LEGE nr. 251 din 30 iunie 2009
pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 3 iulie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, cu modificările ulterioare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p.PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU PEREŞ
  Bucureşti, 30 iunie 2009.
  Nr. 251.
  ----