ | | │SECRETAR DE STAT**)│ |
   └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘ │ │ SECRETAR GENERAL │ | └───────┬────────┘ | | └──────────┬────────┘ |
   ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ └─────────┬──────────┘ | ┌─────┴─────┐ | |┌────────────┴────────────┐|
   │ CABINET │ │ CABINET │ │ │ | │ CABINET │ | |│CABINET SECRETAR DE STAT │|
   │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ ┌────────┐ │ ┌────────┐ | │ SECRETAR │ | |└────────────┬────────────┘|
   └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘ │ │SECRETAR│ │ │SECRETAR│ | │ DE STAT │ | | ┌──────┴──────┐ |
   ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ │GENERAL ├──┼─┤GENERAL │ | └─────┬─────┘ | |┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐|
   │SUBSECRETAR DE STAT│ │SUBSECRETAR DE STAT│ │ │ADJUNCT │ │ │ADJUNCT │ | ┌───────┴─────────┐ | |│SUBSECRETAR│ │SUBSECRETAR│|
   └───────────────────┘ └───────────────────┘ │ └────────┘ │ └────────┘ | │DIRECŢIA GENERALĂ│ | |│ DE STAT │ │ DE STAT │|
                                               │ ┌───┴────┐ | │PENTRU MONITORI- │ | |└───────────┘ └───────────┘|
                                               │ │SECRETAR│ | │ZAREA, CONTROLUL │ | | |
                                               │ │GENERAL │ | │ OPERAŢIONAL ŞI │ | | |
                                               │ │ADJUNCT │ | │INSPECŢIA ACTIVI-│ | | |
                                               │ └────────┘ | │TĂŢII SERVICIILOR│ | | |
                                               │ | │ DE AMBULANŢĂ ŞI │ | | |
                                               │ | │ UPU/CPU │ | | |
                                               │ | └─────────────────┘ | | |
                                               │ |DEPARTAMENTUL PENTRU | | |
                                               │ | SITUAŢII DE URGENŢĂ | | |
                                               │ └---------------------┘ └---------------------------┘
                                               │
   ┌────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────┴┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
   │┌───┴────┐┌───┴────┐┌─────┴─────┐┌───┴──┐┌──┴───┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌────┴───┐┌─────┴────┐
   ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││ DIRECŢIA ││DIREC-││DIREC-││DIREC-││DIRECŢIA││DIRECŢIA││ DIREC- ││DIREC-││DIRECŢIA││DIRECŢIA││UNITATEA││Centrul de│
   ││GENERALĂ││GENERALĂ││ GENERALĂ ││ ŢIA ││ ŢIA ││ ŢIA ││ PENTRU ││AFACERI ││ ŢIA ││ ŢIA ││SECRETA-││ INFOR- ││ DE ││coordonare│
   ││ MANA- ││ MANA- ││ PENTRU ││GENE- ││GENE- ││ GENE-││COMUNI- ││EUROPENE││SCHENGEN││ MEDI-││ RIAT ││MARE ŞI ││POLITICI││a protec- │
   ││ GEMENT ││ GEMENT ││ÎNDRUMAREA ││ RALĂ ││RALĂ ││ RALĂ ││CAŢII ŞI││ ŞI ││ ││ CALĂ ││GENERAL ││RELAŢII ││PUBLICE ││ ţiei in- │
   ││ OPERA- ││RESURSE ││ ŞI ││LOGIS-││FINAN-││ JURI-││ TEHNO- ││RELAŢII ││ ││ ││ ŞI ││PUBLICE ││ (la ││frastruc- │
   ││ ŢIONAL ││ UMANE ││ CONTROLUL ││ TICĂ ││CIARĂ ││ DICĂ ││ LOGIA ││INTERNA-││ ││ ││PROTOCOL││ ││ nivel ││ turilor │
   ││ ││ ││INSTITUŢIEI││ ││ ││ ││ INFOR- ││ŢIONALE ││ ││ ││ ││ ││ direc- ││ critice │
   ││ ││ ││PREFECTULUI││ ││ ││ ││ MAŢIEI ││ ││ ││ ││ ││ ││ ţie) ││(la nivel │
   ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││serviciu) │
   │└────────┘└────────┘└───────────┘└──────┘└──────┘└──────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────────┘
  ┌┴--------------------------------------------┐
  | Unităţi, instituţii şi structuri aflate | *) Are în subordine structuri teritoriale.
  | în subordinea/în coordonarea/în cadrul | **) Conduce Departamentul de Informaţie şi Protecţie Internă (D.I.P.I) şi
  | Ministerului Afacerilor Interne | este ordonator terţiar de credite în finanţarea directă a ordonatorului
  | (Anexa nr. 2) | principal de credite.
  └---------------------------------------------┘

  -------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 88 din 12 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014, conform art. unic din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/
  în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  A. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  1. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă
  2. Direcţia audit public intern - structuri teritoriale
  3. Direcţia Generală Anticorupţie
  4. Agenţia Naţională Antidrog - la nivel de direcţie
  5. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - la nivel de direcţie
  6. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
  7. Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale
  8. Instituţia Prefectului - 42
  9. Direcţia Generală de Paşapoarte
  10. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
  11. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
  12. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
  13. Inspectoratul General pentru Imigrări
  14. Arhivele Naţionale
  15. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
  16. Institutul de Studii pentru Ordine Publică
  17. Poliţia Română
  18. Jandarmeria Română
  19. Poliţia de Frontieră Română
  20. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne
  21. Centrul Naţional SIS - la nivel de direcţie
  22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel de direcţie
  23. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne
  24. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti
  25. Structuri subordonate unor unităţi centrale
  B. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne
  - Societatea Comercială COMICEX - S.A.
  -------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.
  --------