LEGE nr. 38 din 11 martie 2015
pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 12 martie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  După alineatul (2) al articolului 100 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Autoritatea publică centrală care răspunde de agricultură şi dezvoltare rurală şi autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură desemnează specialişti împuterniciţi cu evidenţa şi monitorizarea depozitării şi folosirii stratului de sol fertil prevăzut la alin. (1)."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 11 martie 2015.
  Nr. 38.
  -----