LEGE nr. 674 din 19 decembrie 2002
privind declararea ca oraş a comunei Ghimbav, judeţul Braşov
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Comuna Ghimbav, judeţul Braşov, se declara oraş.


  Articolul 2

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi se modifica în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Bucureşti, 19 decembrie 2002.
  Nr. 674.
  -------------